Anne van der Bijl over christenen op de Veluwe

J.W.N. van Dooijeweert / 19 reacties

29-10-2015, 15:00

Vraag

Beste mensen van Refoweb. Ik heb op CIP een artikel gelezen over Anne van der Bijl. Hij zegt het volgende: "In werkelijkheid geloven moslims alles wat christenen op de Veluwe ook geloven: de maagdelijke geboorte van Jezus; Zijn wederkomst; en het koninkrijk van God. Al die dingen die wij geloven, geloven zij ook. Waarom zijn we dan zo bang voor ze?, vraagt Anne van der Bijl zich af in het EO-radioprogramma EO Door De Week. Het weerwoord is vaak: Maar ze geloven niet dat Jezus aan het kruis stierf om met Zijn bloed onze zonden te vergeven. Ja, nou en? Weet je dat meer dan 50 procent van de protestanten in Nederland dat ook niet gelooft? Niet alleen vrijzinnigen, maar ook mensen in de rechtse hoek van de kerk. Sommige vooraanstaande, evangelische leiders geloven zelfs niet meer in de hel. Het feit dat moslims niet geloven in de kruisdood zou dan ook niet de reden moeten zijn dat we hen er hier niet bij willen hebben."

Ik voel me hierdoor heel ongelukkig. Ik heb enkele dagen nagedacht over wat hij schrijft, maar ik kom er niet uit. Hij stelt in dat artikel dat de mensen op de Veluwe hetzelfde geloven als de moslims. Wat hebben wij  misdaan? Waarom moet hij ons zo aanvallen? Wij, op de Veluwe, hebben het altijd gedaan. Uit eigen kring worden we vaak beschuldigd dat we “zo zwaar” zijn. Maar deze opmerking gaat alle perken te buiten: Dat de moslims hetzelfde geloven als wij op de Veluwe. Ergo: Wij geloven hetzelfde als de moslims. Ik ervaar dit als een aanval op ons geloof. Natuurlijk zijn er op de Veluwe gemeenten die wat anders zijn andere gemeenten in Nederland. Misschien zijn er veel fouten in hun geloofsbeleving. Maar allemaal geloven ze dat Jezus de zoon van God is. Geloven de moslims dat ook? Allemaal geloven ze dat het bloed van Jezus reinigt van de zonden. Is dat ook een element in het moslimgeloof? Hoe kan Anne van der Bijl dit zeggen? Hij is toch een vredestichter? Hoe kan de EO dit uitzenden? Zij wordt toch ook gedragen door mensen van de Veluwe? Er is toch zeker een hemelsbreed verschil tussen ons en de moslims? Of geloven moslims nu ineens dat Jezus de Zoon van God is? Ik betwijfel dat sterk. Graag uw gewaardeerde hulp om dit een plekje te geven.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik heb het artikel op CIP ook gelezen. Ik ben verdrietig om wat hij gezegd heeft. Een man die heel de wereld bereisd heeft, zoveel positieve dingen heeft gedaan en dan deze uitspraak...

Dat u zegt: “Uit eigen kring worden we veel beschuldigd...” is niet helemaal terecht. Maar u voelt het misschien zo aan als er zoveel negatieve dingen binnen onze kerken gesproken wordt of geschreven op onder andere Refoweb. Mensen zijn niet altijd even kies en correct als er over ons geloof gediscussieerd wordt.

De ‘ligging’ binnen de reformatorische kerken is nu eenmaal heel verschillend. In de volksmond is dat uitgegroeid tot de gedachte dat op de Veluwe alleen ‘zwaren’ wonen en dat de kerken er “heel zwaar” zijn. U kunt voor uzelf beoordelen hoe dat is in uw gemeente.

Ik ben het daarnaast roerend met u eens dat er een hemelsbreed verschil is tussen reformatorische kerken en moslims. Ook een moslim die bekeerd wordt en in Jezus gelooft stemt dit direct volkomen toe. De praktijk bewijst dit ook in de moslimlanden: er is daar weinig plaats voor een christen.

Anne van der Bijl zelf heeft hierover vaak geschreven in zijn blad “Open Doors”. Waarom hij daarom nu deze uitlating doet is voor mij volkomen onbegrijpelijk. Hij wil waarschijnlijk zeggen dat het geloof van velen in de ‘zware’ hoek ook niet veel voorstelt? Of dat mensen in de reformatorische kerken hun geloof slecht uitstralen?

Hoe dan ook: ik vind het een Anne van der Bijl-onwaardige uitdrukking. Het is niet nodig om op deze manier met je broeders om te gaan. In de ‘zware’ hoek zijn er heel veel mensen die hem hoog hebben staan. Die zijn blad lezen. Die voor hem bidden, enzovoort. Hij had dit beter niet kunnen zeggen. Te midden  van alle chaos rond de vluchtelingenstroom is dit helaas een wat vreemde opmerking.

Moslims geloven pertinent helemaal anders dan christenen. Welke moslim u zult vragen, hij zal u geen gelijk geven en ook Anne van der Bijl niet. En wat denkt u van een tot geloof in Jezus gekomen moslim? Zal hij blij zijn als hij dit hoort zeggen? Er is een hemelsbreed verschil!!

Ik begrijp wel waarom van der Bijl dit zegt. Maar hij had beter wat anders kunnen zeggen. Hoe ver een reformatorisch christen ook in slaap gevallen kan zijn, of in doctrines verstrikt kan zijn geraakt, hij blijft geloven in de Godheid van Jezus. We hoeven er niet lang over na te denken: Anne van der Bijl is hierin een beetje uit de bocht gevlogen. Hij is niet kies geweest tegenover geloofsgenoten. Jammer, verdrietig!

Verder zou ik, als ik u was, dit naast me neer leggen en de Heere bidden om ons te bewaren voor het overspoeld worden door moslims, maar ook voor een afglijden richting een leeg christelijk geloof. In onze turbulente tijd hebben we christenen nodig die voor hun geloof staan en niet vechten voor doctrines en opvattingen. Maar ons zeker ook niet laten gaan en het christelijk geloof, gegrond op Gods Woord, van zijn unieke plaats laten verstoten. Het is en blijft een wonderheerlijke zaak: JEZUS IS UNIEK, HIJ ALLEEN IS DE WEG TOT ZALIGHEID! En dat geloven we in onze kerken met hart en ziel. Halleluja, AMEN

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

Ps. O ja, broeder of zuster: DV 25 november hopen we in Ede opnieuw een “Refowebavond” te organiseren. We zien u daar graag. U kunt vooraf al vragen insturen bij Refoweb.

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

islamOpen Doors
19 reacties
Erika1996
29-10-2015 / 16:09
Ha,

Ik ben het met jullie allebei eens dat de Islam fundamenteel verschilt van het christendom. Wat ik echter denk dat Anne van der Bijl probeert te zeggen gaat over angst voor moslims. Dat mensen niet helemaal geloven wat wij geloven maakt nog niet dat we dan bang voor ze hoeven te zijn. Het begrip op de veluwe is idd misplaatst, we moeten het waarschijnlijk houden op op ongelovige kerkmensen dus mensen die eigenlijk niet echt in Jezus geloven, maar die vinden we overal.
Nadat ik de laatste tijd veel met moslims over het geloof spreek, snap ik wat hij bedoelt: waarom zou ik bang zijn voor hen omdat ze anders geloven terwijl ik niet bang ben voor ongelovige kerkmensen die ook niet geloven dat Jezus Christus hun zaligmaker is? Die ook proberen goed te leven maar niet zalig zijn? De meeste moslims zijn geen terroristen maar gelovigen in een rechtvaardige EN barmhartige en genadige God, en ze geloven dat ze door genade en goede werken zalig worden. Dat is natuurlijk niet waar en ik geloof ook zeker dat moslims zo niet zalig kunnen worden, maar soms lijkt het leven van een moslim best wel op bepaalde kerkmensen hoor! en daar zijn we toch ook niet bang voor? Die zijn toch ook welkom in Nederland, en daar spreken we toch ook gewoon mee? Ik merk absoluut veel fundamentele verschillen tussen hoe de moslima's die ik gesproken heb geloven en hoe ik geloof, maar dat maakt nog niet dat ik met hen minder goed kan omgaan dan met mensen die ook niet geloven dat Jezus voor hun zonden is gestorven, of met atheïsten.
Groetjes, Erika
AHHK76
29-10-2015 / 16:09
Ik denk dat Anne van der Bijl inderdaad ontactisch is geweest...
Tegelijk ben ik een beetje bang dat hij wel een beetje gelijk heeft. Als je deze vraag naast de vraag legt dat sommige dominees de Naam Jezus niet in hun preken gebruiken...?! Dan klopt het toch dat er mensen zijn die niet geloven dat Jezus is gekomen om onze zonden te vergeven. Hij kwam alleen voor Zijn kinderen of zoiets?! Je kunt nooit weten of je daar bij hoort...?! Enz.
En inderdaad er zijn veel mensen die niet in de hel geloven of er juist veel te makkelijk over praten, want ze kunnen er niets aan doen dat ze daar komen...?! Laten we de woorden van Anne van der Bijl dan zien als een spiegel of prikkelende column. Hij weet heel goed dat moslims christenen kunnen vervolgen, maar ook hoe het geloof van de christenen soms dan juist gaat groeien en bloeien tegen de verdrukking in!
3parels
29-10-2015 / 18:37
Ik denk dat angst voor moslims nog niet eens ongegrond is. We kunnen het wel wegstoppen, maar overal waar de moslims regeren, worden christenen vervolgd. Ik vind het nogal naïef als we zeggen dat we niet bang voor ze hoeven te zijn. Uiteindelijk zullen moslims altijd proberen de sharia in te voeren als het hen zou lukken. Daarom hou ik mijn hart vast nu we overspoeld worden met moslims.

En Anne heeft inderdaad gelijk als hij zegt dat veel christenen niet geloven dat hun zonden vergeven zijn door het bloed van Christus. Is dat nou niet verschrikkelijk. Er gaat dus niks van uit. Mijn inziens opnieuw een roepstem dat er echt iets mis is in reformatorisch Nederland.
kloasvanantje
29-10-2015 / 19:20
Ik vermoed dat Anne deze vergelijking heeft gemaakt naar aanleiding van 1 Korinte 13, als we de liefde niet hebben (naar God, maar ook naar onze naaste) zijn We NIETS! maar volgelingen van een religie.
Dan zijn wij gelijk aan moslims.
Maar de liefde vergaat nimmer meer!
Deze liefde moeten We onze naaste (moslim) ook gunnen!
Jaleco
29-10-2015 / 20:45
Anne van der Bijl heeft zeker niet afgegeven op de christenen op de Veluwe, luister het geluidsfragment maar na http://www.eo.nl/radio5/programmas/eodoordeweek/artikel-detail/anne-van-der-bijl-hebben-christenen-de-bijbel-wel-goed-begrepen/?npo_cc_skip_wall=1&npo_cc=na&npo_rnd=834371947


Hij zegt niet: die christenen op de Veluwe maar: 'In wezen geloven zij alles, wat WIJ op de Veluwe, ook geloven (..) al die dingen die WIJ geloven, geloven zij ook. Waarom zijn we dan zo bang voor ze (moslims)? Anne wil zichzelf en ons wijzen op: zijn wij volgers van Jezus?
John61
30-10-2015 / 08:25
Het "overspoeld" worden met moslims valt reuze mee. 5% van de inwoners van Nederland is moslim. De komende ca. 200 à 300 jaar zit een meerderheid van moslims in NL er niet in. Op een democratische manier zal de sharia hier de komende paar honderd jaar niet ingevoerd kunnen worden. Probleem is echter dat nergens ter wereld de islam samen gaat met democratie, vrijeheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Andersdenken en andersgelovigen hebben altijd te vrezen onder islamitische regimes. Bidden voor en evangelisatie onder moslims kan m.i. het tij doen keren.
huibertus
30-10-2015 / 11:35
Jaleco
Alle kerken op de Veluwe belijden het apostolicum
kunt u mij een moske op de wereld aan wijzen waar ze dat ook geloven?
zonder deze belijdenis is alles lucht .Wat v,d Bijl beweerd is gewoon niet waar
3parels
30-10-2015 / 13:36
@john,

Fjoei... gelukkig! Pak van mijn hart dat je het even relativeert! Maar ik vind het gewoon een bange toestand tegenwoordig. Want waar gezinnen binnenkomen, komen ook meer kinderen en die kinderen krijgen weer kinderen. Ik ben bang voor de toekomst en al ben ik er dan niet meer, mijn kinds kinderen misschien wel. Als we nu niet oppassen, hebben zij straks een probleem.
blijblij
30-10-2015 / 15:37
@3parels: refo's krijgen ook voldoende kinderen om de SGP met een absolute meerderheid aan de macht te krijgen.
Maar niet al deze kinderen zullen ooit SGP stemmen/ refo blijven. Zo ook bij Moslims. Een deel moet nu al niet aan de invoering van de sharia denken...
Al die angst! Volgens mij is het tijd voor de werken van barmhartigheid.
"Wees en weduw en ontheemden, doet Hij wonen in zijn hof"
Lecram
30-10-2015 / 21:00
@3parels: bang zijn is nooit nodig als je gelooft in Jezus. Jezus heeft dat heel duidelijk gezegd. Angst wordt door de duivel ingegeven. Hij is de grote aanklager en angstaanjager. Als je dat beseft dat weet je ook dat je nooit naar je angstige gedachten moet luisteren. Jezus heeft ook gezegd dat je bij de dag moet leven en je geen zorgen moet maken. Dat kan alleen als je leeft met Jezus. Maar het kan wel!

Math. 6: 24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
3parels
31-10-2015 / 09:49
@Lecram,

Dat is de theorie, die ken ik ook wel, maar nu de praktijk! Als ik denk aan al die mishandelingen van IS en ik kijk naar onze kinderen, dan gaan bij mij de rillingen over de rug. Ik vind het afschrikwekkend. Dan kan ik daar bang voor zijn. Al heb je zeker gelijk dat God boven alles staat en dat Hij ons spaart en bewaart, maar dat betekent niet dat ons niks overkomt.

Ik vind dat we in wijsheid met de stroom vluchtelingen om moeten gaan, filteren hoe moeilijk dat ook is, de gelukzoekers terug. Want er zitten zeker gelukzoekers tussen. Wie vrouw en kinderen kan achterlaten in land van herkomst, heeft geen echte nood. Wie naïef is en zijn ogen sluit, die denkt dat het allemaal wel mee zal vallen, die slaat mijn inziens de plank wel mis.
Lecram
31-10-2015 / 12:49
@3parels: Wat je in feite zegt, is dat Jezus niet goed begrijpt hoe het er nu echt aan toe gaat in de praktijk. Want je verwerpt zijn oproep om niet bang te zijn. Je wordt bang tegen de raad van Jezus in. Ik bedoel dit niet hard, maar je moet wel goed begrijpen waarom Jezus dit zegt. Als er iemand weet hoe het is om verworpen, verdrukt, gemarteld en gedood te worden, dan is het Jezus.
Jezus heeft de angst overwonnen om ons te verlossen van de angst. Jezus zegt niet dat ons niets zal overkomen, maar wel dat ons niets zal overkomen buiten de wil van de Hemelse Vader. En ook dat God ons zal bijstaan in gevaar. Angst is gebaseerd op iets wat ons MOGELIJK in de toekomst kan overkomen. De toekomst kennen we niet, maar wat we wel weten is dat God alles zal doen meewerken ten goede en ook dat God met ons zal zijn in alles wat ons overkomt. DAAROM hoeven we niet bang te zijn. Angst wordt ons ingegeven door de satan. En die wetenschap zal ons al moeten overtuigen nooit bang te zijn. En dat is óók praktijk, van hen die geloven.

Math. 10:24Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. 25Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 27Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 29Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. 30Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 32Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.
adriano313
31-10-2015 / 23:17
Beste vragensteller

Een scherp artikel/ stelling maar ik kan me enigszins indenken wat Anne probeert duidelijk te maken

Je kunt een hele bijbelbelt hebben die trouw naar de kerk gaat, die over Jezus zingt praat en doet, trouw de jaarlijkse verkopen regelt, tonnen geld aan de zending geeft etc. etc maar die toch verloren gaat, net als de grootste heiden of afgod aanbidder waar ook ter wereld....

Ik denk dat elke refo zijn eigen (kerk)cultuur haarfijn weet uit te leggen/ weet te rechtvaardigen maar er bestaat uiteindelijk in het evangelie geen geen verschil als je over de Koning praat of als je de Koning afwijst.

Alleen die in Jezus geloven en Hem belijden als Zoon van God en Zijn volbrachte offer aanvaarden voor hun zondige leven en Hem uitnodigen om Hem in hun leven te aanvaarden als Heer van hun leven zodat Hij bij hen woning kan maken, in hun hart, die zullen gered worden.

Over Willem-Alexander praten en alles over hem weten geeft geen relatie met hem... Je kent hem niet. Zo ook voor Jezus. Over Hem praten geeft geen relatie maar eerder religieus gedrag.

Het is dus ontzettend hoogmoedig om te denken dat jij als je weet dat je geen kind van God bent omdat je Gods reddingsplan, het volbrachte werk van Jezus, zelfs vandaag nog niet aanvaard hebt, te praten over een moslim die het zelfde ook niet doet.....volstrekt irrelevant om dan in discussie te gaan over dogma's, exegese of wat dan ook

Jezus zegt in Joh 16:9 dat de H.Geest ons overtuigd van zonde omdat zij in Mij niet geloven.... Volgens mij is dit wat Anne wil duidelijk maken. Geloof jij ook echt in het evangelie van Jezus Christus....
Wat denk je wat er in je hart gebeurt als je Jezus als Redder en Verlosser aanvaard, dat de H.Geest je niet overtuigd van waarheid?
Daarom lijkt het mij eerder relevant dat iedere refo juist vandaag nog het evangelie aan de Moslims uitdeelt.

Ben jij de arbeider die gaat oogsten omdat de velden zo wit zijn?

Nodig Jezus in je hart uit, geloof in Hem en Zijn volbrachte werk en belijdt dit met je mond. Bidt tot Hem en (be)keer je, van al je eigen proberen.
Maak vandaag nog een besluit en bidt maar hardop:

Heere Jezus Christus hier ben ik,
Vandaag geef ik mijn leven over aan U
U bent de enige die mijn leven kan redden
Omdat U gestorven bent, aan het kruis voor mij
Dank U wel dat U gestorven bent voor mijn zonden
Want ik besef dat ik een zondaar ben
Ik nodig u uit Heere Jezus om mijn Herder te zijn
Ik buig voor U, kom in mijn hart
Want ik open mijn hart voor U en neem U en Uw waarheid aan
Vul mijn hart en vergeef mijn zonden,
Dank U wel dat u mij reinigt met uw kostbare bloed
Dank U wel dat U mij niet afwijst maar mij aanneemt als uw kind
En ik hierdoor vrede met God mag krijgen
En mag zeggen Abba Vader
Vul mijn leven Heere Jezus
Leidt mijn weg, open mijn ogen, vul mijn hart
Omdat ik het zelf niet kan
Heere Jezus, Dank U wel dat U er bent
Amen
tiswat
01-11-2015 / 07:51
@adriano313.
Mooi stukje. Kan ik amen op zeggen.

Beseffen we wat een voorrecht het is dat we moslims hier krijgen?
We hoeven niet eens ver weg te gaan om het evangelie te gaan verkondigen. Kan bijna vanuit huis. Nodig ze eens uit en laat ze eens mee eten. Hardop bidden met ze aan tafel. Bijbel lezen. Laat zien dat je bij Jezus hoort.

Maar als we zelf niet de zekerheid van het geloof hebben, als je zelf niet wedergeboren bent, dan is er allereerst nog veel huiswerk te doen.

Spreek je elke dag met iemand over de Heere Jezus?
Met een onbekende of een niet christen?
Je buren, iemand in de supermarkt, iemand op school of op je werk?
Er is altijd wel een gesprek richting de Heere te sturen.
En naders mag je toch zeggen wat jij gelooft en waarom?
Een ander mag het toch ook over zijn dingen hebben, vakantie, computer, voetbal enz. Dan mag jij toch ook die ruimte krijgen?

Sterker nog, een moslim heeft nog het besef van een God, een hemel en een hel. Daar hoef je bij veel Nederlanders niet meer mee aan te komen.

Als je beseft dat iemand verloren gaat als hij of zij de Heere Jezus Christus niet kent, voor eeuwig naar de hel gaat, dan moet het je toch raken?
Je broer of zus, buurman vriend, collega enz?

Ik kan er om huilen dat er veel familieleden helemaal niets met God hebben.
Ik besef dat ze zonder Jezus Christus verloren gaan, dat raakt me.
Maar zo af en toe probeer ik ingang te vinden.

Je kan wel elke dag bidden voor mensen die de Heere Jezus niet kennen.
Breng ze voor Gods troon, elke dag als je met ze begaan bent.
Lecram
01-11-2015 / 14:42
@Adriano313: Je schreef: "Alleen die in Jezus geloven en Hem belijden als Zoon van God en Zijn volbrachte offer aanvaarden voor hun zondige leven en Hem uitnodigen om Hem in hun leven te aanvaarden als Heer van hun leven zodat Hij bij hen woning kan maken, in hun hart, die zullen gered worden."

Zoals je dit schrijft lijkt het er een beetje op dat Jezus bijna dankbaar mag zijn dat de gelovige zijn hart heeft opengesteld zodat hij binnen kan komen. Ik denk niet dat je het zo bedoelt hoor, maar we moeten wel beseffen dat de Heilige Geest ons hart opent. En dat doet hij als we hem daarom vragen. Daarom mogen we Jezus volgen, zonder excuses voor wat dan ook. Er wordt dus van ons gevraagd ons leven op te offeren en Jezus te volgen, achter Jezus aan.

@tiswat: Je schreef: "Spreek je elke dag met iemand over de Heere Jezus?"

Pas op dat dit geen wet wordt. Wat als je niet elke dag met iemand over Jezus spreekt? Ga je dan verloren? Jezus vraagt dat niet van ons. Wél dat we een licht moeten zijn en zelfs onze vijanden lief moeten hebben. Die liefde kunnen we zelfs in de praktijk brengen zonder iedere dag met iemand over Jezus te spreken.
adriano313
05-11-2015 / 15:01
Beste @Lecram...

Het klinkt wat stellig wat je schrijft maar als de h.Geest je hart opent waarom zou God aan ons vragen "Geef mij je hart" (spr 23:26)

Ik zie verschil tussen dat de H.Geest iets uitwerkt en tussen het nemen van besluiten (en zelfs dat wil de H.Geest dan uitwerken). Ondanks dat God ons gemaakt heeft en Hij ons lief heeft zal hij geen grenzen overgaan om iets in bezit te nemen. Hij heeft iedereen een hart gegeven en vraagt of Hij er mag wonen.
Vanuit deze gedachte beschouw ik mijn hart als iets van mijzelf waarbij ik mag kiezen en ik denk dat God heel dankbaar is als je Hem jou hart geeft, zodat Hij ook legaal toegang heeft!
Sterker er staat in de bijbel dat het juist feest in de hemel is als je tot Hem bekeerd. Want je geeft je hart, je kostbaarste bezit wat je maar kan hebben aan Hem (want daaruit zijn de oorsprongen van het Leven)

Er zijn ook mensen die er voor kiezen om dit niet te doen...
Die geven God (bewust) hun hart niet!
Jezus noemt deze mensen dood (-van hart =>laat de doden de doden begraven)
begrijp je een beetje het verschil?
Er zijn mensen die het doen en er zijn mensen die het niet doen.

Als Jezus klopt en jij kiest om open te doen en Hij mag binnenkomen dan kan de H.Geest pas woning in jou maken. Volg je mij... anders zou het Zijn keuze zijn (ook als is dit deel zo omdat Hij het in je leven wil uitwerken)

Je kunt van een vrouw of man houden en besluiten dat je elkaar heel je leven lief heb, toch zal je naar het stadhuis moeten en zeggen.....
"Ja dat wil ik, Jou aannemen als wettige echtgenoot(e)"

Conclusie is dat Jezus niet inbreekt maar dat je kies op basis wat Hij in je wilt uitwerken.
Misschien verder geen leerstellige discussie van maken, zodat iets begrijpelijks, dadelijk ingewikkeld wordt met als gevolg dat je juist niet kunt kiezen....

Bless!
RuudK
05-11-2015 / 22:50
Beste vragenstellers en reageerders,

Met interesse heb ik alle reacties gelezen. Ik ben directeur van Open Doors Nederland.
Het fragment dat in de uitzending van de EO was te horen, was een oud interview, dus geen uitspraak die Anne van der Bijl onlangs heeft gedaan. Regelmatig, en ook hier, moet ik constateren dat media niet zorgvuldig met de bronvermelding en de citaten omgaan. Zo ook CIP die zegt dat Anne iets over de 'rechtse hoek' van de kerk heeft gezegd, maar dat heeft hij niet gezegd. Ik wil daar niet te lang bij stilstaan, maar het moet even worden genoemd, omdat wij onze reacties daar vaak weer op baseren.

Gisteren ben ik, zoals ik vaak doe, bij Anne van der Bijl langs gegaan en hebben we ook dit besproken. Het fragment komt uit een veel langer interview waarbij Anne vertelt over zijn ontmoeting met een hooggeplaatste Hezbollah-strijder. Samen spraken ze over wat ze als overeenkomsten zien en wat ze als verschillen zien tussen islam en christendom. Anne zal nooit beweren dat de islam/moslims exact hetzelfde geloven als christenen. Anders zou hij niet de hele wereld over reizen om iedereen over de Here Jezus te vertellen.

Sommigen van jullie hebben al genoemd wat Anne's uitspraken beoogden: als mens zijn er minder verschillen tussen christenen en moslims dan we vaak denken. Qua kern van geloof is er een onoverbrugbaar verschil! Zoals er tussen christenen in Nederland soms helaas ook onoverbrugbare verschillen zijn tussen mensen die wel en niet geloven in de hel, dat Jezus Christus werkelijk is opgestaan uit de dood, dat Hij onze zonden vergeeft, etc.
Onlangs ben ik in Libanon geweest en heb daar zelf met vluchtelingen (moslims, christenen, en moslims die christen zijn geworden) gesproken. Het eerste dat mij dan opvalt, is dat het mensen zijn zoals jij en ik. Die het beste voor hebben voor hun kinderen, familie en hun samenleving. In een aantal opzichten hebben we overeenkomsten met moslims, zoals: geloof in één god/God, Jezus komt in beide (heilige) boeken voor, geloof in een hemel, etc.
Ik sprak ook met een moslim die tot geloof in Christus Jezus is gekomen. Hij vertelde overduidelijk over de grote verschillen die hij ziet en merkt.

De huidige vluchtelingenstroom naar West Europa moeten we kritisch bekijken. Dat zeggen predikanten en voorgangers in Libanon en Syrië ook. Zij beseffen dat onder deze stroom dezelfde raddraaiers zitten als die in hun landen de problemen veroorzaken. Zowel fundamentalisten als aanhangers van Assad die vergelijkbare gruweldaden op hun conto hebben.

Toch roepen ze ons op om, zoals Christus ook deed, met ontferming naar ze te kijken. Wat zou Jezus Christus doen? Ze aan hun lot overlaten? Nee, hij zou scherp zijn over wat niet goed is, en met ontferming bewogen zijn over de ontheemden en mensen die hulp nodig hebben.

En dat is wat Anne van der Bijl duidelijk wilde maken: laten we niet in de eerste plaats kijken naar wat mensen door de invloed van hun geloof zijn geworden, zeker als dat negatief of extreem is, maar laten we naar ze kijken als mensen die hulp nodig hebben en bovenal Christus nodig hebben. We moeten ons niet door onze angst laten leiden, maar door de bewogenheid die Christus in ons aanwakkert.

Ik hoop dat ik hiermee meer duidelijkheid heb kunnen geven over de uitspraken van Anne van der Bijl.

Ruud Kraan
directeur Open Doors Nederland
Lecram
05-11-2015 / 23:15
Beste adriano313,

het draait er niet om wat wij denken of menen, het gaat erom dat we de bijbel volgen. Daarin staat niet dat God dankbaar is als wij ons hart open stellen voor Jezus. Het is andersom: WIJ zijn God dankbaar, dat is heel wat anders. Gods Woord leert ons ook dat het God is die ons van dood levend maakt en dat Hij de eerste is in ons leven. En als God ons levend maakt, dan gaat inderdaad ons hart open voor God. De bijbel is heel duidelijk over de uitverkiezing, daar kunnen we niet omheen. Helaas wordt dat vaak verkeerd uitgelegd, maar dat terzijde.
God leert ons ook dat als we God vragen om vergeving, dan krijgen we die ook. Maar een geestelijk dode zal niet God om vergeving vragen. Als iemand zijn hart opent voor Jezus, is het de Heilige Geest die die persoon overtuigd heeft om dat te doen.
Jaleco
06-11-2015 / 09:43
@ RuudK Bedankt voor je uitgebreide reactie en ook de visie op de vluchtelingen. Mooi dat de mensen in die landen met ons 'meedenken'. Wij hebben er toch minder zicht op dan zij. En je wilt aan de ene kant niet het paard van Troje binnenhalen, maar aan de andere kant weet je dat Jezus zelf oproept tot barmhartigheid. Laten we bidden om wijsheid en mededogen!

@ Lecram - helemaal mee eens! Oproep tot geloof en bekering blijft wel staan. Zoals je eerder schreef: God wil het ons geven.

Terug in de tijd

Wij hebben een vraag over onze dochter, ruim 2,5 jaar. Normaal gesproken is het echt een heel makkelijk kind wat zichzel...
4 reacties
29-10-2014
Ik ben een jonge vrouw, net de 20 gepasseerd. Toen ik 18 jaar was heb ik het contact met mijn ouders voor vijf maanden v...
1 reactie
29-10-2012
Ik ben een onzekere meid van 20 en heb verkering met een jongen van dezelfde leeftijd. We hebben al verkering vanaf ons ...
3 reacties
29-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering