Geld teruggeven na diefstal

P.C.H. Kleinbloesem / 5 reacties

07-09-2015, 15:26

Vraag

Vroeger heb ik veel uiterlijke zonden gedaan. Ik heb veel dingen vernield en zelfs dingen gestolen. Nu voel ik me er zo slecht over. Moet ik naar die mensen toegaan en het vertellen? Moet ik ze geld geven voor hetgeen ik van ze gestolen heb?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Je vraag is heel concreet: “Moet ik ze geld gaan geven voor wat ik van ze gestolen heb?”

Ik vind het nog niet zo gemakkelijk om je ook een heel concreet antwoord te geven (ja of nee). Ik hoop echter dat ik je help met wat ik hieronder schrijf. 

Ik zou je eerst willen vragen: Ben je een kind van God? Of sta je nog buiten de genade? Als dat laatste het geval is, zou ik je willen aanraden eerst met je zonden naar de Heere Jezus te vluchten. Een mens gaat niet verloren (begrijp me goed) omdat  hij zonden heeft gedaan of omdat hij zijn zonden niet ‘goedgemaakt’ heeft (met zijn naaste), maar omdat hij met zijn zonden niet komt (tot het bloed van) de Heere Jezus. Denk eens even aan de twee moordenaars die met de Heere Jezus gekruisigd werden. Een zonde als moord is onherstelbaar (anders dan bijv. stelen). En toch zegt de Heere Jezus tegen één van deze moordenaars: “Voorwaar, zeg ik u, Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn” (Luk. 23:43). Omdat hij om zo te zeggen de Naam des Heeren aanriep. En de Schrift zegt: “Want een iegelijk, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden” (Rom. 10:13).
 
Deze man had dus een onherstelbare zonde gedaan, had ook na zijn bekering geen tijd meer om vergeving te vragen aan de nabestaanden van zijn slachtoffer, maar ging toch naar het Paradijs (om voor altijd met Christus te zijn!).

Ik snap heel goed dat je je slecht kunt voelen over dingen die je vroeger gedaan hebt. Ik begrijp ook dat je de behoefte hebt om dingen goed te maken. Bedenk echter dat je je geweten nooit gereinigd krijgt zonder het bloed van Christus (Hebr. 10)! Roep de Naam des Heeren aan! Vraag Hém om vergeving. Hij heeft beloofd de zonden te vergeven van allen die met berouw in hun hart hun zonden voor Hem belijden en hun vertrouwen stellen op Zijn Zoon Jezus Christus. Hij vergeeft je al voordat je het goed gemaakt hebt met degene die je benadeeld hebt! 

Vanaf dat moment kun je (om zo te zeggen) sterven. ‘Geschikt’ om voor altijd bij Hem te zijn. ‘Geschikt’ voor de hemel... 

Maar wat is de vrucht van genade in je leven? Dat is een heel andere vraag. Misschien is het wel zo dat je zeker mag weten een kind van God te zijn en dat je zonden dus verzoend zijn, en dat je dáárom je fouten van het verleden wilt goedmaken. Ik denk aan de geschiedenis van Zacheüs. De vrucht van de komst van Jezus in zijn huis (zeg maar: in zijn hart of in zijn leven), was dat hij begeerde (voor Zacheüs was dat dus niet in de eerste plaats een ‘moeten”!) vierdubbel terug te geven wat hij door bedrog ontvreemd had.

Gestolen geld brandt bij een christen in de zak, zou ik zeggen. In díé zin dat hij zich er niet lekker mee kan voelen (en dus NIET in de zin dat hij het gemakkelijk en graag uitgeeft, wat de betekenis is van het spreekwoord: het geld brandt hem in de zak); het moet eruit, als het even kan: terug naar de rechtmatige eigenaar. 

Jij hebt het echter (als ik je goed begrijp) over dingen die je gestolen of kapotgemaakt hebt in een ver verleden. Dat maakt het voor mij wat moeilijk. Dat ‘geld’ is er bij wijze van spreken al lang niet meer. Of misschien heb je helemaal niet genoeg geld om de schade die je in het verleden aangericht hebt te vergoeden. Praat er eens open over met een vertrouwenspersoon, met je dominee of een ouderling. Nog belangrijker (als je een kind van God bent): laat je leiden door de Heilige Geest die in je woont. Onder Zijn leiding ben je niet bezig om stiekem toch nog een beetje zelf je behoudenis te verdienen! (Een christen heeft de behoudenis GEKREGEN en daar kan nooit meer iets aan veranderen!) Onder Zijn leiding wordt je gedreven door de liefde: liefde tot God en liefde tot je naaste. 

Ik besef dat je met mijn antwoord er wellicht nog niet helemaal uit bent. Toch hoop ik dat de Heere God dit antwoord voor je ten goede zal gebruiken!

Gods zegen toegewenst, 
Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

diefstal
5 reacties
andrew
07-09-2015 / 20:46
Misschien een goed idee: geldbedrag dat je gestolen hebt terugstorten aan een goed doel.
CrA
08-09-2015 / 19:28
Je zou je vraag ook eens kunnen stellen aan de politie. Zij weten of het verjaard is of niet.
denkna
08-09-2015 / 20:10
Zacheus geeft je in Lukas 19 een mooi voorbeeld: viervoudig teruggeven!
elephant60
05-10-2015 / 01:07
Geld terug geven is soms, maar niet altijd mogelijk. Soms kan de door jou aangerichte schade zo groot zijn dat er menselijkerwijs gesproken geen beginnen aan is. Maar wij hebben een God die alles in handen heeft en alles in de hand houdt.

Het kan zomaar gebeuren dat God een maatregel neemt, waardoor het gestolen goed toch indirect weer bij de eigenaar terug komt.

Ik ken zelf een geval van iemand die enkele kleine dingen bij zijn werkgever had meegenomen zonder daarvoor te betalen. Hij had een tijdelijk contract. De werkgever had beloofd hem 3 maanden van tevoren te zeggen of het contract zou worden verlengd. 2 maanden voor het einde van het contract, dus 1 maand te kort, kreeg de werknemer te horen dat het contract niet zou worden verlengd.

De werknemer kon de door hemzelf aangerichte schade bij zijn werkgever vergoeden door af te zien van het recht op een extra maandsalaris wegens de te korte opzegtermijn. Daarmee was de kleine diefstal bij zijn werkgever ruimschoots gecompenseerd.

De vraag is natuurlijk wel, of de werknemer zijn werk had gehouden, als hij bij zijn werkgever niets zou hebben gestolen. Het is wel zo dat God alles ziet en dat voor Hem niets verborgen kan blijven. Daarom zeg ik dat God alles in handen heeft, en alles ten goede laat keren voor hen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden.
hansa
05-10-2015 / 11:45
Vragensteller schrijft:
‘Ik heb veel dingen vernield en zelfs dingen gestolen. Nu voel ik me er zo slecht over. Moet ik naar die mensen toegaan en het vertellen? Moet ik ze geld geven voor hetgeen ik van ze gestolen heb?’

Ja vragensteller, dat moet je doen. Vertel het die mensen en zeg dat je je er zo slecht over voelt. Geef hen het geld terug (met rente), zoveel als je hen benadeeld hebt.
Dat is de Bijbelse weg. Moeilijk? Ja, maar de Heere wil je helpen. Belijd eerst Hem je zonden en vraag Hem om Zijn hulp om dat ook bij die mensen te doen die door jou benadeeld zijn.
Doe het en je zult ervaren wat een heerlijke bevrijding het geeft om je zonden te belijden aan de Heere én aan de door jou benadeelde mensen. Zij zullen je er eerder om achten dan verachten en zo niet, dan heb jij je geweten ontlast en mag je het aan de Heere overlaten.
Zijn sterkte gewenst!

@andrew: deze weg kan pas bewandeld worden als je geprobeerd hebt het met de mensen zelf in orde te maken, maar dat niet meer mogelijk is omdat ze niet meer leven of dat ze onvindbaar zijn. Als iemand jouw horloge steelt, denk je dat hij, als hij er spijt van krijgt, het goed kan maken door het te verkopen voor een goed doel?

@CrA: Al is het bij de politie verjaard, dan toch niet bij de Heere. Zie Prediker 12:14

@elephant60: dit is een voorbeeld van puur menselijke redenering. De werknemer had toch gewoon het geld terug kunnen geven? Wat de werkgever doet of nalaat, daar is hij zelf verantwoordelijk voor.

@denkna: Inderdaad, dit is de Bijbelse weg. 4-voudig, dat betekent voor nu misschien: met rente en schadevergoeding

Terug in de tijd

Ik ben 14 jaar oud en ik wil graag een keer een kerkdienst bijwonen. Alleen, want mijn ouders slapen op zondag uit. Mag ...
geen reacties
06-09-2018
Ik word vijftien en weet niks voor mijn verjaardag te vragen. Heeft iemand tips tot een bedrag van ongeveer 40 euro?
3 reacties
07-09-2018
Als je geregeld/vaak masturbeert, kan het dan dat je op ongeveer je 40e geen erectie meer krijgt en dat je zaad 'zwak' w...
3 reacties
06-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering