Het spreken Gods

Ds. C. Harinck / 4 reacties

03-12-2009, 19:00

Vraag

Aan ds. Harinck. Onze dominee zei pas in preek: “Bemoedigd worden door het Woord of door het lezen van een goed boek, dat is nog niet het spreken Gods.” Ik dacht: Dus bij mij is het niets. Hij zei: “Als God spreekt, dat is maar paar keer in je leven, dan weet je dat en kan je dat vertellen: hoe was het ervoor, eronder en erna. Wat is dan het spreken Gods? En is dit dan de grond van het geloof? En als ik dit niet weet, is het dan bij mij niets? En bemoedigd worden door preken, ook over thematieken waar je mee worstelt, is dat dan niets?

Antwoord

God heeft niet gezwegen na de val van de mens. Hij heeft gesproken. Dit spreken hebben we ten eerste in de Bijbel. Wanneer je de Bijbel opent hoor je God tot je spreken. Hij spreekt dus allereerst door Zijn Woord tot je. Laat dat je uitgangspunt zijn. Velen achten dit niet zo belangrijk. Maar eens zal God vragen wat we met Zijn Woord, Zijn spreken hebben gedaan. De Dopersen zeiden echter: Pas als God door Zijn Heilige Geest het Woord in je spreekt is het Gods levende Woord. Anders is het maar een dode letter. Maar Gods Woord is geen dode letter. Lees Hebr. 4:12. Dat dus allereerst.

Verder wil de Heere ook door Zijn Woord en Geest tot mensen spreken. Dan doet het Woord kracht op ons hart. Dan voelen we dat God ons bedoelt. Dit is niet altijd in een vertroostende zin, maar ook in een beschuldigende zin. Dit kan ook door een goed boek en vooral door de preek.  Gods kinderen kennen dit spreken van God tot hun ziel. Het is gelukkig niet zoals je dominee zei, dat dit maar eens in het leven gebeurt.

Nu spreekt God altijd tot ons naar onze situatie en omstandigehden. Daarom de vraag: Hoe was het daarvoor, enz. Wanneer bijvoorbeeld iemand in het geheel niet bekommerd is over zijn zonden en zegt: God heeft tot mij gezegd: “Uw zonden zijn u vergeven”, is dat misleidend. Het is opvallend dat mensen altijd dezelfde teksten krijgen en ook altijd teksten in hun voordeel. Er is hier heel wat dopers bij ons overgebleven.

Tot slot: Er is hier veel vreemd vuur onder de mensen. Allerlei invallen hebben ze soms van teksten. Je moet daar voorzichtig mee zijn. Het beste kenmerk dat een woord uit de Schrift je heeft aangeraakt is, dat dit woord van veroordeling je met berouw God doet zoeken en als het een woord van troost is, dat je met dat woord of die belofte biddend werkzaam wordt.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
4 reacties
dijna61
03-12-2009 / 20:27
Gelukkig spreekt God alle dagen tot ons.
Door de bijbel, in ons geweten, in het wereldgebeuren, in de seizoenen, de natuur, de omstandigheden er zijn zoveel manieren waarin God tot ons komt, maar soms gaan we er helaas aan voorbij.
Race406
04-12-2009 / 09:37
God sreekt maar een paar keer in je leven tot je? Waar komt die wetenschap nu weer vandaan? God spreekt tot ons door Zijn Woord en Geest. En ook door alles wat in ons leven gebeurt. Overlijdt iemand op jonge leeftijd, dan spreekt God OOK daardoor tot ons. Hij wil ons dan stilzetten, opdat we Hem zoeken als we Hem nog niet oprecht kennen zoals Hij is.
En zo zijn er vele voorbeelden te noemen.
Arme dominee die dit leert aan de mensen. Arme gemeente als je onder zo'n leer moet zitten, want die is niet Bijbels. God spreekt in Zijn Woord heel anders namelijk...!
Joli
07-12-2009 / 20:25
En... het is eveneens misleidend als iemand zeer goed kan beschrijven hoe het 'ervoor, eronder en erna' was, omdat diegene goed in het spreken is. Iemand die dat minder goed onder woorden kan brengen, heeft Gods stem dan niet gehoord? Het gaat niet om onze ervaring, het gaat om Gods woord.
Wat heb je met Mijn Woord gedaan??
penelopeia
16-12-2009 / 09:30
Ik wil graag nog wijzen op het begin van de Hebreeënbrief. God heeft vaak en op veel manieren gesproken door de profeten, maar in het laatst der dagen heeft Hij tot ons gesproken in Zijn Zoon. Dát is het spreken van God dat van belang is! Richt je op wat God zegt over Zijn Zoon, want Hij is de Weg, Waarheid en Leven.

Terug in de tijd

Wie kan hier mij een antwoord op geven? Ik hoorde van een zoon die wil meegaan met een karakterweekend van De 4e Musketi...
5 reacties
03-12-2012
Wat is het belang van Bijbellezen na het eten? Kunt u dit bijbels onderbouwen?
geen reacties
03-12-2010
Enkele maanden geleden heb ik via een christelijke datingsite een jongeman leren kennen. We hadden veel gesprekken met e...
2 reacties
03-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering