Bekering door God gegeven

Ds. H. Korving / 6 reacties

04-02-2011, 12:00

Vraag

Van huis uit ben ik hervormd opgevoed met dien verstande, dat alleen bekering door God gegeven kan worden en de mens hiertoe slechts om kan bidden. Ik geloof deze leer maar tegelijk kan ik er geen kant mee op. Ik realiseer me dat ik tot op heden buiten de genade om leef en zonder bekering gedoemd ben verloren te gaan. Mijn staat is er een van zonde en van mijzelf kan en wil ik dit zelfs niet veranderen. Door de zonde leef ik ver van God en zo ervaar ik dat ook. Wat kan ik nog zelf doen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Is het Gods schuld als ik verloren ga? Absoluut niet. Wil God dat ik verloren ga? Ik lees in de Bijbel iets anders. Meent God het met de belofte van het evangelie? Hij is geen God dat Hij liegen zou! Het antwoord op je vraag staat in de Bijbel: wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden! (Hand. 16, 30-31).

Het doen en het geloven staan hier tegenover elkaar; in plaats van iets te doen, moet je geloven dat er geen doen aan is. Voor mensen voor wie er geen doen aan is, is er een Zaligmaker gekomen, Die alles heeft gedaan! Als je het nog kunt volhouden in die staat buiten God, moet je nog maar een poosje rustig doorgaan. Als je dan maar niet heimelijk God verwijt dat Hij je geen bekering wilde geven… Zodra je erachter komt dat je het niet kunt volhouden, laat je dan leiden. Voor mensen die niet kunnen en niet willen is er een almachtige en zeer gewillige Zaligmaker. Hij roept ook jou toe: wend u naar Mij toe en wordt behouden!

Laat dit weinige je stof tot overdenking geven en je op de knieën brengen. Dat is het enige plekje waar je vraag kan worden opgelost.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
6 reacties
1a2b3c
04-02-2011 / 14:40
Van huis uit ben ik hervormd opgevoed met dien verstande, dat alleen bekering door God gegeven kan worden en de mens hiertoe slechts om kan bidden. Ik geloof deze leer maar tegelijk kan ik er geen kant mee op.

Logisch dat je daar geen kant mee op kunt want dat is ook niet wat de Bijbel leert hoewel het een feit is.
Eén feit uit de Bijbel lichten maakt dat het een karikatuur wordt.
De Bijbel leert ons dat geloof en bekering allereerst een opdracht aan ons is.
Dat Zijn opgave tegelijk Zijn gave is betekent niet dat we Zijn bevel/opgave maar moeten negeren en we alleen (of eerst) met Zijn gave te maken hebben, dat is Zijn woorden verdraaien.
Het is niet onze plicht ervoor te zorgen/bidden/wachten dat God Zijn kant doet.
Het is onze plicht ons met Gods bevel aan ons bezig te houden, bekeerd u en gelooft!...onze kant.
Als we dat doen staan er voor ons mooie beloften in de Bijbel waaruit blijkt dat God Zijn kant niet vergeet en Hij die uit GENADE (dus niet OMDAT wij bidden, zoeken enz.) zal vervullen.
Luk.11:9 Zoekt en gij zult vinden, bidt en u zal gegeven worden, klopt u zal open gedaan worden.
Spr.8:17Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden.
Jes.45:19 Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs...
Enz. enz...
jeewee
04-02-2011 / 14:45
Het is dé vraag waar zovelen mee worstelen: er niet bij kunnen. En de vragensteller is zo eerlijk om te zeggen: er ook niet bij te willen. Want dát is het ten diepste.

Goed dat je de vraag hier stelt. Maar nog beter is om het keer op keer hardop aan de Heere te vertellen: "Heere, ik weet dat U het waard bent, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om m'n leventje op te geven. Eigenlijk vind ik het wel goed zo".
En dan er gelijk achter aan: "Maar ik heb in Uw woord gelezen dat ik de sterkste bent. Wilt u mij dan oppakken en neerzetten waar U me hebben wilt. Buig en breek me maar, ook al doet dat pijn, maar ik weet met mijn verstand dat het zo veel beter is om bij U te horen. Wilt U mijn leven overnemen?"

En geloof me: Hij neemt alles af en alles mee. Je onwil gaat er aan, Hij heeft het aan het begin van je leven al beloofd toen jouw naam in één adem werd genoemd met de Naam van de Drieënige God. Hij legde toen al Zijn hand op je: "Ik wil met jou te maken hebben".

Zoals je het tegen de dominee vertelt, moet je het maar keer op keer tegen de Heere zeggen, zelfs al is het alleen met je verstand. Hij maakt levend.
1a2b3c
05-02-2011 / 08:13
Op de site van st.heartcry kun je een brochure bestellen "het moet je gegeven worden". (staat onder kopje boeken)
Zou ik zeker doen als ik jou was, het onderwerp wordt heel duidelijk en Bijbels onderbouwt behandeld.
1a2b3c
05-02-2011 / 08:14
Op de site van st.heartcry kun je een brochure bestellen "het moet je gegeven worden". (staat onder kopje boeken)
Zou ik zeker doen als ik jou was, het onderwerp wordt heel duidelijk en Bijbels onderbouwt behandeld.
adriano313
05-02-2011 / 09:50
Als een vader zijn kind leert fietsen, zal het kind wel zelf moeten trapppen,
Maar wat mooi wat de vader tijdens dit trappen, allemaal wel niet voor slimheid en geborgenheid uit de kast haalt. Hij loopt er achteraan, geeft aanwijzingen, zegt doe dit en doe dat, zet een helm op, zet pionnen neer en creëert een veilige zone om te groeien...
En het kind vertrouwt uiteindelijk op de vader, net zo lang totdat het fietsen kan.

Door te praten met de Vader, kan de vader veel voor het kind doen. Zelfs het kind op de fiets tillen. Of zelfs de fiets een duwen zonder dat er getrapt wordt...
Maar het kind heeft zelf een rol en functie tijdens het proces. En de fiets is hier ook op toegerust. Het heeft een stuur, trappers, een rem...zelfs zit er een (achter)licht op.

De Vader houdt zijn kind in de gaten en heeft het toezicht en de onderwijzing gedelegeerd aan Zijn (oudste) Zoon. Want deze Zoon is voorbestemd om alle andere zonen en dochters voor te gaan. In het fietsen, in de routes, in de rustpauzes en ga zo maar door. Hij is in het gehele verhaal de instructeur, inspirator en dirigent geworden, voor de vader.

Er zijn ook kinderen die denken dat ze spontaan of zelf kunnen fietsen of dat ze uit gefietst zijn! Pas op, want voor je het weet ga je de mist in. Je kent de stilte en omgeving niet, de gevaren, de hobbels en de kuilen, de medeweggebruikers en ga zo maar door...
Je zal altijd de oudste zoon nodig hebben om dat Hij de gehele uit- en toerusting heeft.

Ik zal niet verder uitweiden met deze metafoor, maar hopelijk begrijp je nu een beetje je eigen rol. Want als je niet trapt komen de wielen niet in beweging. En als je niet stuurt kom je niet op je route en als je niet wil botsen, zal je moeten remmen. Maar ook in dit alles wil de vader je kracht geven om dat te doen

Onze Vader laat zijn kinderen niet aantobben. Alleen zijn liefdevolle karakter zorgt er al voor dat je veilig op je fiets kan zitten. En door zijn Zoon kan je alle en dan ook alle hulp krijgen, vanwat jij denkt, van hem nodig te hebben, zodat ook jij op jou fiets in beweging komt! Want de Zoon heeft namelijk hetzelfde liefdevolle karakter van de Vader…
1a2b3c
06-02-2011 / 18:18
Oeps betrapt, was ik effies vergeten!!
Laten we het er maar op houden dat er bij deze nieuwe site nog iets mis is ;)

Terug in de tijd

Voor Van Groningen. Onder een preek gebeurde er iets. Ik schrok. En dacht dat er iets uit het plafond viel, of de domine...
geen reacties
04-02-2013
Ik heb alweer geruime tijd verkering, maar de vraag die mij bezig houdt is: voel ik nu wel genoeg voor de ander? Kunt u ...
geen reacties
04-02-2008
Waarom wordt de volgorde  elkaar liefhebben-trouwen-gemeenschap in evangelische en reformatorische kringen als bijbels g...
4 reacties
04-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering