Abortus gepleegd

Ds. P.D.J. Buijs / 1 reactie

28-09-2015, 13:07

Vraag

Hoe kan ik met God de Heere in het reine komen nadat ik jaren geleden een abortus heb laten doen? Ik kan er niet bij dat God nog naar mij om zou zien... Daarbij is er ook heel veel angst wat er in mij omgaat, bang voor dit en bang voor dat. Angst en stress, maar ook boosheid is wat ik dagelijks voel. Onrust. Hoe kom ik daar vanaf? Wat ik wil is innerlijk rustig zijn, alles bij God weten neer te leggen en daar ook laten en niet gelijk er na weer piekeren. Dat ik me niet over 1001 dingen druk maak maar in vertrouwen met God leven, dat er geen plaats is voor boosheid en irritatie, liefde mag geven en de liefde van de Heere mag ervaren. Dat is wat ik ten diepste wil. Ik geloof dat kinderen van God dit allemaal niet hebben en al helemaal geen abortus gepleegd hebben... Die zijn oprecht, gelukkig en blij.

Antwoord

Beste lezeres,
 
Het is heel heftig wat er in uw/jouw (ik kies in het vervolg de aanspreekvorm 'jij') leven gebeurd is. En alleszins begrijpelijk dat dat van binnen veel onrust geeft.  Immers, een gebod van de Heere is duidelijk overtreden. Maar ik merk in je woorden wel dat je er geen vrede mee hebt. Nu weet ik natuurlijk niet of je dat beleden hebt voor de Heere. En of je er met mensen over gesproken hebt die je geestelijk kunnen helpen. Ik hoop van wel en anders zou ik je aanraden om zowel het een als het ander te doen.
 
Allereerst: deze concrete zonde belijden voor de Heere. En nu ken ik natuurlijk de achtergrond van het gebeuren niet. Was het na een verkrachting, was het na seksuele gemeenschap voor het huwelijk? Was het na een eerdere zwangerschap en was je bang dit kind er niet bij te kunnen hebben? Hoe dan ook, benoem ook dat eerlijk voor de Heere. 

Weet je wat zo'n wonder is? Langs die weg wil de Heere vergeving schenken. Echt waar! Het staat zwart op wit in Zijn Woord: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). Let op het woord reinigen. Je voelt je immers vuil voor God. Je gebruikte de woorden: “Hoe kan ik met God de Heere in het reine komen...” Nu, deze tekst is het antwoord. 

Maar hoe kan de Heere dat dan doen? Doet Hij dan net alsof er niets gebeurd is? Nee, het is alleen om Jezus' wil. Dat staat vlak in de buurt van bovengenoemde tekst: “het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt (let weer op dat woord!) ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7b). Van alle zonde: dus ook van de zonde van het laten plegen van een abortus. Langs de weg van het gebed komt er rust en vrede. Je legt alles bij de Heere neer en laat het ook bij Hem.

En als je boosheid of irritatie voelt opkomen: benoem het voor Gods aangezicht. En vraag: “Heere, ik voel dat het bij me opkomt. Maar neemt U het alstublieft van mij weg. Vervul mij met Uw liefde en vrede.” Hij zal het doen! Immers: “Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig.”
 
En: spreek er met een of meer vertrouwde mensen over. Dat kan bijvoorbeeld je predikant of een wijkouderling zijn. Het kan zo opluchten om iets wat als een steen op je hart ligt te delen met een ander. Om dan samen te luisteren naar wat de Heere zegt en samen in gebed te gaan. Daarvoor heeft de Heere ambtsdragers in Zijn gemeente gegeven.
 
Nog een opmerking over het laatste stukje van je vraag. Daar leg je een rechtstreekse koppeling tussen het niet hebben van boosheid en irritatie en het kind van God zijn. En je zegt feitelijk: als je abortus gepleegd hebt, zul je wel niet een kind van God zijn.
 
Wat dacht je: zouden kinderen van God niet meer zondigen? Zouden ze nooit meer ten onrechte boos of geïrriteerd zijn? We weten toch wel beter? Een kind van God blijft een zondaar. Niet voor niets wordt er in het Nieuwe Testament zo vaak gewaarschuwd tegen dit soort dingen (zie alleen al Efeze 4:25-32). Als al dit soort dingen geen rol meer spelen in de gemeente, zou Paulus er niet zo nadrukkelijk tegen waarschuwen.

Gods kinderen kunnen soms ook in “grove zonden” (en daar mag je een abortus inderdaad wel toe rekenen) vallen. Lees maar eens de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 1-8. Maar in dat gedeelte wordt ook de weg gewezen om van deze “grove zonden” bevrijd te worden! Een christen is en blijft een twee-mens: naast het nieuwe in Christus is daar ook nog steeds het oude, in mijzelf. Daarom is een kind van God in eigen beleving echt niet altijd gelukkig en blij. Heerlijk als we we eens iets van de vreugde in Christus mogen beleven. De Bijbel roept er zelfs toe op om blij te zijn in Hem, te allen tijde, Fil. 4:4. Maar dat betekent nog niet dat de werkelijkheid daar nu al altijd aan beantwoordt. Dat wacht nog totdat de Heere Jezus zal zijn teruggekomen.
 
Nu, ik hoop dat je hiermee verder kunt. Voor wie eerlijk wordt voor de Heere, is er om Jezus' wil altijd hoop en verwachting!

Nog een kleine tip: je zou ook hulp kunnen zoeken bij bijvoorbeeld de stichting Schuilplaats in Veenendaal (informatie is te vinden op de site van deze stichting).
 
Gods zegen in de verwerking van al deze dingen toegebeden!
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

abortus
1 reactie
AHHK76
28-09-2015 / 22:22
Stichting Schreeuw om leven, biedt ook hulp bij problemen na een abortus.
Er zijn ook kinderen van God die moorden hebben gepleegd en aan wie dat vergeven werd. Denk aan David, de man naar Gods hart.
Echt deze zonde wil God ook vergeven en Hij wil jou ook helpen om genezing voor jouw eigen pijn en angst te vinden!
Ik wens je toe dat je dat gaat ervaren!

Terug in de tijd

Steeds vaker komt het voor dat winkels op zondag open zijn. Zou je deze winkels doordeweeks eigenlijk moeten mijden? Wel...
10 reacties
28-09-2013
In Exodus 12 staat de geschiedenis beschreven van de uittocht van de Joden uit Egypte. Op de 10e van de maand Nisan dien...
geen reacties
01-10-2018
Kunt u mij vertellen wat de kenmerken van een Jezuïet zijn?
geen reacties
28-09-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering