Verlangen naar seks

W.E. (Wilbert) Weerd / geen reacties

15-09-2016, 10:41

Vraag

Ik heb een paar vragen over seksualiteit. Ik verlang heel erg naar seks, maar aangezien het nog wel een aantal jaren gaat duren voordat mijn vriend en ik kunnen trouwen, duurt het nog lang voordat wij seks hebben. Ik zou graag willen weten hoe ver we mogen gaan. We liggen soms wel op elkaar als we aan het zoenen zijn, is dat verkeerd? Verder weet ik niet hoe ik er mee om moet gaan! Eigenlijk verlangen we allebei er wel naar.

Antwoord

Beste vragensteller,

Als je deze vraag zou stellen aan een seculiere therapeut dan zou deze waarschijnlijk antwoorden: “Doe wat voor jou goed voelt maar ga niet over grenzen en laat ook niet over je eigen grenzen gaan.” Dan is te ver; datgene doen wat je eigenlijk niet wilt. 

Maar waarschijnlijk wil je weten hoe ver voor God te ver is zodat je niet te ver zal gaan. Wat ik in de praktijk zie is dat stellen die een regel hebben afgesproken ‘hoe ver ze gaan’ deze zelden houden. Ze gaan meestal verder dan ze met elkaar afgesproken hebben en als de opwinding gezakt is (of nadat ze een orgasme hebben bereikt) komt er vaak een knagend gevoel van onrust en twijfel of dit wel oké is. 

Er zit een valkuil in de vraag: ‘hoe ver is nu te ver?’ en om te willen weten wat verkeerd is. Het lijkt dan namelijk dat geloven in Jezus Christus zou gaan om het volgen van regeltjes en wat je wel en niet mag doen. Toegepast op jouw vraag zou dat dan ongeveer zo klinken: “als ik niet te ver ga, dan ben ik nog oké voor God.” Terwijl het gericht zijn op wat niet mag ertoe leidt dat je dat juist meer gaat doen.

Het christendom gaat allereerst en bovenal over God liefhebben boven alles. Dat is een zaak van je binnenkant, van je hart. Door ‘goed gedrag’ zal je niet gered worden. Dat is wel wat de Farizeeërs probeerden. Door zo goed mogelijk te leven probeerden zij aanvaardbaar voor God te worden. Maar Jezus noemt dat huichelarij, een schijn van heiligheid maar niet de echte heiligheid die God van ons verlangt. Ze reinigden de buitenkant van de beker en de schotel (ze hielden hun gedrag schoon) maar van binnen waren ze vol roof en onmatigheid, aldus Jezus. Jezus roept hen op om eerst de binnenkant schoon te maken zodat de buitenkant vanzelf schoon wordt.

Terug naar je vraag. Het gaat er niet om dat je ‘geen seks mag hebben voor het huwelijk’, waar het om gaat is dat je ziet en begrijpt waarom God seks gemaakt heeft en waarom dat binnen het huwelijk plaats vindt. De Bijbel spreekt over seks tussen man en vrouw in de context dat God Zijn zegen geeft, de man zijn vader en moeder verlaat, zijn vrouw aanhecht en dan samen tot één vlees worden. Als je dat begrijpt, begrijp je denk ik meer de functie, betekenis en het effect wat seks heeft op jezelf, elkaar en jullie relatie. Wie Hij is als Schepper en Maker van de mens en van seks is, wat belangrijk is om je oog op gericht te houden. Je oog gericht op Hem in plaats van op wat wel en niet mag. Daar is het namelijk mis gegaan in de hof. Eva werd daar op een listige wijze verleid door de slang. De verleiding van de slang in de hof klonk geparafraseerd ongeveer zo: “Heeft God gezegd dat dat niet mag? Eigenlijk is Hij geen goede God en bedriegt Hij je. Hij beperkt je, eet van de vrucht en je zult vrij zijn, leven en genieten.” Dan kijkt Eva met andere ogen naar de vrucht en wordt dat begeerlijk voor haar. Ze verliest God uit het oog als betrouwbaar en Bron van leven en mede daardoor wordt de vrucht aantrekkelijk om daar zelf verstandig door te worden.

Datzelfde kan gebeuren als het om seks gaat. Je levensvervulling kan je gaan vinden in elkaar in plaats van God. Het doel van je bestaan vinden in je relatie en dat versterkt het verlangen om hier ook lichamelijk uiting aan te geven. Maar als God je vervulling is maakt dat je seksuele verlangen hanteerbaar en overvraag je het huwelijk ook niet. Het huwelijk en seks lost je problemen niet op, het brengt juist je onopgeloste interne conflicten aan het licht. 

Stellen die ik spreek die in hun verkeringstijd seks hebben gehad, omschreven die seks vaak als een vluchtige en oppervlakkige ervaring wat vooral op lust gebaseerd was. Hun relatie was nog niet zo volwassen en ze kenden elkaar nog niet goed genoeg om daarin echt zichzelf te kunnen zijn. De lichamelijke en emotionele intimiteit liep niet synchroon. Emotionele problemen werden bedekt door het hebben van seks vanuit de gedachte: dat gaat wel over als we getrouwd zijn. Later, binnen het huwelijk leidde dit tot een gevoel van het ‘moeten hebben van seks’ terwijl het eigenlijk afstandelijk voelde en het niet meer lukte om eerst samen te praten over wat er onderling speelt. 

Je verlangen is een mooi verlangen zoals er ook over gezongen wordt in het boek Hooglied. Alleen kent alles Zijn tijd. Wellicht is het wel wijs jezelf en aan elkaar af te vragen: zit er meer achter dan alleen een seksueel verlangen? Want soms is het zo dat het verlangen naar seks er is om zeker te weten dat je bij elkaar blijft en zo de angst om verlaten worden te sussen. Of dat het een manier is om problemen te vermijden en onbespreekbaar te laten. In dat geval zal je merken dat het verlangen verandert als je dit samen deelt en elkaar loslaat.
 
Ik realiseer mij dat ik je geen wettisch, duidelijk antwoord geef maar je uitdaag te kijken naar je hart. Is op elkaar liggen verkeerd? Volgens Paulus is alles geoorloofd en alles rein voor de reinen. Waar het omgaat is dat alles wat je doet uit geloof is. Niet uit angst of geleid door het vlees maar om Hem in alles boven alles lief te hebben, geleid door Zijn Geest. Dat geestelijk inzicht zou ik je niet willen onthouden door je een regel op te leggen.

Veel wijsheid en zegen toegewenst!

Wilbert Weerd

W.E. (Wilbert) Weerd

W.E. (Wilbert) Weerd

 • Geboortedatum:
  01-10-1985
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie:  Psychosociaal therapeut
  Website: www.dichterbijherstel.nl

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

In veel boeken lees je dat je als ouders samen achter dingen moet staan, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dat ...
2 reacties
14-09-2011
Mijnheer Noteboom, De vraag die ik stelde over muziek heeft zeker een voorgeschiedenis. Ik kom van geboorte niet uit de ...
geen reacties
14-09-2005
Ik loop al een tijd rond met de vraag of ik schuldbelijdenis moet doen. In mijn puberteit was ik erg vatbaar voor zaken ...
geen reacties
14-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering