Nog nooit regen bij Opwekking

C.A. Hoekman / 24 reacties

26-05-2016, 16:05

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Afgelopen weekend was het Opwekking in Biddinghuizen. Ik heb vrienden die daar heen zijn geweest en iemand van de groep zei zondagochtend dat het regende en dat ze hoopte dat het 's middags droog was i.v.m. de singin. Juist de tijden dat de singin er was, was het droog! Er is veel negativiteit over Opwekking, maar als het juist droog is op  zo'n tijdstip met de singin, wat dus niet binnen kan i.v.m. drukte, dan moet God het wel 'goed' vinden toch? Anders liet Hij het wel regenen. Ik hoorde ook dat in de 45 keren dat Opwekking gehouden is het nog nooit heeft geregend. Ik ben heel benieuwd hoe u denkt dat ik dit moet zien.


Antwoord

Beste jongere,

Je hebt vrienden die naar Opwekking in Biddinghuizen gaan. Op zondagmiddag is daar dan altijd een singin in de open lucht. Dan hopen je vrienden dat het ‘s middags droog zal zijn, omdat het ’s morgens nog regende. En dan gebeurt het: dan is het droog. Je vrienden blij, want zingen in de regen is niks. En jij in verwarring. Waarom? Omdat er veel  negativiteit is over Opwekking, maar als het juist droog is op zo’n tijdstip met de singin, dan moet God het wel ‘goed’ vinden, toch? Anders liet God het wel regenen. En dan hoor je bovendien  dat het in de 45 keer dat Opwekking gehouden is, nog nooit heeft geregend. Hoe moet je dat nu zien?

Heb je wel eens nagedacht over het feit dat regen en droogte uit Gods vaderlijke hand komt? De christen uit vraag en antwoord 27 van de HC belijdt dat met heel zijn hart. Dat is de voorzienigheid Gods in zijn leven en over alle schepselen. Dat is Zijn onderhouding en regering. Gelukkig staat daar niet bij dat regen en droogte afhankelijk is van ‘iets’ wat God wel of niet goed vindt in mensen. Als dat zo zou zijn, hoe zou het er dan uitzien in jouw en mijn leven? Zou jij dan nog ooit de zon zien en ik nog ooit een regendruppel voelen? Lees Rom. 3 eens. Gods’ zon heeft al veel zonden beschenen en greep God dan elke keer in? Gods’ regen heeft al veel vruchtbaarheid gegeven in een wereld die met God noch gebod rekent. Dat neemt echter niet weg dat de HEERE God ook de natuur(elementen) in Zijn  hand heeft  en zo regeert dat de troost daarvan Zijn christenen ervaren en niets hen van Zijn liefde zal scheiden (vr. 28 HC).
  
Regen en droogte liggen, Gode zij dank, vast in Zijn  verbond met Noach en zijn nakomelingen. 
(Gen. 8 : 21 en 22, Jer. 33 : 20 en 25). God doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Matth. 5:45).

Hoe moet je  zien dat het, ondanks al het negatieve over Opwekking, toch droog is wanneer ze zingen? Zeg ik het verkeerd dat jij vindt dat het eigenlijk had moeten regenen? Dan was je probleem opgelost. Zie je wel. God laat Zijn ongenoegen blijken, want Hij laat het regenen. Jullie zitten fout en stiekem denk je dan (en misschien zou je het nog wel zeggen ook) en ik zit goed.

Laten we het samen eens bekijken. Beoordeel je jouw eigen daden op basis van het feit of je voorspoed ervaart of tegenslag hebt? Voorspoed zou dan bewijs zijn van Gods zegen en tegenslag van Gods ongenoegen. Dat is toch niet het criterium? Het enige waaraan jij en ik onze daden moeten toetsen is Gods Woord en Zijn liefdesgebod hierin geopenbaard. Zo moet je naar jouw denken, oordelen, doen en laten kijken. Is het naar Gods Woord en is het Gods wil wat ik doe of denk?  Zo moet je ook naar Opwekking kijken. Is het naar Gods Woord wat er gebeurt tijdens Opwekking en/of de singin? Is het Bijbels verantwoord of niet? Als het Bijbels verantwoord is, is regen niet een bewijs van Gods ongenoegen en droogte niet een bewijs van Gods goedkeuring. Daarom, leg Gods Woord er naast en onderzoek het biddend.

Persoonlijk ken ik de bijeenkomsten van Opwekking niet. Ik moet dan afgaan op het verslag in het RD en dat kan gevaarlijk zijn. Toch denk ik dat we tegen elkaar kunnen zeggen dat Opwekking staat in de evangelische traditie en niet in de gereformeerde traditie. Een bijeenkomst zoals Opwekking is vreemd aan de soberheid van de gereformeerde traditie. En dan bedoel ik bijzonder uitingen zoals swingende en dansende jongeren bij het zingen van gospelsongs. Zelf ben ik altijd beducht voor een te grote emotie. Zo snel  gaat emotie overheersen. Dan is er het gevaar dat het Woord op de achtergrond komt of zelfs verdwijnt. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de gereformeerde traditie voorstaat: alleen het Woord van God. God wil Zijn christenen onderwijzen door Zijn Woord. In Handelingen 2 komt alleen het Woord aan het woord en de vrucht is de meest ontroerende  vraag uit de Bijbel, de vraag van de verslagen Pinksterlingen: wat zullen wij doen, mannen broeders? Op deze vraag is zo’n heerlijk antwoord gekomen: “Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” Lees Handelingen 2 nog eens rustig na (ook een massale bijeenkomst) en leg Opwekking er dan naast.
 
Is dat het enige wat ik te zeggen heb over Opwekking? Nee, het is uit mijn hart gegrepen dat in het RD-verslag stond dat er een pleidooi gevoerd werd voor herwaardering van de Psalmen, omdat die een heilzaam tegenwicht bieden tegen het overmatige positivisme in veel evangelische liederen. 

Tenslotte. De deelnemers zullen ’s morgens gebeden hebben om droog weer en ze hebben dat gekregen. Is nu Opwekking en/of de singin daarmee Bijbels verantwoord? Wat denk je zelf? En is 45 keer droog weer tijdens Opwekking bepalend voor de inhoud? Wat denk je zelf?

Overigens onthoud ik me van een inhoudelijk oordeel over alles wat tijdens Opwekking gezegd of gedaan is. Laten we hierin ook maar heel voorzichtig zijn en meer naar onszelf kijken dan naar de ander.

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

Lees meer artikelen over:

opwekkingwonder
Dit artikel is beantwoord door

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
106 artikelen
C.A. Hoekman

Bijzonderheden:

Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

Bekijk ook: 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
24 reacties
aaapje
26-05-2016 / 16:28
Je hoort ook weleens dat het precies mooi weer is op een begrafenis. Wordt dan ook als een teken gezien.

Ik denk dat ze het evenement precies in de maand mei houden omdat ze dan de meeste kans op mooi weer hebben.

Net zoals veel stellen in deze periode van het jaar de trouwdag plannen.

Ze zouden het evenement eens in november of januari moeten houden en dan nog eens "testen"
evantorisch
26-05-2016 / 16:52
Het evenement wordt altijd met Pinksteren gehouden. Zodra Pinksteren in november of januari valt, wordt het evenement ook in die betreffende maand gehouden.
mortlach
26-05-2016 / 16:57
Als God er echt tegen was, dan zouden er wel twee berinnen uit het bos komen die horden aan jongeren zouden verscheuren... :-|

Ik zeg het uiteraard niet serieus, want we zijn hopelijk de tijd toch voorbij dat we Gods stemming proberen af te lezen aan het weer of aan het feit of de zwaluwen hoog of laag vliegen...
Gerard
26-05-2016 / 17:03
https://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/duizenden-trotseren-regen-en-kou-op-opwekking-2013/
henkie
26-05-2016 / 17:08
Inderdaad simpel te controleren dat evangelische broodje aap. Hier de plassen uit 2005: http://www.refdag.nl/oud/kl/010605klfo02.html
tja
26-05-2016 / 17:23
Gelukkig kwam het Woord ook aan het woord bij Opwekking. Onder andere tijdens 6 samenkomsten/diensten (en nog veel meer seminars). Zoveel diensten zijn er zelfs in de meest rechtste reformatorische kerk niet tijdens Pinksteren :).
mortlach
26-05-2016 / 17:54
Nu dat luchtballonnetje is doorgeprikt, mag je je toch afvragen waarom zulke mythevorming nodig is...
evantorisch
26-05-2016 / 19:19
Het gaat om de singin die altijd s middags in de open lucht plaatsvind. Toen was het droog, net als alle vorige jaren.
Tijdens de diensten kun je droog zitten in de tent.

Andersom is ook wel gebeurd, dat het loeiheet was. En tijdens de singin kregen we af en toe een verkoelend wolkje terwijl verder de hele dag de lucht strak nlauw was.
evantorisch
26-05-2016 / 19:20
'Strak blauw ' moest het zijn
aaapje
26-05-2016 / 19:42
Wel jammer dat er dan nog een wereldsfeest als pinkpop is die dan meeprofiteerd van dat mooie weer. -smile-
evantorisch
26-05-2016 / 19:58
Wie zegt dat het bij pinkpop droog was?
En waarom zou het jammer zijn als niet-christenen ook genieten van mooi weer?
Omega
26-05-2016 / 21:58
Droog weer lijkt me juist een teken van Gods afwezigheid. Met een forse regenbui zou iedereen direct ondergedompeld zijn ;-)
evantorisch
26-05-2016 / 22:43
Dolletjes hoor Omega, en zo origineel ook. Die heb je vast zelf verzonnen.

Wat voor waarde er gehecht wordt aan droog of nat weer staat een ieder vrij.
Maar een paar linken plaatsen waar foto's op staan die helemaal geen afbeeldingen zijn van de singin -en zo de indruk wekken dat het een 'evangelische broodje aap' is- vind ik niet netjes.
Maar ja, altijd op zoek naar negatieve dingen van alles wat naar evangelisch ruikt hé! Het zou toch prachtig zijn als je ze op een leugen kon betrappen, niet? En blijkt de singin toch droog te zijn verlopen, wel dan worden er wel andere dingen verzonnen om het in het negatieve te trekken.
tja
26-05-2016 / 23:11
Niet zo lichtgeraakt evantorisch. Ik vind de grap van omega wel grappig en een beetje kritiek houdt ons scherp. Ik was ook het hele weekend bij Opwekking en vroeg me af waarom er pas op zondagmorgen werd gebeden vanaf het podoum voor droog weer. Zoveel evangelische bobo's met een groot geloof in wonderen. Ik had 't best koud al op zaterdag.
evantorisch
26-05-2016 / 23:32
Ik heb een beetje teveel vuilspuiterij van Omega gelezen om zn lolligheden te kunnen waarderen.
Misschien moet ik eens aan bevrijdingspastoraat gaan denken :-(

Maar koud was het inderdaad, plus regen hagel en wind.
Omega
27-05-2016 / 08:35
@evantorisch Excuus dat ik het Opwekkingsbijgeloof hier ernstig op de hak neem. Maar zoals @aaapje ook al opmerkt: wel en wee(r) linken aan de al dan niet goedkeuring van God, is googelen met de Heilige Geest. Tal van zieke geesten hebben in de wereldgeschiedenis God al geclaimd voor hun activiteiten. Beetje ongepast daarom om Gods wijwater opnieuw over Gods akker te laten stromen door van Hem een Opwekkingsmooiweergod te maken.
hvdijk66
27-05-2016 / 12:00
Lieve mensen, zullen we proberen iets milder naar elkaar te zijn?

De vraag die hier in de basis ligt is simpel: Geeft God in de vorm van regen of droogte zijn oordeel of een evenement goed is of fout? Ik denk dat daar een mooi en duidelijk antwoord op is gegeven.

Dat met deze vraag (en de wijze waarop deze is gesteld) ook weer de discussie rond opwekking oplaait was te verwachten...

Maar stel dat we dat nu eens één keer niet doen? Stel dat we als christenen elkaar een beetje ruimte geven. Stel dat we ons vooral focussen op dat geweldige pinksterfeest?

Heb je Pinksteren gevierd in een tent? In de open lucht? In een eeuwenoud kerkgebouw? In de ruïnes van wat eens een kerk was? Ik hoop dan dat je (opnieuw) onder de indruk bent gekomen van het buitengewone feit dat God de Heilige Geest heeft gestuurd. De Geest die in jou en mij wil wonen en die ons tot andere mensen maakt.

Waarschijnlijk staan we met dankbare verbazing naar onszelf te kijken wanneer er liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in ons leven zichtbaar wordt.

Gods zegen!
evantorisch
27-05-2016 / 12:11
Gewoon lezen wat er staat en je aan de feiten houden, meer heb ik niet verlangd.
Wat voor conclusies iemand daaraan verbind is punt 2, of eigenlijk punt 1 want daar gaat de vraag over.
Nier zo gristelijk om dan eerst een rookgordijn over de feiten te gooien door te suggereren dat plaatje b over plaatje a gaat.
Wellicht kom je zo ook tot een andere conclusie.
Omega
27-05-2016 / 12:41
@evantorisch De feiten zijn dat God en Zijn Geest vrijmachtig zijn en onclaimbaar in welk verband dan ook. Weer of geen weer, gezondheid of ziekten kunnen nooit gerelateerd worden aan Gods genoegen of juist ongenoegen. Dat is bijgeloof uit donker Afrika, waar ze met tal van rituelen de goden proberen gunstig te stemmen.
AHHK76
27-05-2016 / 13:01
Ik vind het fijn dat het altijd mooi weer is met de sing-in! Als het altijd droog is dan krijg je hongersnood. dus ja...
Voor de rest was het wel koud... heb ik gehoord van iemand die het erg koud heeft gehad...

Corrie ten Boom zei/schreef:
Vaak heb ik de mensen horen zeggen: "Wat is God goed. We hebben gebeden dat het niet zou regenen bij het uitstapje van onze kerk en kijk eens wat een prachtig weer het is!" Ja, God is goed, als Hij ons mooi weer geeft. Maar God was ook goed toen Hij het toeliet dat mijn zuster Betsie voor mijn ogen verhongerde in het Duitste concentratiekamp.

Terug in de tijd

Aan mevrouw Rots. Ik heb sinds kort leuk contact met een jonge vrouw. In het verleden heb ik enkele keren een psychose gehad, gevolgd door een opname in een kliniek. Na elke psychose heb ik binnen zee...
Geen reacties
26-05-2023
Een vriendin van mij is al geruime tijd verliefd op een jongen van ruim tien jaar ouder (zij is 19). Deze jongen/man ziet ze steeds op haar werk; ze maken vaak een praatje met elkaar. Zij zou graag ze...
Geen reacties
26-05-2008
Ik wil graag belijdenis doen. Nu ik 17 ben en nog een paar maanden moet wachten vraag ik me wel af of ik het al zo snel kan doen. Ik voel me geroepen door God om het te doen. Ook wil ik gewoon veel di...
Geen reacties
26-05-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering