Zonden buiten de wet

Ds. H. Korving / 5 reacties

06-10-2016, 11:59

Vraag

Zijn er ook zonden die je kunt doen buiten de wet om? Alles wat je doet wat de wet verbiedt is zonde, maar zijn er ook zonden die niet in de wet staan?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Eerlijk gezegd begrijp ik je vraag niet goed. Heb je iets concreets in gedachten? Niet alle concretiseringen ‘staan in de wet’, zoals je in je vraag stelt. Dus niet alles staat letterlijk en tot in detail in de Bijbel beschreven. Maar de aanwijzingen zijn wel zo duidelijk, dat ook bepaalde concretiseringen die men in de tijd van de Bijbel nog niet kon kennen (internetverslaving bijvoorbeeld) er wel bij inbegrepen is.

In feite wordt in het tiende gebod alles meegenomen wat in de voorgaande geboden nog niet was genoemd. Als iedere zondige gedachte in het hart zoals een begeerte al zonde is, wat blijft er dan nog over dat je zou kunnen zondigen buiten de wet om?

Alle zonde is ongerechtigheid, zegt 1 Joh. 3:4. “Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.” Ongerechtigheid wil zeggen: overtreding van de wet. Wet en zonde horen bij elkaar, zie:  Rom. 3:20: “Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.” Rom. 5:13: “Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.”

In de Heidelbergse Catechismus worden de Tien Geboden van de wet heel praktisch en concreet uitgelegd in het derde deel, de dankbaarheid of heiliging. De wet is geestelijk en elk gebod is dus niet een soort regeltje waarvan geldt: als je je daar maar aan houdt, zit je goed. Het gaat veel meer om het principe dat er achter zit en de gezindheid die ermee gepaard gaat. Liefde is namelijk de vervulling van de wet. Liefde tot God en tot de naaste. Elk gebod van de wet des Heeren is daarom meer een illustratie, een greep uit een groter geheel, een voorbeeld dat met vele andere voorbeelden kan worden uitgebreid. Zo doet de Heidelbergse Catechismus dat ook.

Om die reden ben ik van mening, op grond van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis, dat je niet kunt zondigen buiten de wet om. Elke concrete zonde is te herleiden tot iets wat God in Zijn heilige wet heeft geboden. Ik hoop je vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met excuus voor de late beantwoording, je vraag was me aanvankelijk ontgaan.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

  En beluister:

Tags in dit artikel:

tien gebodenwetzonde
5 reacties
Lecram
06-10-2016 / 12:50
Wat wordt als zonde gezien buiten de wet?
Vrouwen die geen hoedje dragen in de kerk.
Vrouwen die broeken dragen.
Vrouwen die hun haar inkorten.
Volwassenen die zich nogmaals laten dopen.

En zo zijn er wel veel meer zaken te noemen, denk bijvoorbeeld aan zaken die te maken hebben met de zondag.
Niets van dit alles staat in de Torah en kan dus niet als zonde worden aangemerkt.
Lecram
06-10-2016 / 20:37
Wellicht nog een nuttige aanvulling:
1 Johannes 3:6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Belangrijk is dus dat we in Jezus blijven. Jezus is Gods antwoord op de zonden.
Romeinen 8:1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees,
4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
huibertus
07-10-2016 / 15:51
Alle dingen zijn geoorloofd maar alle dingen stichten niet
Karina
11-10-2016 / 01:13
Je mag volgens de NL wet best vloeken. Zou je dat nu doen?

Waarom zou je een zonde buiten de wet willen begaan? Het is dan altijd nog een zonde.
Nochthans
11-10-2016 / 10:03
Nee, alles wat we fout kunnen doen is in de wet vast gelegd.
Denk je dat God iets vergeten is?
Ik begrijp de vraag niet, zoek je de mazen of wil je de wet zo nauwlettend houden zodat je er niets van mist en zelfs hetgeen wat er per ongeluk door God is vergeten in te zetten?
Zie dat je de wet in je hart krijg door het geloof in Jezus Christus, dan weet je door de Heilige Geest wat goed en fout is.

Terug in de tijd

Ik zie weleens in een antwoord op een vraag staan: "In zijn eigen gemoed ten volle verzekerd." Wat wordt hier precies me...
geen reacties
06-10-2012
Ik ben een vrouw van 40 jaar. Ik ben enig kind. Sinds kort heb ik van mijn moeder gehoord dat mijn vader mij vroeger mis...
geen reacties
06-10-2020
Mag ik een vervolgvraag stellen op 'Zondagopname in het ziekenhuis' ? Ik ben niet de vraagsteller, maar waarom “onderwor...
geen reacties
07-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering