Astrologie

Ds. M. Baan / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Een tijdje geleden sprak ik een meisje die geloofde in astrologie. Kan men werkelijk aan de hand van een geboortedatum, -tijd en -plaats zeggen hoe een persoon in elkaar zit? Dus het karakter van iemand vaststellen aan de hand van planeten?

Antwoord

Er zijn tegenwoordig veel mensen die geloven in de astrologie. Bijna alle zichzelf respecterende dagbladen en tijdschriften (de goede uitgezonderd!) hebben wel ergens een horoscoop afgedrukt staan. En horoscopen zijn het product van de astrologie. Ze zeggen in een in twaalf perioden uiteenvallende kolommen wat de astrologen voorzien hebben, dat er met jou de volgende week of weken gaat gebeuren. De vraag is nu: wat is dat, die astrologie? Astrologie is een heel oude "kunst". In het oude Babylonië kwam het al voor. Eigenlijk was het een gedachtenstelsel, dat evenveel waarde had voor de mensen in die tijd als een godsdienst. Welke godsdienst stak er dan achter astrologie? Deze (en ik verplaats me eerst even in de huid van de astrologie-aanhangers): Alles wat geschapen is, is door "Iets" geschapen. Dat mag je God noemen. Maar zelfs die naam gaat veel te ver! Er bestaat iets "hogers" waarvan wij de naam niet kennen. Dat hogere is voor ons onbereikbaar. Die "God" heeft Zich bepaald niet bekend gemaakt door een Bijbel of iets dergelijks! Nee, Hij is ongenaakbaar. Nu heeft die hogere macht niet alleen alles geschapen, maar wat er nu op aarde gebeurt heeft dat Hogere ook vastgesteld. Hoe Hij regeert is volkomen willekeurig in onze ogen en ook niet te achterhalen. Behalve dan voor degenen, die de geheimtaal van dat Hogere weten te ontcijferen. En als wij de wil van dat "Iets" te weten willen komen, dan zullen we dus ons best moeten doen die geheimtaal te leren, zodat we vervolgens de toekomst kunnen voorspellen. Hoe zit het dan met die geheimtaal? Het Hogere heeft alles geschapen. Maar niet zomaar. Nee, juist in de stand van de hemellichamen is af te lezen welke dingen zich gaan afspelen in de toekomst. Het heelal vormt als het ware een grote klok! Maar ja, wie kan die klok lezen? Daarvoor is het eerst nodig te weten hoe het heelal in elkaar zit. Daar is de zon en de maan. Elk heeft zijn eigen omloop voor onze waarneming.Verder hebben we de planeten. Net als de aarde draaien die om de zon heen. Verder is er het "heelal". Allemaal sterren. Hoe krijg je daar nu wat orde in aangebracht? Wel, als wij tijdens een heldere avond naar de sterren kijken, dan kunnen we met een beetje fantasie allerlei "plaatjes" in de sterren ontdekken. Zeker in de oudheid was de dampkring veel helderder dan in onze dagen, dus zag je er nog meer in! Welnu, temidden van al die sterrenbeelden zag men vanouds schuin tegen de zuidelijke hemel een twaalftal sterrenbeelden naast elkaar. Die zag men niet allemaal tegelijk. Nee, elk jaar draait de sterrenhemel een keer in het rond en dan had je alle twaalf beelden gehad. Tezamen noemen we die beelden: de dierenriem. In de winter, als het januari is, zie je een bepaald sterrenbeeld, in februari staat het volgende 's nachts aan de zuidhemel, enzovoorts. Zo kun je dus vaststellen tijdens welk sterrenbeeld van de dierenriem je geboren bent. Nu meenden en menen de astrologen dat de onderlinge stand van zon, maan, planeten en sterrenbeelden van de dierenriem een soort "geheimtaal" spreken van het Hogere. Alles wat gebeurt hangt samen met die onderlinge stand. In Babel hield men dan ook lange lijsten bij. Overleed ergens een koning, dan werden de stand van zon, maan, planeten en sterren genoteerd. Kwam er ergens oorlog, dan deed men hetzelfde. De gedachte was nu: wanneer er weer een koning overlijdt of een oorlog uitbreekt, zijn er dan wellicht overeenkomsten met de vorige keer aan te wijzen. Stond inderdaad de maan beide keren 1e kwartier, dan dacht men: 1e kwartier betekent onheil! Zo probeerde men allerlei dingen te voorspellen en steeds verder in de geheimtaal van het heelal door te dringen. Verdere precisering bracht de astrologie ertoe te kijken of de zon, de maan of de planeten of allemaal tegelijk in een bepaald sterrenbeeld stonden. Dat zou dan wat te zeggen hebben voor iemand, die in die bepaalde maand van het jaar geboren was. Wanneer we alle astrologen met elkaar vergelijken, zien we dat er evenveel uitleggingen van de stand der sterren zijn als dat er astrologen zijn. Of het inderdaad waar is dat je iets over iemand kunt zeggen aan de hand van iemands geboortedatum (en zelfs geboorteuur)? Volgens de Bijbel is het allemaal volslagen onzin! Ook al maakt de Heere wel van deze afgoderij gebruik om de wijzen van het oosten, magiërs, die aan astrologie deden, naar Jeruzalem en Bethlehem te krijgen! Maar een stok waarmee God drijft hoeft nog niet recht te zijn! Of die indeling van karakters bij bepaalde geboortedata klopt? Lariekoek. Op de lagere school had ik vroeger een vriend, die op de dag af precies even oud was als ik! Onze persoonlijkheden? De meest tegengestelde van allemaal!! Overigens: die astrologen vertellen alles met zo'n zeker gezicht dat het erg geloofwaardig overkomt! Maar misschien heb je dat wel eens vaker gezien: als je de grootste onzin maar erg serieus vertelt, gelooft de halve wereld je!

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wij wonen in het buitenland. Nu zijn wij in contact gekomen met een kerkverband wat Francis Schaeffer als belangrijke pa...
2 reacties
30-11-2010
Het koor waarop ik zit zingt regelmatig klassieke werken. Helaas merk ik dat we daardoor in een spanningsveld terecht ko...
geen reacties
30-11-2006
Ik kan niet voor 100 procent achter onze drie formulieren van enigheid staan. Kan ik dan wel belijdenis doen? Ik heb er ...
geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering