Oude naamvallen aanpassen in Statenvertaling

Gereformeerde Bijbelstichting / geen reacties

06-07-2016, 14:01

Vraag

Naar aanleiding van het antwoord 'GBS-herziening van de Statenvertaling' van ds. A. van Heteren op 18 mei over de GBS-herziening van de tekst van de Statenvertaling. Ik vraag me af waarom er niet van oude naamvallen, zoals “des”, bijvoorbeeld “van de” kan worden gemaakt. Dit leest gemakkelijker en doet op geen enkele manier afbreuk op de tekst.

Verder vroeg ik me af wanneer de tekst van de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis worden herschreven. Op tweede Pinksterdag werd een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis gelezen, maar dit is niet te volgen. Dat komt in mijn geval niet door gebrek aan kennis, o.i.d. (hbo-achtergrond). De zinnen zijn zo ontzettend lang en ingewikkeld, dat de logische volgorde compleet gemist wordt. Waarom wordt dit niet een keer herschreven in iets makkelijker zinnen?

Antwoord

Als GBS willen we consequent zijn als het gaat om de handhaving van de oude naamvalsuitgangen in de Statenvertaling. Die kunnen misschien wat verouderd overkomen, maar ze zijn op meerdere plaatsen in de bijbeltekst zonder meer verduidelijkend. Als voorbeeld noemde ik onder andere Johannes 21:20. We lezen daar immers over Johannes, de discipel “welken Jezus liefhad.” Wat maakt de buigings-n hier in “welken” duidelijk? Die maakt duidelijk dat Jezus het onderwerp en Johannes het voorwerp van deze bijzin is. Met andere woorden, dat er staat dat Jezus Johannes liefhad.

Het lezen van de belijdenisgeschriften vergt oefening. Het past ons als uitgever niet om in de belijdenisgeschriften veranderingen aan te brengen. De enige instantie die daartoe het recht heeft (wanneer men dat beslist noodzakelijk zou oordelen), is de kerk krachtens synodebesluit. Dit is echter onder de huidige omstandigheden met de droevige kerkelijke verdeeldheid feitelijk een onmogelijkheid.

Wat ons betreft zijn de vragen hiermee afdoende beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Heteren, secretaris GBS

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

GBSStatenvertaling
geen reacties

Terug in de tijd

Aan M. M. van Campen. Als ik uw preken hoor, dan beluister ik daar een bijbelse boodschap in. Ik merk dat u de Bijbel hi...
geen reacties
05-07-2013
In de Bijbel is de maagdelijke geboorte van Jezus Christus een belangrijk heilsfeit. Maar hoe zit het met de kinderen di...
geen reacties
05-07-2013
Ik heb veel (kleine) littekens op mijn lichaam. Hoe kan ik deze het beste behandelen, zodat ze weer pigment gaan vormen?...
3 reacties
05-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering