Gemeenschapsmaaltijd met verschillende tafels

Ds. B. de Romph / 1 reactie

01-12-2015, 09:52

Vraag

Bij ons in de kerk hebben we drie tafels tijdens het Heilig Avondmaal. De predikant die laatst (we hebben geen eigen predikant) bij ons het HA bediende, benadrukte dat het een gemeenschapsmaaltijd is. Hoe kun je als je aan de eerste tafel gaat gemeenschap der heiligen beoefenen met iemand aan de derde tafel? Waarom is er niet één grote tafel in plaats van drie kleinere?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraagt je af of er nog sprake is van een gemeenschapsmaaltijd als je niet tegelijkertijd aan één tafel zit. Je stelt voor om één grote tafel neer te zetten, waaraan alle avondmaalgangers kunnen aanzitten. Het zou prachtig zijn, als dat kan. Maar het is vaak om praktische redenen waarom de avondmaalsviering aan meerdere tafels plaats vindt. De ruimte kan ontbreken waarin één grote tafel gezet kan worden. Ook kan het aantal mensen dat aan het avondmaal deelneemt te groot zijn, waardoor de avondmaalstafel wel erg fors moet zijn. Er zijn daarom kerken waarin tijdens de avondmaalsdienst brood en beker door de rijen gaan en de leden van de gemeente zo deel kunnen nemen aan de viering van het H. Avondmaal. Ik sta dit niet voor. Dan ontbreekt de gedachte van het opstaan en naar voren komen als een belijdenis van de deelnemers aan het H. Avondmaal.
 
Toch mag er van een gemeenschapsmaaltijd gesproken worden, al zitten de avondmaalgangers aan verschillende tafels. De dominee opent de bediening van het H. Avondmaal en bedient het sacrament, ook al is er geen gemeenschap in letterlijke zin. Er is een geestelijke eenheid tussen de avondmaalgangers en al is het niet aan één tafel is er toch die verbondenheid met elkaar. Gemeenschap is er niet alleen wanneer we fysiek bij elkaar zijn, maar in geestelijke verbondenheid met elkaar aan de ene Heere Jezus Christus, Die Zich voor ons heeft overgegeven tot in de dood, ja tot in de dood des kruises. Zo staat het ook in het avondmaalsformulier dat wij ook door die Geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Allen die door een waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn (of dat nu een één tafel of aan meerdere tafels is), vormen allen tezamen één lichaam. Het geloof verbindt ons aan Christus en aan elkaar en dat is belangrijker dan wanneer we aan één tafel zouden zitten. Zo kunnen we ook iets ervaren van de gemeenschap der heiligen, als we nog in de bank zitten en bij een volgende tafel aanzitten. Daarom kunnen we toch spreken van een gemeenschapmaaltijd.
 
Ik hoop, dat het duidelijk voor je is en je vragen zijn weggenomen.

Hartelijke  groet,
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
1 reactie
Unionist
02-12-2015 / 17:22
Als je het Avondmaal viert, heb je niet alleen gemeenschap met degenen die bij je aan tafel zitten. Ik hoorde eens een dominee in mijn stad het volgende zeggen: Bij het Avondmaal zijn we drie kanten op verbonden. Verbonden met God, met ons voorgeslacht en met de mensen om ons heen. Dat laatste legde hij ruim uit. Hij wees op andere kerken in de stad waar ook het Avondmaal wordt gevierd. Als ik op de ene zondag in kerk A aan het Avondmaal zit, heb ik ook gemeenschap met een ander die een maand later in kerk B deelneemt. Dat vond ik mooi, zo wordt het minder exclusief van mijn kerk en wordt het meer de tafel van de Heere Jezus.

Terug in de tijd

Jongen van achttien, mishandeld en gebruikt, gepest, enz. Ik weet dat er al veel vragen over vergeven gesteld zijn, maar...
6 reacties
01-12-2010
Ik ben een jonge christelijke vrouw en ik heb een vraag over seksualiteit. In mijn jeugd heb ik altijd geleerd dat seksu...
2 reacties
01-12-2009
Ik ben niet gedoopt. Mijn moeder is wel gelovig en met haar ga ik naar de kerk. Mijn vader is niet gelovig en gaat niet ...
6 reacties
01-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering