Bidden om geloofszekerheid en gedragsverandering

Ds. J. Bos / 7 reacties

20-08-2018, 08:08

Vraag

Mag je bidden: “Heere, laat mij dan zien dat U in mij werkt, door mij vandaag vruchten te laten voortbrengen! Laat mij vandaag liefde zijn voor de mensen om mij heen in plaats van vaak zo bijdehand en (te) adrem/kattig te zijn”? Ik twijfel of je dit mag bidden om twee redenen:

1. Eigenlijk vraag ik op deze manier een teken ter bevestiging van mijn bekering (o, die oneindige worsteling om zekerheid!).

2. Kan en mag (en hoef) ik wel zo’n gedragsverandering verwachten?

Ik ben nogal kattig en te snel met mijn woorden, vooral tegen mijn nabije omgeving (man, soms kinderen, ouders). Ik heb hier last van, maar nadat ik me voorneem hiermee te stoppen, doe ik het 15 minuten later alweer. Is dit wie ik ben, of mag ik de Heere vragen om liefde als vrucht, in plaats van mijn huidige houding?

Antwoord

Beste vraagster,

Toen ik de vraag las moest ik denken aan Psalm 85:8-9. Ten diepste is dit een gebed om de Messias! Het Woord “heil” is een vorm van Jozua/Jezus. En wat is “toon ons” anders dan “laat ons zien”? 

Je mag dus bidden: “Heere, laat mij zien dat U in mij werkt.” Het vervolg van je vraag begrijp ik wel, maar dat gaat in Psalm 85 (om maar daarbij te blijven) anders. Daar wordt niet op de bidder gericht gebeden: “door mij vandaag vruchten te laten voortbrengen”, maar op de HEERE gericht gebeden: “Toon mij UW goedertierenheid.” Belangrijk verschil. Dat “mij” moet  “U en UW” worden. Zo leert de Heere Jezus het Zijn discipelen: “Onze Vader Die in de hemelen zijt UW Naam worde geheiligd, UW wil geschiede...”

Lees Psalm 85:9. Daar staat wel “ik”, want het gaat natuurlijk niet buiten de bidder om. Maar dan wel: “Ik zal horen... wat God, de HEERE spreken zal, want Hij zal...” Daar klinkt weer die gerichtheid, niet op zich, maar op de HEERE en dat niet alleen, ook ZEKERHEID: HIJ ZAL! (niet ik zal) “Van VREDE spreken! Ja, van Hem, Die onze VREDE is”, Efeze 2:14a.

Wat ons karakter betreft, dat is voor elke christen een strijdtoneel. Volmaakt zal het hier nooit worden.  Paulus had er ook al mee te doen, Rom. 7. Maar: “Die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen”, Johannes 15. Vraag niet allereerst om liefde, maar vraag naar de HEERE en Zijn sterkte. Mattheus 6:33.

Hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

biddenkarakter
7 reacties
11_10
20-08-2018 / 09:15
Beste vraagsteller,

Wat ik mij afvraag is: 'Wat is de achterliggende reden dat je denkt dat je wel of niet 'mag' bidden dat je gedrag verandert?' Naar mijn idee is dat precies waar heel de bijbel over gaat.

Jezus roept op tot bekering en tot geloof in het evangelie. Jezus Christus heeft alles volbracht en Hij vraagt van jou om te stoppen met de dingen waar je jezelf en anderen geen goed mee doet. Mijn ervaring is echter dat dit niet lukt, als je alleen maar probeert te stoppen. Jezus nodigt je uit om 'in' Hem te blijven (Johannes 15) en Hij belooft dat God in jou zal zijn en blijven. Dán zál je vrucht dragen. Leef met God en Hij zál met je zijn.

Hoe je dat doet? Met vallen én opstaan. Kies voor God, elke dag opnieuw én geloof het evangelie.

Voor mij is 1 Korinthe 15:58 enorm bemoedigend geweest toen ik met dezelfde soort vragen rondliep. Misschien heb je er wat aan, het is tenminste Gods Woord. Lees vooral de tekst eromheen. Met God ga je een overweldigende toekomst tegemoet.

Groetjes,

Een medestrijder
vrouw78
20-08-2018 / 11:29
God geeft ons ook verstand, dus naast gebed is het misschien een idee om te onderzoeken wat maakt dat je "kattig" reageert? Welke behoefte zit daar achter? Jouw manier van reageren heeft mijns inziens een reden, klopt dat? Kun je daar achter komen? Heb je behoefte aan rust, of gehoord worden? Vraag de Heere om wijsheid daarin. Hij zegt: wie wijsheid ontbreekt, vraag het Mij en ik zal het geven. En in psalm 62 zegt Hij: stort je hart uit voor God en vertrouw op Hem. (in eigen woorden weergegeven) Mag je iets bidden? Alles wat er in je hart is mag je voor Hem neerleggen! Zijn zegen toegewenst!

Hartelijke groet!
Van_Berea
20-08-2018 / 11:39
O, de ik gerichtheid, waarop ook ds. Bos wijst. Las recent: eerst was het “ik” en “Hij”, toen werd het “Hij” en “ik” en nu is het: “Hij alleen”. Ook de zekerheid ligt buiten ons zelf in Jezus Christus, wat blijft het een strijd om van dat “ik” af te zien op “Hem”. Lees: meten, weten en jezelf vergeten, van dr. H. van den Belt.
Lecram
20-08-2018 / 15:57
@11_10: God vraagt (eist) niet alleen van ons om te veranderen, maar Hij geeft zelfs Zijn Heilige Geest aan ons zodat we kunnen veranderen. Daar schreef Paulus ook een vervolg op wat in Rom. 7 staat, omdat Paulus ook wist dat die mens van vlees ten onder gaat door de geestelijke mens. Maar dan omet je er wél gebruik van maken.
huibertus
20-08-2018 / 16:13
Bid maar
O Vader dat uw liefde ons blijk;dat is "Uw liefde voelbaar in mijn hart'

O Zoon maak ons uw beeld gelijk, dat is ''leer van mij dat ik zachtmoedig ben
en nederig van hart.

O Geest zend uw troost op ons neer, dat is ''geef mij genade en vrede in t,hart

Dan wordt het Drie enig God u zij al de eer.

Avondzang 7
CorsdeKort
20-08-2018 / 20:38
Alleen als de graankorrel in de aarde sterft dan brengt die vrucht voort. Anders niet! Dat is een wetmatigheid, zo ook in het geestelijke.
Bidden kan helpen deze wetten van de geest des levens te vinden maar die moeten daarna dan wel, met en in Gods kracht, in de praktijk worden gebracht.
In 2 cor 4 vanaf vers 10 staat: ”te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees
• Johannes 12:25 (HTB)
Wie zijn leven liefheeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet liefheeft, zal het behouden en eeuwig leven.
• Mattheüs 10:39 (HTB)
Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden.
• Mattheüs 16:25 (HTB)
Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij verliest, zal het behouden.
• Lucas 9:24 (HTB)
Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij verliest, zal het behouden.
• Lucas 17:33 (HTB)
Wie zijn leven niet wil loslaten, zal het verliezen. Wie zijn leven loslaat, zal het mogen behouden.
• Marcus 8:35 (HTB)
Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden.
coby6
21-08-2018 / 23:35
Wat vrouw zegt. Waarom reageer je zo kattig? Ik had een tijd dat ik maar zo bleef reageren en dan bad ik om vergeving maar ik nam steeds weer aanstoot en dingen die vroeger waren gebeurd werd ik kwaad om. Ik moest gewoon vergeven. Dan krijg je Gods rust en liefde.
Je bent geen kat, dus kattig is niet wie je gewoon bent. Het is niet meer jij die leeft, maar Christus leeft in jou.

Terug in de tijd

Ik heb een korte vraag: is de preek “Looking to Jesus” van Ryle ook in het Nederlands vertaald? Ik kon deze niet vinden ...
1 reactie
22-08-2016
Mag een christen roken en sterke drank gebruiken?
18 reacties
21-08-2015
Het leven is voor mij heel erg moeilijk. Ik heb heel veel moeilijke dingen meegemaakt en probeer nu het leven weer op te...
7 reacties
20-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering