Opzien tegen lezing

J.M. Strijbis / geen reacties

04-02-2014, 15:08

Vraag

Ik moet zeer binnenkort een lezing houden voor een grote groep mensen, Ik zie er een beetje tegenop. Hoe kan ik uit Gods Woord kracht halen en weten dat Hij mij helpt?

Antwoord

Ha vragensteller,

Bedankt voor je vraag. Heel herkenbaar dat je er tegenop ziet. Ik heb wel eens van een oudere dominee gehoord dat hij het na zoveel jaren nog niet gemakkelijk vond om te preken. Hij noemde zelfs “knikkende knieën.”

Als je er niet tegenop had gezien, zou je deze vraag niet gesteld hebben. Als je er niet tegenop zou zien, zou je de Heere niet nodig hebben. De Heere Jezus zegt in Johannes 15:5: "Zonder Mij kunt gij niets doen." Dat betreft ons hele leven, dus ook spreken in het openbaar. Hopelijk geeft dat je kracht, omdat het je uitdrijft tot Hem. En wat Hij schenkt, schenkt Hij altijd onverdiend. Het is wel verdiend door een Ander, door de Heere Jezus Zelf. Onder andere in de Psalmen spreekt God van het vertrouwen in Hem en het uitzien naar Zijn hulp. Neem Psalm 60 bijvoorbeeld. Berijmd en onberijmd spreekt de dichter Zijn vurige bede uit tot God: "Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid, want 's mensen heil is ijdelheid. In God zullen wij kloeke daden doen". Zijn vertrouwen ligt bij de Heere.

Ook in het Nieuwe Testament spreekt God van Zijn hulp. Neem bijvoorbeeld die prachtige belofte in 1 Petrus 5:7: "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." Grijp God aan op Zijn belofte. Want de belovende God is ook de vervullende God. "Zou Hij het spreken en niet doen, zeggen en niet bestendig maken?" (Numeri 23:19).

Ik wens je veel afhankelijkheid toe en dat je kracht ontvangt uit Zijn Woord.

Vriendelijke groeten,
J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

Tags in dit artikel:

lezingzenuwachtig
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb vrienden van een evangelische kerk. Als je met hen praat merk je dat ze een kind van de Vader zijn. Ook met mense...
geen reacties
04-02-2006
Mijn geliefde broer heeft gisteren zelfmoord gepleegd: 58 jaar. Psychisch heeft hij veel geleden. Mijn vraag is: was dat...
3 reacties
05-02-2021
Kan ik nog bekeerd worden? Mattheus 16:26: "Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade ...
1 reactie
04-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering