Afkomst van de herders

Ds. M.W. Muilwijk / 8 reacties

29-12-2015, 09:22

Vraag

Vroeger vertelden de juf op school en de dominee dat de herders van geringe afkomst en daardoor veracht waren. Ze waren dus niet in aanzien. Nu vernam ik tijdens een preek dat de herders van een bandietensoort waren, dus erg slecht. Daar werd ons hart van nature mee vergeleken en voor dat soort mensen kwam de Heiland. Voor mij zijn de herders nu twee soorten mensen: of de geringe of de bandiet. Wat is nu waar?

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Je stelt de vraag wat nu waar is rondom deze herders. Het sluitende antwoord kan ik daarop niet geven. Wel twijfel ik zeer sterk of de herders in de tijd van de geboorte van de Heere Jezus als soort bandieten werden gezien. In de eerste plaats komt deze mening uit Joodse geschriften die volgens uitleggers pas aan het einde van de 3e eeuw na de geboorte van de Heere Jezus zijn verschenen. Met andere woorden, pas ruim 200 jaar na de geboorte van de Heere Jezus verschijnen er bronnen die zich uitgesproken negatief uitlaten over de herders. 
 
Alle verdere commentaren die ik deze dagen rondom de prediking heb gebruikt, delen de mening van de negatieve visie op de herders niet. De Bijbelgetrouwe uitleggers als Calvijn en Henry, die ook bij Joodse bronnen te rade zijn gegaan, noemen de opvatting van de herders als bandieten, rovers en dergelijk gespuis niet. Beiden spreken over de herders als van lage en geringe komaf. Daar komt nog bij dat in de Bijbel positief over de herders wordt gesproken: Psalm 23: “De HEERE is mijn herder.” De Heere Jezus vergelijkt Zichzelf in Joh. 10 met een herder en in de gelijkenis van de zoekende herder (het verloren schaap: Luk. 15) wordt een herder positief neergezet.
 
Vooral de Bijbelse gegevens doen mij er ernstig aan twijfelen of de uitleg van herders als bandieten en rovers klopt. Ik zou eigenlijk wel eens onderzoek willen doen, wat een reden zou kunnen zijn dat de Joodse bronnen uit het einde van de derde eeuw zich zo negatief uitlaten over de herders.
 
Herders waren wel gering en van lage komaf, maar ook eerlijk. Mijn inziens gaat zichtbaar in vervulling dat God rondom de geboorte van Zijn Zoon de hoge en 'aanzienlijken' voorbij gaat: "Hij zag geen trotse aan, maar heeft hen in hunne waan gans ledig weggezonden" (lofzang van Maria). De vraag voor jou en mij is of wij zo onze knieën buigen voor de Heere Jezus Christus; voor Hem Die Zich in het vuil van de voerbak, maar ook van onze zonden liet leggen om de oorzaak van de breuk tussen God en mij weg te nemen. De herders gingen met haast en vonden het Kind. Dat kwam doordat God hen eerst had opgezocht en gevonden in hun lage staat. Willen jij en ik daar ook komen: geknield en geen stand meer voor de Heere. Maar juist daar te zien dat God daar op jou en mij in genade wil neerzien. Zo werd het kerst voor de herders en wordt het kerst voor jou en mij.
 
Van harte Gode bevolen in de hoop dat dit antwoord wat mag verduidelijken.
 
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

herdersKerst
8 reacties
hans0166
29-12-2015 / 10:03
er is niet zoveel mis met herders.. indertijd was je, ambachtsman( bakker, timmerman .... ) soldaat, ambtenaar ( tollenaar), boer / landbouwer of je hield schapen en geiten... gewoon een algemeen beroep bij de toenmalige gewone burgerbevolking.
Samanthi
29-12-2015 / 14:24
Mooi antwoord
Jedidja1
29-12-2015 / 14:48
Zelf heb ik me hier ook wel eens in verdiept. Wat ik heb gevonden was dat herders inderdaad onderaan de ladder van de samenleving bungelden. Ze telden niet echt mee. En dat had er waarschijnlijk mee te maken dat er ook veel slechte herders waren. Waarschijnlijk zijn de mensen daardoor wantrouwig geworden naar deze bevolkingsgroep (zoals in onze tijd sommige mensen dat hebben met de medemens uit oost-europa bijvoorbeeld). Juist daarom denk ik dat Jezus deze mensen naar zich toe laat komen. Hij zoekt het uitschot van de samenleving op, zoals Hij zijn hele leven verder ook gedaan heeft. Het is inderdaad zo dat Jezus zich vergeleek met een herder, maar Hij zei wel heel nadrukkelijk, Ik ben de GOEDE Herder...
Zomaar wat gedachten. En uiteindelijk gaat het natuurlijk in dit verhaal niet over de herders, maar over Dat wat zij vonden in de kribbe... Misschien moeten we Die ook maar zoeken :)
mluther
29-12-2015 / 16:15
Mag ik de vraagsteller (en alle anderen) aanbevelen de preek van ds. Paul Visser op 1e kerstdag te beluisteren: http://kerkdienstgemist.nl/assets/1246027-1e-Kerstdag

Wat mij betreft een heldere uitleg hoe we vanuit Bijbels opzicht moeten kijken naar de herders.
mluther
29-12-2015 / 16:21
Oh ja, Schriftlezing is Lukas 2:1-16. Preek begint bij 36:16.
HansvandenHoorn
27-12-2016 / 09:36
Je zou je ook kunnen afvragen waarom Jezus juist aan de herders gepresenteerd werd. Zouden dit de herders zijn die de schapen fokten voor de legerdienst in de tempel? Misschien dat de herders ook van de engelen te horen kregen "jullie taak zit erop, want deze Jezus is het Lam dat de zonde der wereld weg draagt".
bastiaan37281
27-12-2016 / 13:22
Er zijn soms mensen die de herders vergelijken met oude, zachte mannetjes die daar heel lief en bewogen bij de kribbe stonden, maar ik hoorde een dominee eens zeggen: het waren gewoon ruwe kerels waar je geen ruzie mee moest hebben. Vaak wordt het overgeromantiseerd. Een les voor ons.
Samanthi
28-12-2016 / 14:36
@bastiaan3727
Noch het één noch het ander staat in de Bijbel. Wel over mensen als u en ik lafaards en helden, mensen die vechten voor hun schapen en mensen die vluchten.

Terug in de tijd

De beschrijvingen van de geboorte en eerste tijd na de geboorte van Jezus tussen Mattheüs en Lukas lijken elkaar tegen t...
geen reacties
29-12-2020
Onlangs ben ik voor mezelf begonnen binnen de ict. Daarnaast ben ik freelance-fotograaf en deze twee kan ik prima combin...
2 reacties
29-12-2011
Evangelist van Dooijeweert, ik wil graag reageren op het antwoord wat u gaf op 6-12-07 over zondekennis en het Heilig Av...
geen reacties
29-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering