Christus een verborgen Persoon?

Ds. A.A.F. van de Weg / 1 reactie

12-11-2015, 17:28

Vraag

Aan ds. Van de Weg. Wilt u eens uitleggen of Jezus nu verborgen of juist geopenbaard is? We horen wel eens: "Er is geen Persoon zo verborgen als de Heere Jezus. Want wij weten van nature niet wie Hij is, begeren Hem niet en moeten door de Heilige Geest oog voor Hem krijgen. Dat zal waar zijn. Maar Hij is toch in Gods Woord aan ons bekend gemaakt? Hij wordt aangewezen als de Redder der wereld en de Heere Zelf raadt aan en gebiedt zelfs tot Hem te gaan en in Hem te geloven (“En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus,” 1 Johannes 3:23.) En de mensen wordt verkondigd dat wie tot Hem komt geenszins wordt uitgeworpen. Er is geen andere Naam gegeven door welke wij moeten zalig worden, wie op Hem vertrouwt zal niet beschaamd worden, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, Hij is de Deur..., enz. Dat laat toch aan duidelijkheid niets te wensen over?

Antwoord

Beste vragensteller,

Is Christus een verborgen Persoon? Het is een uitdrukking, die aan het gezelschapsleven is ontleend. Dat is een belangrijke constatering. Deze uitspraak heeft geen canoniek gezag! Toch zit er wel een bijbels waarheidselement in. Antropocentrisch (vanuit de mens) gesproken kun je stellen dat Christus verborgen is. Een zondaar kent de Heere Jezus immers niet. Hij moet Hem leren kennen. Theocentrisch (vanuit God) gesproken kun je niet anders zeggen dan dat Christus geopenbaard is. De Naam van Jezus is bekend gemaakt door Zijn Vader onder de hemel. Dat wij Hem niet (willen) kennen, doet daar niets aan af. 

Het gaat er dus inderdaad om dat Christus aan ons geopenbaard moet worden. Met andere woorden: Hij moet waarde, betekenis voor ons gaan krijgen. Maar deze uitdrukking mag nooit en te nimmer gebruikt worden om een barrière op te werpen tussen een zondaar en de Heere Jezus. Laat ik een aantal voorbeelden uit de bijbel noemen, waaruit blijkt dat Christus Zich niet verbergt, maar juist openbaart! Filippus verkondigt in Samaria (Hand. 8:5) rechtstreeks en zonder omhaal van woorden Christus. Diezelfde Filippus verkondigt Jezus aan de heidense moorman (Hand. 8:35), die huiswaarts keert, na een tevergeefse poging in Jeruzalem God te aanbidden. Paulus verkondigt in de synagoge te Antiochie niets en niemand anders dan Jezus en predikt klip en klaar: "Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden" (Hand. 13:26). Zonder omwegen spreekt hij over Hem: "zo zij u dan bekend, dat door Deze u vergeving der zonden verkondigd wordt, een iegelijk die gelooft." Zonder omwegen geeft hij de naam van zijn Heiland te kennen (Hand. 13:38). Christus wordt niet gepredikt onder het deksel van de voor ons verborgen verkiezing, maar vanuit het geopende Woord, waarin het welbehagen van God naar voren komt. Zonder omhaal van woorden wordt jij genodigd tot de Heere Jezus Christus, om te ontdekken dat onze verlegenheid Hem te kennen, Zijn uitnemende gelegenheid is Zich te openbaren. Hij is ons in het Evangelie bekendgemaakt als de gewillige Zaligmaker. Wie tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen!

Met een hartelijke groet,
Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

verborgen
1 reactie
11_10
13-11-2015 / 11:06
Christus is niet verborgen als je Hem kent. Als Jezus voor je verborgen is, dan mag je in je eigen leven gaan kijken waar je verborgen in leeft en dat bij Christus brengen.

Terug in de tijd

Een vraag voor Jakob van Dijk. Wat voort soort medicijn of pil zou u als toekomstig arts uitschrijven voor een heftige, ...
geen reacties
12-11-2009
Beste mevr. Hoek. Al enige tijd heb ik last van twijfels in mijn verkering. Ik heb al twee jaar verkering en het is alti...
geen reacties
12-11-2007
Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan hoorde ik een preek over: Geloof in de Heere Jezus Christus. Ik geloof die domi...
geen reacties
12-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering