Mag een christen gebruik maken van acupunctuur?

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

16-10-2003, 00:00

Vraag

Mag een christen gebruik maken van acupunctuur op verwijzing van een fysiotherapeut?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je vraag over acupunctuur is een goede vraag. Je zult je er misschien al (een beetje) in verdiept hebben wat acupunctuur is, want je vraagt niet wat acupunctuur is, maar of een christen er gebruik van mag maken als een fysiotherapeut er naar verwijst. Het is altijd goed, zeker in onze tijd, om je af te vragen of iets goed of niet goed is. Een oude christen zei mij, met het oog op allerlei dingen die zich in onze tijd aandienen, eens: "Bij twijfel moet je niet inhalen".

Nu is dat met acupunctuur niet zo gemakkelijk. Laat ik meteen maar zeggen: er zijn onder christenen die naar de Bijbel willen leven (en daar hoor jij, maak ik uit je vraag op, ook bij) twee opvattingen over acupunctuur. De eerste groep zegt: JA, van alles wat God in de schepping heeft gelegd mag je een (dankbaar en passend) gebruik maken. De tweede groep zegt: NEE, want acupunctuur heeft te maken met de Chinese filosofie van yin en yang, dat het hele heelal en ook je lichaam, door yin en yang  (twee tegenpolen, laten we voor het gemak maar zeggen: positief en negatief) in evenwicht wordt gehouden en dat ziekte verstoring van dat evenwicht is. Die Chinese filosofie, zegt men dan, is niet los te maken van de oude Chinese religie, het Taoïsme, waarin voor een scheppende God geen plaats is. Acupunctuur is: door prikken (op bepaalde prikplaatsen in je lichaam) de twee polen yin en yang weer in evenwicht proberen te brengen.

De eerste groep, die zegt geen bezwaar tegen acupunctuur te hebben, vindt je in het algemeen onder Reformatorische christenen. Zij zeggen o.a: Waarom zou de gedachten van evenwicht en harmonie tussen de verschillende organen van het lichaam zo verkeerd zijn? Kun je die gedachte niet losmaken van de Chinese filosofie en in ieder geval van de oude Chinese religie? En: kun je niet heel goed door een acupuncturist geholpen worden zonder de Chinese filosofie over te nemen? Kunnen we het trouwens ook niet andersom zien: dat niet de acupunctuur gebaseerd is op de Chinese filosofie, maar dat de Chinese filosofie van yin en yang een verklaring voor acupunctuur is, die je als christen niet over hoeft te nemen.

En: Is een arts die de Chinese filosofie aanhangt, bij voorbaat af te wijzen? Zou datzelfde dan ook niet gelden voor alle artsen en specialisten die een bepaalde filosofie aanhangen? Kan bijvoorbeeld een arts, die niet in God gelooft, geen goede arts zijn, ook al gelooft hij bijvoorbeeld niet in het leven na de dood? Bij dat laatste zeg ik dan wel: het is heel belangrijk om een christenarts te hebben, vooral als het gaat om heel belangrijke ethische vragen (denk bijvoorbeeld aan de vragen rond het levenseinde).

De eerste groep christenen wijst ook dikwijls naar 1 Korinthe 8:4-6 en 10:25-26. Paulus heeft het daar over het eten van offervlees (dat aan de duivelen geofferd was! Denk aan het heidendom van die dagen) en Paulus zegt er geen bezwaar tegen te hebben als je dat vlees met een goed geweten en ziende op de Heere eet.
 
De tweede groep christenen (die je in het algemeen onder Evangelischen vindt) zegt: Nee! Houd je ver van alles wat naar 'verborgen dingen' of heidendom riekt. Sommigen zeggen zelfs: acupunctuur is occult. Maar dat geloof ik niet. Occult wil zeggen: verbonden met de geestenwereld of bewust anti-goddelijk, en dat kun je van acupunctuur niet zeggen.
 
Als het mij vraagt: ik zit meer op de lijn van de eerste groep. Waarbij ik wel zeg: wees altijd voorzichtig. Soms houden alternatieve genezers zich ook bezig met praktijken die tegen de Bijbel ingaan (bepaalde inwijdingen, spreuken). Met acupunctuur is dat, als het goed is en zover ik weet, niet het geval. Het is een van de 'gewone' geneeswijzen van de Chinezen, waar (zover ik weet) ook Chinese christenen gebruik van maken.

Belangrijk is, medisch gezien, wel dat de acupuncturist arts is, want er zijn heel wat niet-bevoegde genezers in ons land, of  genezers met geen grondige opleiding. Een acupuncturist-arts heeft eerst de gewone artsenopleiding gedaan en heeft daarna de opleiding acupunctuur gevolgd. In ons land zijn meer dan honderd van zulke artsen. In Duitsland zijn er vele aan de ziekenhuizen verbonden. In het algemeen raad ik ook, om medische redenen, aan niets te doen buiten de eigen (huis)arts om.

De christen-psychiater Samuel Pfeifer noemt vier criteria als het gaat om andere geneeswijzen: 1) Werkt de geneeswijze alléén maar samen met een bepaalde filosofie of kan ze er ook los van gezien worden. 2) Verzwakt de geneeswijze mijn geloof? Dan moet ik ervan afblijven. 3) Werkt de geneeswijze met kosmische energieën? Dan zijn ook heel gauw grenzen overschreden. 4) Kan de geneeswijze ook verklaard worden met modellen die niet in strijd zijn met de Bijbel?

Ik vind dat goede criteria, waardevol, bij alles in het leven, om over na te denken. Ik hoop dat ik je met mijn antwoord geholpen hebt. Sterkte. En vergeet niet, wat je doet, biddend en dankend in Gods handen te leggen. Maar dat zul je vast al wel gedaan hebben.

Ds.  H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

acupunctuur
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom moest Mozes van God aan farao vragen of het volk van Israël God drie dagen in de woestijn mocht dienen? Het was t...
geen reacties
16-10-2005
Bij ons in de kerk is het laatste jaar veel veranderd en wij staan niet achter elke verandering. Af en toe gaan we naar ...
geen reacties
16-10-2008
Het gaat over de tekst Efeze 5:14: “Daarom zegt Hij, ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal ov...
1 reactie
16-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering