Vergeving

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

29-02-2016, 08:03

Vraag

Wanneer ben je vergeven? Ben je vergeven als je in je gebed aan God vertelt dat je zonden hebt gedaan? Of moet je eerst diep berouw kennen, voordat je vergeven kan worden?

Antwoord

Wanneer werden de zonden van de tollenaar uit de gelijkenis vergeven? Die man kon niet anders dan bidden: ”O God! Wees mij zondaar genadig.” En wat zegt Jezus van hem: “Deze (de tollenaar dus) ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die” (de farizeeër wordt bedoeld).  Zonder berouw over onze zonden kan er geen sprake zijn van vergeving, alleen moeten we oppassen dat we van het diepe berouw dat we vooraf zouden moeten hebben, geen voorwaarde gaan stellen. Want wanneer weet ik of mijn berouw voldoende is voordat dat ik tot God mag bidden om vergeving? Hoeveel kiespijn moet ik hebben voordat ik naar de tandarts mag? Als je van harte de Heere bidt om vergeving van je zonden, mag je ook weten dat ze vergeven zijn om Jezus wil. Dat zal ook tot uiting komen in een leven waarin we tegen de zonden  strijden en verlangen heilig te leven voor Gods aangezicht. Lees verder wat de apostel schrijft in 1 Johannes 1: 8-10. Ook Psalm 32 en 51 zijn van belang in verband met je vraag.  

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

vergeving
geen reacties

Terug in de tijd

Hoeveel tijd moet er tussen zitten voor je weer aan een relatie mag beginnen? Zonder dat de mensen over je gaan kletsen ...
geen reacties
27-02-2007
Wij geloven in de Drieëenheid en dat Jezus Christus onze Verlosser is en wil zijn. Ook belijden wij zondaars te zijn en ...
4 reacties
27-02-2012
Wat is precies een woestijnleven? Voor mijn gevoel ervaren alleen bekeerde mensen dat, of zie ik dat verkeerd?
geen reacties
27-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering