Het eigene van de Gereformeerde Gemeenten

Ds. C. Harinck / geen reacties

14-10-2005, 00:00

Vraag

Vraag aan een Ger. Gem.-predikant. De laatste tijd vraag ik me af wat men bedoeld met: “Het eigene van de Gereformeerde Gemeenten”. Af en toe kom ik in een HHK-dienst en dan vraag ik me af wat voor 'eigens' er dan in de ogen van Gereformeerde Gemeenten gemist wordt in die prediking. (Ik ben zelf  lid van de Gereformeerde Gemeenten.)

Antwoord

Indien u zelf lid bent van de Gereformeerde Gemeenten moet u weten wat bedoeld wordt met het "eigene" van de Gereformeerde Gemeenten. Maar goed, ik wil mijn licht er wel over laten schijnen. Met het "eigene" bedoelt men wat typerend is voor de Gereformeerde Gemeenten en wat hen van andere kerkformaties onderscheidt. Bedoeld is dan niet alleen het theologisch eigene, zoals neergelegd in de besluiten van 1931. Ook is niet in de eerste plaats een bepaalde levensstijl bedoeld. Met "eigene" is vooral het bevindelijk gedeelte van de godsdienst bedoeld. Het gaat dan om bepaalde ervaringen die de christen op de weg naar de hemel ervaart. Je kunt denken aan het plaatsmakend werk voor Christus; de openbaring van Christus aan de ziel; het met een geopenbaarde Jezus nog verloren gaan; de eer van God liefhebben boven de eigen zaligheid; de vierschaarervaring; teruggebracht worden tot Gods vaderhart; verzoend worden met een Drieënig God; Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren beleven, enz.

Sommige van deze zaken zijn niet met de Schrift te verdedigen. Er zijn ook elementen in, die bijbels zijn en voor een deel te maken hebben met de bevinding der heiligen. Wanneer je meer wil weten over al deze ervaringen, zou je het boek van ds. Moerkerken "Pniël" moeten lezen. Hij heeft al die bevindelijke gangen, die volgens hem eigen zijn aan de bevindelijke leer van de Gereformeerde Gemeenten in kaart gebracht.

"Het "eigene" zegt meer over een specifiek kerkverband of een groep mensen. Het "eigene" van een kerk van gereformeerde belijdenis moet eigenlijk de Schrift en de Gereformeerde Belijdenis zijn. Daar moet je een kerk op beoordelen".  
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

In Psalm 25:6 staat: “Gedenk, HEERE, Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden; want die zijn van eeuwigheid.” En D...
geen reacties
14-10-2019
Aan iemand van de HSV of GBS: Waarom worden tegenstrijdigheden in de Bijbel niet opgeheven in uw vertaling? En is de Bij...
geen reacties
14-10-2013
Wij zijn een pas getrouwd stel. Bij het hebben van gemeenschap gaat de voorhuid van mijn penis helemaal naar achteren en...
1 reactie
16-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering