Afhakken van een vrouwenhand

Ds. K. van den Geest / 3 reacties

02-03-2016, 14:03

Vraag

In het vorig jaar gelanceerde filmpje op Youtube over het Bible Experiment, werd een tekst uit Deuteronomium 25:11-12 voorgelezen, waar het gaat om het afhakken van een vrouwenhand:
11 Wanneer mannen met elkaar vechten en de vrouw van de een naderbij komt om haar man te bevrijden uit de hand van degene die hem slaat, en zij haar hand uitsteekt en hem bij zijn geslachtsdelen grijpt,
12 dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien!

Daar is nogal wat ophef over. Als ik echter in de grondtekst kijk, dan zie ik dat er voor het woord “hand” een woord gebruikt wordt dat als “handpalm” vertaald kan worden (כּף kaph). Dat is een ander woord dan het woord dat daadwerkelijk “hand” betekent (יד yâd). Nu ben ik geen Hebreeuws-kenner, maar kan je hieruit concluderen dat in vers 12 niet bedoeld wordt dat de hand daadwerkelijk geamputeerd wordt, maar alleen losgeslagen moest worden van de geslachtsdelen, zodat de vrouw die delen niet meer beet had?

Antwoord

De vrouw waarover het hier gaat, komt haar man te hulp, als hij in gevecht is met een broeder/volksgenoot. Maar als ze de belager bij zijn geslachtsdelen grijpt, dan moet haar hand afgehakt worden. Dit is niet vanwege een schending van de fatsoensnorm, maar vanwege het gevaar dat de mogelijkheid van de man om nageslacht te verwekken wordt geschaad. In de verklaringen die ik geraadpleegd heb, wordt er geen verschil gemaakt tussen hand en handpalm. In beide gevallen legt men het zo uit dat de ‘hand’ wordt afgehakt. 

De ‘ophef’ betreft wellicht de zogenaamde ‘vrouwonvriendelijkheid’ van deze passage. Twee opmerkingen hierover. Allereerst is deze casuïstische wetgeving (aan de hand van cases, gevallen) niet bedoeld als ‘wetboek van strafrecht’, maar is er meer sprake van een boodschap: nageslacht verwekken is een gave van de Schepper, aan mensen gegeven om er in verantwoordelijkheid mee om te gaan. Iemand daarin schaden is aantasting van zijn persoonlijke vermogen om zijn leven door te geven aan volgende generaties en zo de naam van het geslacht in Gods volk en koninkrijk in stand te houden. Dat dit hier vooral meespeelt, mag blijken uit een analoge situatie, die we vinden in Ex. 21:22. Daar gaat het om een vrouw van wie nageslacht wordt geschaad/gedood door vechtende mannen. De strafmaat lijkt ongelijk, maar die heeft te maken met de positie van de vrouw in het Oude Testament waar de samenleving en cultuur door mannen gedomineerd werden.

Echter, er is een tweede punt in dit verband. Het is volgens uitleggers in het algemeen zeer de vraag of deze straf ooit daadwerkelijk zo is toegepast. Dit is uit het Oude Testament in ieder geval niet bekend. Wel zijn parallellen bekend van volken in het oude Oosten, waar veel gruwelijker en wredere straffen golden.

Ten slotte, het is al helemaal niet aan te tonen dat wat het Oude Testament vermeldt aan regels, straffen en rechtspraak, in het algemeen iets zegt over de totale Bijbel of over het christelijk geloof. Met de komst van Jezus Christus is het Oude Testament tot vervulling en bestemming gekomen. De liefde van Christus betekent dat Hij al de straf gedragen heeft die mensen verdiend hadden. Daarmee hebben de oude regels hun boodschap echter niet verloren: eerbied voor het door de Schepper gemaakte en gewilde leven; gerechtigheid in de samenleving, goede omgang tussen mensen.

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief
3 reacties
abcd
02-03-2016 / 20:05
Misschien helpt dit ook: http://townhall.com/columnists/michaelbrown/2015/12/16/verses-of-violence-comparing-the-bible-and-the-quran-n2094327

Stukje van een dr. in Semitische talen. (om maar een beroep te doen op autoriteit.)

''For Jews, the Old Testament is read in the light of Jewish tradition, which also removed the death penalties for certain sins over a period of time. Jewish tradition also claims that some Old Testament laws were never meant to be taken literally (such as eye for eye, tooth for tooth, or the law calling for a woman’s hand to be chopped off for grabbing a man’s genitals when he was fighting her husband). Instead, Jewish tradition tells us that these laws always referred to monetary payment.''
Duuk
23-03-2016 / 02:58
Rashi, een bekende Joodse Rabbi, heeft uitgelegd dat dit niet letterlijk opgevat moet worden, maar dat daarmee wordt bedoeld dat er een geldelijke vergoeding moest worden betaald ter compensatie van de schaamte die het 'slachtoffer' had gekregen. Dit is dus ook nooit in de Joodse traditie zo letterlijk uitgevoerd.

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9989/jewish/Chapter-25.htm#showrashi=true
Duuk
23-03-2016 / 03:00
Oeps, dat schreef mijn voorganger ook al ;)

Terug in de tijd

Ik ben een man van bijna dertig jaar en mijn vraag gaat over hoe ik om moet gaan met mijn familie. De situatie is als vo...
geen reacties
02-03-2017
Gaf Jezus Zijn ziel of zijn leven? In Mattheus 20:28 (en Markus 10:45) lees ik: “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekom...
3 reacties
02-03-2017
Is het wel christelijk om aangifte van misbruik te doen? Ik worstel er erg mee. Iemand heeft mij zo misbruikt, seksueel,...
22 reacties
02-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering