Abortus opwekken of vervloeking

Ds. K. van den Geest / 1 reactie

20-08-2015, 08:03

Vraag

Op een website vond ik uitleg bij Numeri 5 vers 17-27. De priester zou bij de overspelige vrouw een abortus opwekken. Ik vind dit een ongeloofwaardige verklaring. Ook kan ik in de Bijbel in dit gedeelte niet vinden dat het hier gaat om een vrouw die daadwerkelijke zwanger is geraakt. Maar, er wordt niet expliciet genoemd dat deze vrouw níet zwanger is... Kunt u uitleg geven bij deze verzen?

Antwoord

Er is hier m.i. niet zo zeer sprake van het opwekken van een abortus, maar van een vervloeking. Deze vervloeking houdt niet in, dat een ongeboren vrucht wordt gedood (‘abortus’), maar dat een vrouw die schuldig is aan overspel gestraft wordt met onvruchtbaarheid (een grote vloek in Israel in die tijd!). Dat is de kern hier. In deze casuïstische vorm van wetgeving, typerend voor het Oude Testament, wordt een situatie geschetst van een man die zijn vrouw verdenkt van overspel maar het niet kan bewijzen. Als dit vermoeden bestaat, kan hij naar de priester gaan en dit “offer van jaloezie” brengen. De vrouw moet daarbij, om zo te zeggen, door een soort ‘leugendetectie’, men kan immers niets bewijzen en niet in haar hart en gedachten kijken. Door deze vervloeking wordt zij gedwongen óf haar zonde te belijden óf te bewijzen dat ze onschuldig is. Als dit laatste namelijk het geval is (zij is onschuldig), zal het drinken van het vervloekingswater bij haar geen schadelijke uitwerking hebben. Daarbij moeten we beseffen dat niet dit water (dat op zich vrij onschadelijk lijkt) de oorzaak is van eventuele onvruchtbaarheid, maar het vloekwoord, dat een Woord van God is! Dat zal haar dan schade toebrengen. Hier staat een mens tegenover God, die zonde en onheiligheid veroordeelt en uitbant uit het midden van zijn volk. Dan word je gestraft, met de vloek van onvruchtbaarheid dus. Hij zelf, door zijn Geest, zal dan de zonde aan het licht brengen. Of juist de onschuld en dus reinheid van de persoon! Want daarop vooral is dit onderzoek naar recht en onrecht gericht.

De genoemde website heb ik even opgezocht. Ik kon niet zo snel beoordelen ‘uit welke hoek’ de beweringen op deze site komen, maar kreeg snel de indruk dat het gaat om een persoon (personen) die wil(len) aantonen dat abortus niet door God verboden zou zijn. De argumentatie daarvoor is dun: het noemen van een groot aantal Bijbelteksten waarin God geweld of doodslag zou goedkeuren of zelfs aanbevelen. Dit gaat geheel voorbij aan de context waarin dat geweld staat: Gods rechtmatige oordeel over een goddeloze wereld. Zeker, daarbij moeten we ook in acht nemen dat het voornamelijk gaat om teksten uit het Oude Testament, waarin een heel andere cultuur heerste dan vandaag. Niet alleen sluit God aan bij de menselijke culturen, ook verandert er veel als Christus in de wereld komt en zelf Gods oordeel over al het onrecht van de wereld draagt en ondergaat. Die daad van liefde van de Heer Jezus Christus ontneemt mensen het recht om zelf te oordelen, laat staan dat met geweld of doodslag zelf ter hand te nemen. Toch blijkt God dezelfde te zijn en te blijven, als we kijken naar zijn eindoordeel over de zondige wereld. De oordelen die beschreven staan in het boek Openbaring bewijzen, dat mensenlevens op zichzelf niet heilig zijn, maar God wel. Mensen die deze waarheid van de hand wijzen ontkennen zijn almacht en toorn, en maken van God een lieve God. God is niet lief, wel liefde: hij gaf zijn eigen Zoon, die droeg zijn oordeel over zonde, onrecht en kwaad. Wie in hem gelooft gaat vrijuit en zal het oordeel niet behoeven te vrezen.

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

abortus
1 reactie
Jelmer
25-02-2017 / 10:03
Vraag aan de heer van den Geest.
U schrijft:
"Deze vervloeking houdt niet in, dat een ongeboren vrucht wordt gedood (‘abortus’), maar dat een vrouw die schuldig is aan overspel gestraft wordt met onvruchtbaarheid"
Een vrouw die schuldig is aan overspel heeft per definitie seks gehad. Wat als zo'n overspelige vrouw daardoor zwanger is geworden? Krijgt zij alsnog een gezond kindje nadat ze deze vervloeking van onvruchtbaarheid heeft ondergaan?

Terug in de tijd

PDS

De huisarts heeft enige tijd geleden gezegd dat ik PDS heb. Nu heb ik echter de laatste tijd een beetje last van wat pla...
1 reactie
20-08-2012
Dank voor het antwoord op mijn vraag “Blijdschap in de hemel”. Echter is mijn vraag waarschijnlijk niet heel goed begrep...
geen reacties
20-08-2009
Mijn vriendin en ik zijn al een tijd samen en willen onze relatie bezegelen met een huwelijk. Mijn vriendin kerkt met ha...
geen reacties
21-08-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering