Vertaling van Psalm 23

drs. L. B. C. Boot / geen reacties

26-01-2016, 14:26

Vraag

Over de vertaling van Psalm 23. De Heere is mijn herder mij ZAL niets ontbreken(SV). De Heere is mijn herder mij ontbreekt niets (HSV). Waar zit dit verschil in? In de King James staat evenals de SV “zal” (shall).

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het Bijbelse Hebreeuws heeft maar een paar werkwoordstijden. En eigenlijk zijn het niet eens echte tijden, zoals we die in het Nederlands kennen. Heel simpel samengevat: Het perfectum geeft aan dat een handeling afgesloten is, of dat nu in het verleden is of in de toekomst, en het imperfectum geeft aan dat een handeling voortduurt. Dat is de simpele samenvatting. Er valt echter meer over te zeggen. In de laatste decennia is er veel meer over het Hebreeuwse werkwoordsysteem bekend geworden, inclusief de manier waarop de diverse vormen vertaald moeten worden. Daarbij is duidelijk geworden dat een imperfectum zoals we dat in Psalm 23:1 tegen komen net zo goed met een tegenwoordige tijd vertaald kan worden als met een toekomstige tijd. Het maakt de betekenis van dit vers alleen maar sterker en actueler. Gods nabijheid als de grote Herder is ook nú te merken!

Met vriendelijke groet,

Ds. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertaling
geen reacties

Terug in de tijd

Al jaren lang heb ik erg veel vaginaal slijmverlies. Soms in het helder, soms is het wit, soms is het heel dun en soms i...
1 reactie
26-01-2011
De lijkwade van Turijn is volgens sommige christenen het kleed dat om Jezus heen gewikkeld is geweest. Is dit waar?
geen reacties
26-01-2007
Bij het maken van een werkstuk over suïcide kwam ik bij het vraagstuk of het voor een christelijke psychiater juist zou ...
1 reactie
26-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering