Keuze van dominees bij handoplegging

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

15-09-2015, 10:00

Vraag

Toen u tot dominee werd bevestigd waren er meerdere dominees die aan de handoplegging deelnamen. Hoe komt de keuze voor het uitnodigen van deze dominees tot stand? Worden deze uitgekozen door de HHK of nodigt een kandidaat hiervoor andere dominees uit? Als dit laatste het geval is, hoe komt dan de keuze tot stand? Ook zie ik wel verschil in het aantal dominees die deelnemen aan een handoplegging. Is er ook nog sprake van een minimaal en maximaal aantal dominees die deel kunnen/moeten nemen aan de handoplegging? Is er ook keuze voor de dominee die de bevestigingsdienst doet? Ik las net een andere vraag over dit onderwerp binnen de Gereformeerde Gemeente en dat zette mij aan om deze vraag te stellen. Ik vraag me bovenstaand namelijk al een tijdje af, maar weet gewoon niet wat de gewoonte is.

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Je stelt een vraag die ik simpel feitelijk kan beantwoorden. Aan het uitnodigen van predikanten zit een aantal randvoorwaarden. De predikant die de kandidaat bevestigt neemt altijd deel aan de handoplegging. In principe is dat de consulent, maar daar mag vanaf geweken worden. In mijn geval heeft mijn oudere broer mij bevestigd. Maar dan neemt de consulent in elk geval deel aan de handoplegging. Verder is dan bij mijn weten vrij wie je nog meer vraagt en het aantal; ik vermoed wel dat het alleen predikanten uit hetzelfde kerkverband zijn, hoewel ik een situatie ken dat een predikant van een ander kerkverband deelnam. Ik heb mijn wijkpredikant, de predikant bij wie ik vicariaat heb gelopen en twee docenten gevraagd deel te nemen: wijkpredikant, predikant van het vicariaat en een of meer docenten worden meestal wel gevraagd. Verder kan het ook zijn dat bevriende predikanten worden gevraagd. In mijn geval was ik de eerste van al mijn jaargenoten die tot predikant bevestigd werd: dus ik had verder geen bevriende predikanten.
 
Zo zijn denk ik, al je vragen beantwoord.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

handopleggingpredikantschap
geen reacties

Terug in de tijd

Onlangs had ik een gesprek met een vriendin van mij die een artikel had gelezen. Dit artikel wilde bewijzen dat we op di...
9 reacties
16-09-2016
Jezus zei tegen de bokken aan zijn linkerhand: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en ...
geen reacties
15-09-2020
Waarom wordt Jezus in Johannes 1:1 “het Woord” en niet “de Woorden” genoemd?
2 reacties
15-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering