Klachten na (occulte) voetmassage

Ds. H. Veldhuizen / 1 reactie

01-04-2016, 10:04

Vraag

Eind 2014 heb ik tijdens een open dag van een sportcentrum een voetmassage gehad. Ik ervaarde dat als erg prettig en ontspannend. Toen ik tijdens de behandeling een groot Ying-Yang teken op het raam ontdekte, voelde ik me echter minder op mijn gemak. Ik ging in gesprek met de masseuse, maar het bleef bij informeren naar haar opleiding en interesses en ik heb hooguit een kwartier in die stoel gezeten. Het zat me toch niet lekker. Ik vond mezelf naïef en sprak er met een aantal mensen over. Zonder erbij na te denken had ik me laten masseren door iemand die uit een foute hoek haar werk uitoefent! Maar men stelde mij gerust. Dit was “per ongeluk” immers? En ik heb er ook voor gebeden.

Enige tijd later kreeg ik klachten. Slaapvoeten en nare tintelingen. Na onderzoek bleken dit zgn. polyneuropathieën te zijn, veroorzaakt door de ziekte van Sjögren, een auto-immuun ziekte. Van de een op de andere dag werd ik hiermee geconfronteerd. Een jaar later verergerden de klachten. Allerlei ontstekingen speelden mij parten en na een aantal ziekenhuisopnamen werd vastgesteld dat ik met een tweede auto-immuun ziekte kampte, namelijk de ziekte van Crohn. Niet in heel ernstige mate, maar toch.

Nu, zeven maanden later weet men nog niet goed wat “ze met mij aanmoeten.” Veel van mijn klachten zijn a-typisch en de combinatie Sjögren/Crohn maakt een juiste diagnose lastig. Op dit moment sleep ik me door de dagen heen en wacht tot ik weer wordt opgeroepen voor een volgend ziekenhuisbezoek. Uiteindelijk hopen de artsen doeltreffende medicijnen te kunnen voorschrijven.

En nu terug naar dat bezoekje aan die Ying-Yang masseuse. Ik heb inmiddels begrepen dat zij voetreflexzonemassage toepast. Of ik dat destijds ook heb ondergaan, weet ik niet. Ik ging immers uit van een gewone ontspannende voetmassage. Omdat de massagepraktijk verhuisd is en betreffende persoon uit beeld, kan ik dit niet navragen jammer genoeg. Inmiddels heb ik me een beetje in dit onderwerp verdiept en concludeer ik dat dit soort praktijken echt occult zijn.

De laatste tijd denk ik serieus na over ziekenzalving, om me te laten zalven met olie, zoals de Bijbel dat opdraagt. Ik ben ervan overtuigd dat God mij kan genezen en dat je dit middel mag aangrijpen. Dat God soeverein is en dat het wel of niet genezen worden in Zijn handen ligt, is voor mij duidelijk. Al met al vind ik het wel een hele stap. Máár: gezien de context en het moment waarop mijn voetklachten zijn begonnen vraag ik me serieus af of ik wellicht eerst bevrijding nodig heb, voor überhaupt te kunnen denken aan zalving. Zou het kunnen zijn dat de ziekte bij mij stand houdt door foute machten en krachten? Het was niet met opzet en daarbij heb ik slechts een korte behandeling ondergaan (normaal gesproken duurt zo'n sessie een uur en meestal zijn er meerdere sessies nodig). Maar toch... Daarvóór was ik echt nooit ziek en van de een op de andere andere dag werd ik opeens patiënt, een “lastig geval” die van de ene naar de andere specialist wordt verwezen. Nu al ruim 1,5 jaar lang. Ik hoop dat er een geschikt medicijn gevonden wordt voor mijn Crohn-klachten. Polyneuropathieën echter zijn in de reguliere zorg niet te genezen. "Bidden om genezing" hebben mijn man en ik ons gaandeweg meer eigen gemaakt. En nu een mogelijk volgende stap in geloof. Maar welke?

Antwoord

Beste vriendin, heel verdrietig voor je, temeer omdat het allemaal zo uitzichtloos lijkt. En begrijpelijk dat je verband legt tussen je ziekte, die zo ineens opkwam, en de voetmassage. Toch denk ik, als ik heel eerlijk ben, dat je daar -hoe begrijpelijk ook- niet direct aan moet denken. Je hebt de massage gehad tijdens een open dag van een sportcentrum, je merkte het Yin-Yang teken op het raam pas op tijdens de behandeling, het ging allemaal zonder erbij na te denken en, schrijf je, ik heb er ook voor gebeden.

Hoe gemakkelijk kan het gebeuren dat we een behandeling ondergaan door iemand die werkt vanuit een heel andere achtergrond. Denk aan de vele verschillende artsen en behandelaars in de ziekenhuizen. Maar: is een arts of behandelaar die bijvoorbeeld de Chinese filosofie aanhangt (Yin en Yang heeft, zoals je zult weten, te maken met de Chinese filosofie en religie), of een andere filosofie aanhangt, bij voorbaat af te wijzen? Of kan een arts die niet in God gelooft, geen goede arts zijn, ook al zou hij bijvoorbeeld niet geloven in het leven na de dood?

Ik bedoel daar natuurlijk niet mee te zeggen dat het niet zou uitmaken wat voor een arts je hebt. Maar ik wil ermee zeggen dat het heel belangrijk is hoe je zelf naar zo’n arts of behandelaar toe gaat en of je zelf al of niet gelooft in of beïnvloed wordt door zijn filosofie of religie. Misschien wil je eens lezen wat ik naar aanleiding van een vraag op Refoweb eerder schreef over acupunctuur. Hoe zouden Chinese christenen, die niet in de Yin en Yang filosofie geloven daarmee omgaan als ze door een arts behandeld worden die de Yin en Yang filosofie en het Taoïsme aanhangt? Daarom zou ik zo’n verband als jij legt niet zo gauw leggen.

Ik denk ook aan de eerste christenen, die leefden in een tijd die met talrijke draden verbonden was met heidense rituelen en filosofieën. Heel leerzaam is wat de apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 8:4-6 en 10:25-26 als het gaat over het eten van offervlees, dat aan de duivelen geofferd was. Paulus zegt er geen bezwaar tegen te hebben als je dat vlees met een goed geweten en ziende op de Heere eet. Zo denk ik, als ik je vraag goed gelezen heb, dat jij de voetmassage “met een goed geweten en ziende op de Heere” hebt ondergaan. Ik begrijp best dat je denkt aan het verband tussen die massage en je ziekte, omdat de voettintelingen en het begin van je ziekte zich vrij gauw na die massage voordeden. Maar veel ziektes, ook een spierziekte als polyneuropathie en de ziekte van Crohn, kunnen zich in korte tijd ineens voordoen, zonder dat men weet waar de ziekte vandaan komt. Hopelijk wordt er een geschikt medicijn gevonden zowel voor jou als voor vele anderen die aan polyneuropathie en de ziekte van Crohn  lijden. 

Ik zou, beste vriendin, ook niet direct aan ziekenzalving denken. De Bijbel schrijft daarover, zij het slechts op één plaats, die je natuurlijk zult kennen: Jakobus 5:14-15. Op zichzelf is ziekenzalving erg mooi. Maar als je daartoe besluit focus het dan niet teveel op genezing, want het kan ook zijn dat de Heere iets anders met je voorheeft. Bovendien ligt de nadruk bij ziekenzalving, als het goed is, niet op de zalving-op-zich, maar op het gebed. We mogen hartstochtelijk bidden om genezing en dat kan onderstreept worden door een ziekenzalving, maar nog eens, God kan een andere weg met iemand voor hebben.

Weet je wat opvallend is? Dat het woord “behouden” (het gelovig gebed zal de zieke behouden, vers 15) in het Grieks hetzelfde woord is als het woord “behouden” in vers 20 (een ziel behouden van de dood; Statenvertaling; heel goed letterlijker vertaald). De verhoring op het gebed kan méér zijn dan genezing, kan ook zijn dat je je in het geloof aan de Heere weet over te geven, welke weg je ook hebt te gaan, genezing of geen genezing. Zoals iemand eens, vóór een ernstige operatie, waar we samen voor gebeden hadden, in het geloof tegen me zei: “Het kan twee kanten opgaan, en beide kanten zijn goed.”

Weet je van wie we dat ook lezen? Van Paulus. Hij had een doorn in het vlees en heeft driemaal (dat wil hier zeggen: vele malen) gebeden. Maar hij is anders verhoord dan hij gedacht had: de doorn ging niet weg. Maar hij kon zeggen: “Gods genade is mij genoeg” (2 Korinthe 12:7-10). En dan weet Paulus zelfs te roemen in zijn zwakheden (dus met zijn doorn). Je kunt ook denken aan Job, die tegen zijn vrouw zei: “Zouden wij het goede van God wel ontvangen en het kwade niet ontvangen?” (Job 2:9-10). Wat ik daarmee wil zeggen? Dàt is “behouden zijn” (dat woord uit Jakobus 5): dat je weet: hoe het ook gaat, met of zonder ziekenzalving, het is goed.

Tussen de regels door zul je ook begrepen hebben dat ik ook niet zou denken aan een of andere vorm van bevrijding, zoals je schrijft, althans als je daarbij denkt aan een bevrijdingsdienst of iets dergelijks. Ik zou veel meer denken aan bevrijding in de zin van: je helemaal overgeven aan de Heere. Daarbij mag (moet) je om vergeving bidden van al wat verkeerd was of is in je leven. Je mag daarbij ook je behandeling door de Yin Yang masseuse, waardoor je je zo onrustig voelt, noemen. Leg dat alles voor aan Hem. Je doet dat al, zoals je schrijf, samen met je man. Zal de Heere dan niet horen? Waarbij ik ook zeg: De uitkomst wat je ziekte betreft is aan Hem. Zou het dan niet voor je mogen gelden: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” En: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus” (Romeinen 8:31-39).

Beste vriendin, ik hoop dat ik je wat geholpen heb. God sterke en zegene je. Samen met je man.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskundeoccult
1 reactie
mortlach
01-04-2016 / 13:47
De medische situatie van de vraagsteller is zeer betreurenswaardig, maar de aanleiding zoeken in een voetmassage van maanden/jaren geleden, lijkt me een typisch geval van "post hoc, ergo proctor hoc" (na dit, dus vanwege dit), een logische denkfout die we als mens vaak maken.

Natuurlijk vraag je je af waarom nou net jij hiermee te maken krijgt. Dat is mens-eigen. Maar het is een vraag waar geen antwoord op te krijgen is. Als je je niet goed voelt bij die voetmassage, dan moet je uiteraard niet meer terug gaan, maar het als reden bestempelen dat je ziek bent, lijk mij niet juist.

Heel veel sterkte uiteraard en ik hoop dat zult genezen van wat geneesbaar is, en dat je de kracht hebt om de rest te dragen.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over onze dochter die waarschijnlijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Zij hoopt aan het...
geen reacties
02-04-2015
Is het normaal dat mijn man zich vaak zelf bevredigd? Hij doet dit ook als hij naar porno heeft gekeken en daarna gaat h...
geen reacties
01-04-2009
Aan een dominee van Ger. Gem. Wat betekent het dat de zone Gods in de belofte wordt geopenbaard? En wanneer gebeurt dit?...
geen reacties
02-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering