Genadeverbond

Ds. W. Pieters / 4 reacties

03-12-2015, 14:31

Vraag

Kunt u iets zeggen over het genadeverbond? Wat is dat precies?

Antwoord

Laten we eens kennis nemen van wat ds. À Brakel in zijn Redelijke Godsdienst schrijft over het genadeverbond. Laat deze rijke onderwijzing ons bemoedigen:

"De Heere God is de Verbondmaker. Hij moet in dit verbond beschouwd worden als algenoegzaam voor alle bondgenoten, om die met zoveel liefde, vrede, blijdschap en zaligheid te vervullen, dat zij niets anders dan God alleen begeren. En ondervindt een ziel maar het allerminste straaltje hiervan, dan zegt zij: "Wie heb ik nevens (= behalve) U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde. Het is mij goed nabij God te wezen." Deze algenoegzame God richt een verbond op met de mens, aan wie alles ontbreekt. O, hoe gelukkig is hij die met deze God in een verbond staat! Wie zou het weigeren met Hem in een verbond te treden? Wie wordt niet gedrongen om dit op staande voet te doen? Het smart ons, dat velen altijd een verkeerde indruk van God hebben. Zij denken dat de goede God hard en onbarmhartig is. Zo bidden ze en hebben weinig hoop op verhoring. Zo doet men God oneer aan en men bederft zichzelf.

De andere partij is de mens, totaal ellendig, zondig, verdoemelijk, onmachtig! Vergelijk nu deze twee met elkaar. Zou men wel kunnen geloven, dat tussen deze twee zo ongelijke partijen ooit zulk een verbond zou kunnen komen, tenzij God Zelf het ons bekend maakte? Laten engelen en mensen verbaasd staan, dat de hoge, heilige en majesteitelijke God zulke vuile, zondige en onnuttige schepselen in zulk een nauw vriendschapsverbond opneemt en daardoor tot de zaligheid leidt.

God biedt Zich aan om de God van een arme boetvaardige zondaar te zijn. Hierin is alle gelukzaligheid gelegen, maar niemand weet wat het is, dan zij die het genieten. Het is niet zozeer een gáve van God te ontvangen, maar het is vooral God Zélf te hebben als uw Deel. Wie zal die grote gelukzaligheid uitspreken?
Het is:

-overschaduwd worden met Gods goedgunstige tegenwoordigheid;
-omringd worden met Zijn helpende en bewarende almacht;
-rusten in Zijn onfeilbare trouw;
-zich verblijden in Zijn eeuwige zaligheid, hoogheid en heerlijkheid;
-bestraald worden met Zijn licht;
-verwarmd worden met Zijn goedheid en liefde;
-verzadigd worden met Zijn algenoegzaamheid;
-zich verliezen in Zijn oneindigheid;
-zich vol genoegen en liefde neerwerpen voor Hem, zich stellen onder Hem, Hem aanbiddend;
-in het gezicht en het gevoel van Zijn volmaaktheden, met hart en tong en daden Hem eer geven, omdat Hij het waardig is;
-Hem vrezen, dienen en in alles verenigd zijn met Zijn wil, omdat Hij God is.

Aan Gods kant is de gewilligheid er, want Hij biedt het aan en nodigt ons. Als u de beloften nu goed verstaat en van harte begeert en de waarheid van deze aanbieding gelooft, u van alle andere dingen afwendt en u alleen tot God keert en aan Hem in bedaardheid, waarheid en eerlijkheid uw bewilliging tot dat verbond verklaart en u daarin aan God in Christus overgeeft..., dán is het verbond gemaakt. En het zal eeuwig vast blijven.

Gelukkig zijn zij van wie God de ogen heeft geopend, de wil gebogen en tot deze ernstige inwilliging heeft gebracht. Zij mogen verzekerd zijn van hun tegenwoordige en toekomende gelukzalige staat, al komen ze in veel verduisteringen. Want hun staat is niet vast op hun gevoeligheid of geloof of heiligheid, maar op dit verbond.

Allen die Jezus Christus kiezen, Hem aannemen, op Hem zien, naar Hem verlangen, op Hem wachten om vergeving der zonden, vrede, troost en kracht tot heiligmaking door Hem te ontvangen, die gaan werkelijk in dit verbond in!

De Heere zal niemand verstoten, die door Christus tot Hem komt, al bent u al zoveel jaren deze vriendelijke aanbieding ongehoorzaam geweest, al is uw hele leven tot nog toe niet anders dan zonde geweest, al zijn er gruwelen bedreven, al bent u tot op deze tijd toe een doodslager, een overspeler en hoereerder, een dief, een lasteraar en leugenaar geweest..., als u maar uw zonden erkent, berouw hebt en lust hebt aan dit verbond in al zijn delen en aan de Borg om alleen door Hem deze goederen deelachtig te worden...; wees dan niet moedeloos. Er is hoop. Kom maar, want de Heere zal u zeker niet verstoten, maar aannemen."

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

Brakelverbond
4 reacties
mluther
04-12-2015 / 04:29
@Lecram In het antwoord kom je geen bron tegen. Het zou echter goed kunnen dat Brakel dit onder andere hierop baseert:

"Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen,
zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn.
En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn." (Romeinen 4:17, 18)

Lees eventueel ook eventjes het antwoord van dr. v/d Sluijs omtrent dit onderwerp: God heeft het genadeverbond opgericht met Christus als het Hoofd van al de Zijne
mluther
04-12-2015 / 04:30
Verdraait. Links werken niet meer op Refoweb. Dan maar zo: http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/13731/god-heeft-het-genadeverbond-opgericht-met-christus-als-het-hoofd-van-al-de-zijne/
Lecram
04-12-2015 / 09:49
Dank voor je antwoord, mluther

Mijn vraag is terecht weggehaald. Die was inderdaad niet relevant voor de vraagsteller. Excuses hiervoor!
mluther
04-12-2015 / 23:16
@Lecram Van mij had die niet weg gehoeven. Ik hoopte dat je vraag door mijn antwoord wat meer in evenwicht kwam ;-).

Terug in de tijd

Is het mogelijk om God te dienen zonder dat je egoïstisch bent? Ik bedoel eigenlijk, of je Hem kunt dienen door Hem te e...
geen reacties
03-12-2005
Is het mogelijk binnen het behoudende deel van de PKN om op zondagmorgen in het midden van de gemeente te trouwen? Hoe d...
1 reactie
03-12-2014
Ik sta van harte achter het initiatief om de Statenvertaling te herzien. Omdat ik geen grondtalen beheers, kan ik het pr...
1 reactie
03-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering