Besef tijdens het bidden

Kand. G.A. van Ginkel / 3 reacties

09-03-2016, 16:14

Vraag

Ik heb een vraag. Vaak als ik bid besef ik niet dat ik het echt tegen God heb. Wat kan ik hier aan doen? Ook kan ik mij weinig voorstellen dat de Jezus uit de Bijbel ook de Jezus is die altijd bij mij is. Soms besef ik dat opeens heel erg en verwonder ik mij, maar wat kan ik hier aan doen?

Antwoord

Er is een heel mooi lied: “Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!” (Ps.119:3 ber.). Jij en ik, wij hebben de Geest nodig. De Geest maakt levend. De Geest brengt mij tot geloven en tot loven. De Geest laat mij Gods tegenwoordigheid ‘voelen’. Ouderwets gezegd: kennelijk ervaren. De Geest leidt mij tot verootmoediging, schuldinzicht en -belijdenis. Vernieuwing van hart en leven. De Geest leidt mij tot buiten de legerplaats, tot daar waar Christus is. De Geest doet mij op Hem zien als op mijn Zaligmaker. De Geest plant mij Hem in. De Geest leidt tot verwondering aanbidding en dankzegging.
 
Wat kan ik mij voorstellen van God? God is een Geest. Elk denkbeeld mijnerzijds doet God oneindig tekort. Hoe zal ik mij ooit God verbeelden? Wat verbeeld ik me wel?... En Jezus?... Johannes zegt: “Wij hebben Hem gezien en getast” (1Joh.1). Maar wij... Wij weten niet eens hoe Hij er uit zag. Geen foto, geen tekening. De lijkwade van Turijn helpt ons ook niet veel verder. We moeten en mogen(!) het doen met het Woord. En met geloof.
 
Jezus nabij ervaren, God nabij ervaren in Christus...; het is alles alleen door de Heilige Geest! Bid om de Geest!

Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

bidden
3 reacties
Duuk
09-03-2016 / 19:15
Wij hébben de Geest ontvangen toen we tot geloof kwamen:
Efeze 1:13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Wij zijn dus ook de tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 3 en 6).
Vanuit dat besef zouden we moeten leven.
JohannaM
10-03-2016 / 09:34
Ga de Heere aanbidden, niet altijd maar op op ons zelf gericht zijn. Ga HEM danken loven en prijzen. Dat is jou doel waarom je bent gemaakt. Wij bidden heel vaak. Heere wilt U mij helpen hier wilt U zegen daar. Maar als je Gods wil doet hoeft je niet zijn Zegen te vragen, want als je Zijn wil doet is de zege voor jezelf en andere al in volle gang. Bestudeer de gebeden in de bijbel eens. Er je gaat heel anders bidden. Gods zege.

Troost
Romeinen 8:26 en 27 – “En ook zo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.”
Muziek96
10-03-2016 / 11:31
Bedankt voor uw mooi en duidelijk antwoord, Kand. G. van Ginkel.


@Duuk @JohannaM

Bedankt voor jullie mooie toevoegingen!

Terug in de tijd

Mijn vriend is christelijk gereformeerd (een redelijk behouden gemeente) en ik ben belijdend lid van de hervormde kerk (...
geen reacties
09-03-2006
Hoe erg is het als je altijd over de Heere spreekt i.p.v. de Heilige Geest wanneer de Heilige Geest iets gewerkt heeft? ...
geen reacties
10-03-2015
Ik wil Jezus zo graag als mijn God hebben. Maar als ik dat doe verlies ik bijna of al mijn vrienden. Hoe ik dat weet? Ik...
geen reacties
09-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering