Omgaan met grote verschillen binnen Ger. Gem.

Ds. C. Harinck / 18 reacties

14-11-2015, 12:24

Vraag

Geachte ds. Harinck. Hoe om te gaan met de grote verschillen binnen de Ger. Gem.? Hoe leggen we onze pubers uit dat in de gemeente alhier de focus erg op het uiterlijk ligt: donkere kleding, haardracht, verbieden van legging, mobiel etc., terwijl in de Ger. Gem. 20 km. verderop de aandacht juist ligt op het verbinden van de jeugd aan de gemeente en niet steeds op uiterlijke bijkomstigheden wordt gelet. Het voelt alsof we steeds tegen de stroom inzwemmen. We zijn niet van plan om de gemeente ter plekke te verlaten, maar als we in alle voorzichtigheid benoemen in de kerk waar onze zorgen over gaan vangen we bot. Het is altijd zo geweest... etc.

Ook is de onderlinge liefde nauwelijks voelbaar en lijk je alleen mee te doen in merkkleding en met de grootst mogelijke hoeden op. We proberen altijd de gemeente hoog te houden tegenover onze kinderen, maar ze worden jongvolwassenen en zien zo scherp. De leegte die we ervaren kan ons beangstigen en soms zijn we bang dat de Geest van onze gemeente wijkt. Het lijkt of menselijke wetten de gemeente beheersen en het dienen in eenvoud van de Heere er bij inschiet. Deze ontwikkeling baart ons zorgen, mede gezien onze verantwoording aangaande het zieleheil van onze kinderen. Een piekerend ouderpaar.

Antwoord

Piekerend ouderpaar,
 
Ik vind jullie vraag moeilijk om te beantwoorden. Het gaat over de kerk die je liefhebt, waarin de Heere je heeft geplaatst en waarvan je de gebreken liever wil toedekken met de mantel van de liefde. Tegelijk wil ik toch een eerlijk antwoord aan jullie geven.

Er is inderdaad verschil tussen gemeenten. Er is ook verschil tussen predikanten. Op zich in dit niet zo erg. Er was immers ook verschil tussen Jezus´eerste discipelen. Er was ook verschil tussen de van oorsprong Joodse en heidense gemeenten. Zo lang dit over bijzaken gaat, is dat niet erg. We moeten leven bij de bekende uitspraak van H. Witsius: “In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid. En in alles de liefde.”
 
Dit alles neemt niet weg dat er inderdaad verschillen zijn en dat het moeilijk is om daarmee om te gaan. Sommige gemeenten en ambtsdragers verheerlijken het verleden. Zij willen aan oude gewoonten vasthouden en maken helaas van bijzaken hoofdzaken. Zij maken hun standpunten tot het enige juiste en voor discussie of naar de Schrift luisteren is geen plaats. Men is er vlug bij om alles wat maar enigszins van afwijkt van hun voorstellingen te veroordelen. Men spreekt al vlug over lichte gemeenten en lichte dominees.

Tegelijk zie je inderdaad een opgaan in wat u noemt, hoeden, merkkleding, auto’s , huizen enz. Het is het beeld van een kerk waarin het echte leven wordt gemist en men zich op de been houdt met het oude en de vorm en tegelijk opgaat in het aardse en materiële. Indien er dan niet meer is dan de vorm en gewoonte; degelijke woorden en zware uitdrukkingen, het leven met God en het ware geloof in Christus wordt gemist, prikt de jeugd daar doorheen. Wanneer men dan ook nog merkt dat men in andere gemeenten meer op de hoofdzaak is gericht en de onderlinge liefde aanwezig is, hebben zij natuurlijk terecht vragen en kritiek. 

Hoe moet je daar mee omgaan? Dat is uw probleem. Allereerst: praat er over met de kinderen. Gesprek is zo belangrijk. Terecht bent u voorzichtig met kritiek naar de eigen gemeente en ambtsdragers. U kunt echter wit geen zwart noemen. Maar probeer steeds bij het belangrijkste uit te komen, de persoonlijke bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Zorg dat uw kinderen niet van de echte bijbelse noties van wedergeboorte, geloof en een leven naar Gods geboden vervreemden. Zo velen hebben doordat zij doorschoten in de kritiek het kind met het badwater weggegooid.  Bij alle zorg over de Ger. Gem. bezitten we toch zaken die in andere kerken gemist worden. Het diepe besef van de noodzaak van de persoonlijke bekering tot God, het bevindelijk ervaren van Gods gemeenschap in Christus enz. Ik hoop dat de jonge mensen dit ook zullen zien. Wijs ze daar maar op. 

Verder wil ik aanraden met een ambtsdrager daar over in gesprek te gaan. Ik weet dat niet iedere ambtsdrager daar open voor staat, maar er is toch hopelijk wel één van de ambtsbroeders die zelf een gezin heeft en ook met deze vragen worstelt.

Tot slot: Laten de vragen u en uw kinderen tot onderzoek brengen. Bestudeer of iets op de Schrift is gerond. Schaf bijvoorbeeld de Institutie van Calvijn aan. Dat brengt je terug bij de wezenlijke zaken van het christendom. 
 
Veel sterkte en wijsheid toegebeden,
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
18 reacties
andanona
14-11-2015 / 13:47
Komen er in de Gereformeerde Gemeente die zo op slot zit nog mensen bij het kruis van de Here Jezus om onder belijdenis van zonden redding en vergeving te ontvangen? Het nieuwe testament is een uitnodiging om tot Christus te komen en NIET tot de kerk! De kerk of gemeente is geen doel maar een middel in Gods hand of misschien wel in onze eigen hand om verdeeldheid in stand te houden.
Ik kan Koning Jezus dienen door genade of koning IK als eigen keus.
Hij nodigt en zegt kom, en wanner je komt ga de de gehele Gereformeerde Gemeente en je eigen leven zien door de ogen ven de Here God.
In die positie kun verder met Hem. Jezus vol liefde U wilt ons leiden.

Schrik niet er staan heel wat mensen in de weg als het gaat om Gods verlossingswerk....
Jeremiah
14-11-2015 / 14:42
Wat ontzettend mooi dat Ds Harinck uitkomt bij een man als Calvijn. In de Gereformeerde Gemeente wordt over t algemeen een ruime evangelieprediking gehoord vol van Bijbelse waarheid, met een ruime uitnodiging tot het heil in Christus.
Omega
15-11-2015 / 09:39
@Jeremiah Je bent een letter vergeten, waardoor je reactie niet meer klopt. De letter "g" voor het woord "een" in de tweede zin is weggevallen.
Wekker
15-11-2015 / 14:44
Eens met jeremiah.

En de deur zit niet dicht, staat ook niet op een kier maar staat wagenwijd open!
M71
15-11-2015 / 17:44
Omega, wat valt je reactie mij tegen! Geheel met Jeremiah eens! En nee, het woordje "niet" is niet weggevallen in deze reactie! Wat kijk ik naar de zondagen uit, en wat ben ik blij dat wij komende dinsdag Bijbellezing hebben, zodat ik niet tot zondag hoef te wachten voor een ruime prediking!
pannenkoek
16-11-2015 / 07:50
Ja, de reactie van Omega valt mij ook tegen.
Scheer niet alles over één kam.
Bij ons is er ruimte voor iedereen. Geen wetjes en regeltjes..... Als je wilt weten welke Ger Gem stuur dan maar ene pb.
Andanona, Nogmaals, de GG zit bij ons niet op slot. Bij ons in de gemeente komen er idd mensen bij het kruis van Christus!
Ook voor jou geld kom maar een keer luisteren. De gasten die bij ons komen geven aan dat ze het een hele fijne gemeente vinden, zelfs na jaren wordt hier verteld dat God hier in hun leven is begonnen.

Men draait in die gemeenten de hoofd en bijzaken om! En dat is niet de bedoeling.
Omega
16-11-2015 / 08:35
Tjonge, dan zijn al die -inmiddels- honderden vraagstellers die hun zorgen uiten over de prediking in de Ger. Gem. dus gewoon jokkebrokken. En die predikanten, onder wie ds. Harinck en evangelist Van Dooijeweert, die toegeven dat er in en met de prediking ook heel wat mis is, zitten er dus falikant naast. Of er is er tussentijds een wonder gebeurd en heeft de boetedag toch effect gehad. Alle reden tot dankbaarheid dan maar. En voor een ruime nodiging hoef je ook niet te wachten tot een Bijbellezing hoor. Dagelijks te vinden op www.dshuisman.nl
Jello
16-11-2015 / 13:45
Goed om te lezen dat het zieleheil van uw kinderen bij u weegt!

U piekert. Ik lees in uw gepieker dat u vooral horizontaal kijkt, naar de verschillen in uw gemeente en de gemeente 20 km verderop. Daar lijkt het gras voor u en uw kinderen groener...

Probeer niet zoveel op het horizontale te letten, dat geeft inderdaad gepieker en u loopt de kans erin te verzanden. Richt het oog liever en voortdurend omhoog! Heeft de Heere u in deze gemeente geplaatst, wat zou Hij daarmee te zeggen hebben? Zijn er zoveel moeilijkheden, wat zou Hij willen dat u daarmee zou doen?

Loop Hem maar aan als een waterstroom. Bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Leer dat maar aan uw kinderen en leef het hen voor, daar zijn ze goed mee.
Jello
16-11-2015 / 14:07
En hoe de verschillen van wel/geen legging e.d. aan uw pubers uit te leggen?

Pubers zijn geen peuters. Pubers kunnen heel goed begrijpen dat zij zich gewoon aan de regels te houden hebben, de regels van de instelling e.d. waartoe zij behoren. Dat geldt voor de regels thuis, (die ook vast anders zijn dan bij de buren of familie). Dat geldt ook voor de regels op school en in de gemeente. Als ze zich aan de regels houden, die ze overal tegenkomen, ook later in de maatschappij, dan hoeven ze niet tegen de stroom in te zwemmen. Alleen maar te gehoorzamen, zolang het niet tegen Gods wet ingaat. Zo eenvoudig is het.

Maar moeilijk voor pubers. En toch ook voor grote mensen, want we buigen en gehoorzamen niet zo graag, toch? We willen liever zelf de wet bepalen.
Jaleco
16-11-2015 / 17:02
@ Omega
Daar heb je nu net de verschillen in de GG. Er zijn genoeg gemeenten in de GG waar wel een ruime prediking te horen is. In elke kerk is wel wat...
En natuurlijk zou ik niet graag willen ruilen met GG waar géén ruime prediking te horen is. Want die zijn er ook.
Omega
16-11-2015 / 17:13
@Jaleco Precies. Dat is wat ik duidelijk probeer te maken. Geen enkel kerkverband is volmaakt, noch enige andere christelijke beweging. Meer nog: binnen elk kerkverband heeft satan zijn volgelingen die hun uiterste best doen om mensen bij Christus vandaan te houden of van Hem een beeld te schetsen dat geen recht doet aan de bijbelse werkelijkheid. Door dat te erkennen (en vooral te herkennen!) blijf je waakzaam en (positief) kritisch. Dat is wat anders dan opstandig.
Jeremiah
16-11-2015 / 20:05
@Omega

"binnen elk kerkverband heeft satan zijn volgelingen die hun uiterste best doen om mensen bij Christus vandaan te houden"

Bedoelt u hier ook predikanten mee? En denkt u dat men dit opzettelijk doet?
Ineke
16-11-2015 / 21:54
@jello
Vind dat je de vraag best bagataliseert , deze ouders maken zich terecht zorgen over de verdeeldheid binnen de Ger Gem.
Dat het voor pubers erg verwarrend is dat er zo veel verschillen zijn staat als een paal boven water. Uit de vraag blijkt wel dat de ouders onder biddend opzien met deze dingen bezig zijn en dus niet alleen horizontaal kijken.

Het antwoord van de ds is objectief en waardevol.
Bruja
16-11-2015 / 22:09
In de vraag komt niet naar voren dat men het niet kan vinden mbt de prediking. Gelukkig.

Dan zou het gaan om de bijkomstigheden, die wel 'vervelend' kunnen zijn maar.. een gesprek met de kerkenraad hierover aanvragen of misschien bij de GG 20 km verderop gaan kerken. Dan komt het misschien vanzelf tot een gesprek over de verschillen die geen hoofdzaken zijn maar bijzaken.
2012
17-11-2015 / 10:39
Bijkomstigheden, hoofdzaken, bijzaken?
God is genadig en rechtvaardig. Die twee horen bij elkaar. Als die twee uit evenwicht zijn, komt de nadruk of op Christus of op de christen te leggen.
Hou zicht op het rijke verlossingswerk al voor het beginsel der wereld voor zondaren en de belofte van God.
Pubers zijn scherp; ze prikken er dwars door heen.
Laten we genadig en rechtvaardig bij elkaar laten en niet over of onder belichten .Enzo inderdaad met het badwater het kind overboord gooien.
Omega
17-11-2015 / 11:47
@Jeremiah Lastige vraag. Ik bedoel daar zeker ook predikanten mee, maar ik aarzel om te zeggen dat ze dit bewust doen. Zoals Paulus ook moest erkennen dat hij de gemeente van Christus vervolgde, maar dat deed uit onwetendheid. Waar Paulus echter nog te verontschuldigen is omdat hij het moest doen met de wet en de profeten, hebben wij het geopenbaarde Woord van God in z'n breedte en diepte tot onze beschikking. Maar als daarover het licht van Gods Geest ontbreekt, dan verliezen we onszelf (ook predikanten) in eenzijdigheid. Nogmaals de vraag: zet zo'n predikant de gemeente bewust op het verkeerde been? Ik ben geneigd om te veronderstellen dat ook hij een slachtoffer is van leer en onkunde, plus het wederstaan van de Heilige Geest (die ons in ALLE waarheid leidt).
Lecram
17-11-2015 / 19:06
Ik herken die zorg in de GG, ik heb daar jaren in gezeten. Maar ook daar werkt de Heilige Geest. Ik ben nu lid van de PKN en zie dat ook daar veel geesteloosheid is. Dat is in iedere kerkgenootschap zo. Dat zou ons tot besef moeten brengen dat WIJ een licht moeten zijn in de gemeente waar wij lid van zijn en dat WIJ verantwoordelijk voor onszelf zijn als het gaat om een leven dichtbij God. Jezus zei dat anderen het zien als wij een licht zijn en daardoor de Vader zullen verheerlijken.
De geestelijke opvoeding ligt in eerste plaats bij ons als ouders binnen ons gezin. Ik laat mijn kinderen zelf vrij om naar een andere dienst te gaan als ze daar een goede reden voor hebben. Liever dat dan dat ze uit frustratie God de rug toekeren.
buurtje
16-12-2015 / 06:13
in de gereformeerde gemeente vind inderdaad ruime prediking plaats ik ben daar erg gelukkig onder het woord.

andanona

Schrik niet er staan heel wat mensen in de weg als het gaat om Gods verlossingswerk....

Jij moet Bunyans christenreize eens lezen en dan dat stukje dat hij de poort binnen gaat.

Terug in de tijd

Ik lees over het pascha dat de Heere Jezus dit deed met zijn discipelen en hen gebood dit te doen tot Zijn gedachtenis. ...
8 reacties
14-11-2009
Wat houdt precies de doop in de Heilige Geest in? In de bijbel staat een stuk dat er mensen die al wel met water zijn ge...
geen reacties
14-11-2004
Zijn de eisen die in het avondmaalsformulier aan een avondmaalganger gesteld worden (zoals de zelfbeproeving, waarbij ie...
geen reacties
14-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering