Preekbespreking

Ds. R. van de Kamp / 1 reactie

26-01-2016, 17:06

Vraag

Wij zouden graag wat richtlijnen krijgen om op een goede manier na te praten over de preek. Zodat we de preek in z'n geheel met elkaar (we zijn met alleen volwassenen) overdenken en daardoor ook beter onthouden in de week. De praktijk is nu dat we de preek proberen samen te vatten en er over praten wat ons aansprak, maar toch missen we de diepgang erin. Vooral als we niet samen zijn, maar er ook andere gemeenteleden bij zijn. De verleiding is dan groot om toch maar over iets anders dan het gehoorde te praten. We doen het zelf, maar het is zonde. De preken die we mogen horen zijn zo waardevol en kostbaar. Heb u tips of misschien iets in de vorm van vragen voor ons wat we hierin kunnen gebruiken? Iets wat structuur kan geven aan het gesprek. We hebben al eens gezocht naar een boek maar het valt ons op dat dit vooral gericht is op gezinnen met kinderen.

Antwoord

Beste vriend(in),

Wat is het belangrijk om met elkaar na te spreken over de gehoorde preek! Het is bijzonder dat dit steeds meer wordt gedaan. En blijkbaar niet alleen in onze gezinnen, maar ook breder, met vrienden en/of gemeenteleden.

Als eerste zou ik het advies willen meegeven om de preekbespreking goed in te passen in een structuur. Als je bij elkaar gaat zitten en afwacht of er iemand begint dan gaat het soms goed, maar soms ook helemaal niet. Je kan dit doen door iemand de leiding te geven. Drink eerst rustig met elkaar een kopje koffie of thee, dan kunnen ook de dagelijkse dingen met elkaar worden gedeeld. Als de koffie op is, neemt iemand de leiding en opent de preekbespreking door gebed, eventueel te zingen en het gedeelte te lezen uit de Bijbel waarover de preek ging. Je kan beginnen om bij het gelezen Schriftgedeelte een aantal vragen bij te stellen of te vragen welke dingen daarin opvallen.

Als het gaat over de preek dan kun je vragen:

1. Wat heeft je aangesproken? En wat heeft je bemoedigd? 
2. Welke dingen vond je moeilijk en waarom?
3. Wat verandert er door deze preek in je leven of wat zou er moeten veranderen?
4. Welk verlangen roept deze preek bij je op?

Probeer zoveel mogelijk mensen bij het gesprek te betrekken. Dat kan door mensen persoonlijk te vragen of ze zich herkennen in de gegeven antwoorden. 

Blijf je voortdurend realiseren dat het de Heere is die heeft gesproken in de preek. Het is niet het verhaal van een dominee of het woord van mensen, maar de Heere wil mensen ontmoeten en tot hen spreken. En wat betekende dan deze ontmoeting voor jou?

Sluit de preekbespreking ook weer officieel af. Dan weet iedereen dat er dan ook weer gelegenheid is om over andere dingen te spreken. Ik hoop dat dit wat handvatten geeft om met zegen de gehoorde preken te overdenken.

Met hartelijke groet en Gode in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

preek
1 reactie
Johanleune
26-01-2016 / 21:39
Bij ons worden in de loop van de week uitgebreide gespreksvragen bij de preken die de komende zondag gehouden of gelezen worden op de site van de kerk gezet. Aan de hand daarvan kun je je op de preken persoonlijk voorbereiden. Niet alle vragen komen in de preek aan de orde. Na de preek kun je dan als gezin of als groep de vragen bespreken. Mijn ervaring is dat je veel gerichter en intenser naar de preek luistert. Er zijn ook vragen speciaal voor de kinderen.

Terug in de tijd

Ik heb wel eens met evangelische mensen gepraat en dan valt het altijd weer op hoe vrijmoedig ze getuigen over hun -wat ...
geen reacties
26-01-2007
Hoe moeten deze teksten uit Johannes 12 verklaard worden? Vers 46-48: "Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een...
1 reactie
26-01-2011
Ik zou mijn vrouw heel graag een orgasme willen laten ervaren, hoewel wij het niet als een must beschouwen. Ondanks vold...
geen reacties
26-01-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering