Merken en levensstijl

ds. D.M. Elsman / geen reacties

04-01-2016, 08:04

Vraag

Goedemiddag, ik ben benieuwd naar wat de mening is omtrent een bepaalde hobby of merk. Hoe positief (of juist negatief) wordt het ervaren als iemand tot de aanschaf van een bepaald merk, in dit geval Harley-Davidson, overgaat? Bij merken als Honda, BMW of Triumph speelt deze vraag een stuk minder, omdat Harley gebruikt maakt van een zeer slimme marketingstrategie en een deel kan uitmaken van de levensstijl van iemand. Personen die op dit merk rijden, kunnen ook lid zijn van bepaalde clubs of hangen een cultuur aan die wordt gekenmerkt door onder andere versieringen aan de motor (schedels en dergelijke komen regelmatig voor) en feesten met dito muziek.

Is dan het merk de dupe van hoe bepaalde mensen ermee omgaan en is het verantwoord om er afstand van te nemen en gewoon die motor te kopen zonder de sfeer die eromheen hangt? Dit zou bijvoorbeeld ook van toepassing kunnen zijn van bepaalde kledingmerken, zoals Philip Plein doet. Is het om te provoceren of om een bepaalde massa achter zich aan te krijgen?

Antwoord

Beste vraagsteller, bedankt voor je vraag. Terwijl ik dit antwoord aan het intypen ben, kijk ik naar het symbool onderaan m’n PC: een appel met een hap eruit. Er zijn er die beweren dat dit symbool verwijst naar de zondeval van Adam en Eva. Of die associatie terecht is, en of de bedenker ervan daarmee bewust een bedoeling heeft gehad, weet ik niet. Maar elke keer als ik bewúst naar het symbool kijk, moet ik wel aan de zondeval denken – en daarmee aan de Verzoener van mijn zonden: de Heere Jezus Die te prijzen is in eeuwigheid.

Wij ontvangen alle dingen uit Gods hand om die aan te wenden tot Zijn eer. Alles moet daartoe dienen, want de aarde is van de HEERE, alsook haar volheid. Voor alle dingen geldt dat wij die tot eer of tot oneer kunnen aanwenden. De dingen zelf zijn onbezield en op zichzelf niet goed of slecht. Zodra een ding wordt aangewend in strijd met de eer van God, of als door de naam van een ding (het merk) openlijk of versluierd Gods Naam gelasterd wordt, hebben wij dat af te wijzen.

Of een merk de dupe kan zijn van hoe bepaalde mensen daarmee omgaan? Dat geldt voor alle dingen in de handen van onbekeerde mensen. Maar als ik iets heb met een bepaald merk gitaar waarvan ik weet dat daarmee in de wereld onheilige muziek wordt gemaakt, is dat op zichzelf geen reden om die gitaar niet aan te schaffen als het in mijn hart ligt om daarmee tot Gods eer te spelen. Het ding op zichzelf is niet goed of slecht, de klanken ervan wel: die zijn wel of niet aangenaam voor God; en die klanken zijn een verlengde van degene die het instrument bespeelt.

In de dagen van de apostel Paulus kwamen er vragen of men wel of niet vlees mocht eten dat aan de afgoden geofferd was (1 Kor.8, 10, Rom.14). In Rom.14: 14 schrijft hij: “Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf.” Je hebt de vrijheid om alles te eten wat in het vleeshuis verkocht wordt (1 Kor.10: 25). Maar laat je afweging of je het wel eet of niet eet zó zijn, dat je daarmee de liefde tot je naaste niet in de weg staat (vs.32, Rom.14: 15). Dus ook hier: geen wanklank, geen dissonant in de gemeente, maar “of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God” (1 Kor.10: 31).

Laat de Heere Zelf je Leidsman zijn en bidt of al je gaven en je goederen dienstbaar mogen zijn voor Zijn Koninkrijk.

Ik wens je Gods wijsheid toe én vreugde in het dienen van Hem. “Want hetzij wij leven, wij leven de Heere, hetzij dat wij sterven, wij sterven de Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren” (Rom. 14:8).

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik (16) ben al twee jaar verliefd op een meisje. In die tijd is bij mij het gevoel gegroeid dat ze meer voor me is dan a...
geen reacties
02-01-2007
Beste dominee Harinck. Ik zit met een vraag. In mei 2016 heb ik belijdenis mogen doen, maar helaas heb ik nog niet de vr...
6 reacties
02-01-2018
In mijn omgeving zijn veel mensen bezig met wichelroedelopen. Maar volgens mij is het occult. Kunt u  er iets over schri...
geen reacties
02-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering