De profeet uit Deuteronomium

Ds. C. den Boer / 1 reactie

13-08-2015, 10:22

Vraag

De profeet uit Deuteronomium 18:18 wordt onderstreept in Handelingen 3:22-23. Mozes heeft gezegd dat God een profeet zal verwekken uit uw broederen, die gelijk is aan Mozes. Dit terwijl Jezus en Mozes niet gelijk zijn? Mozes ontving nieuwe wetten, zoals de Tien Geboden en stierf een natuurlijke dood. Jezus kwam om de wet te implementeren, uit te voeren en na te leven. Volgens christenen was Jezus gestorven aan het kruis en volgens de islam opgenomen door God. Mohammed bracht een nieuwe boodschap, omdat de vorige openbaringen waren aangepast door de mensen, zoals in Jeremia 8:8-9 is gewaarschuwd. Met dit gegeven, hoe kan de voorspelde profeet uit Deuteronomium 18:18 dan Jezus zijn?

Abraham had onder andere de zonen Izak (Genesis 21:13) en Ismael (Genesis 21:18-21, ook genoemd in Galaten 4:22-25). Jezus behoorde tot de joden, waardoor Hij onderdeel uitmaakte van de groep van Mozes, terwijl Mohammed behoorde tot het Arabische volk en daarmee broeders zijn d.m.v. Abraham?

De joden wachtten toen op drie profeten: de Messias, Elia en de profeet uit Deuteronomium 18:18. Is dat het dan niet dat Elia = Johannes de Doper, Messia = Jezus en de profeet uit Deuteronomium 18:18: Mohammed? Als Jezus de laatste boodschapper was van God dan hoefde hij toch niet te benadrukken om op te passen voor valse leraren en valse profeten, in Mattheus 7:15-18? Ik hoop dat u mijn uitgebreide vraag kunt beantwoorden, omdat ik er niet uitkom, terwijl ik uit mijn hart bid naar God en hoop op leiding.

Antwoord

In Deut. 18:15, 18 bindt Mozes het Israël (en ook ons) op het hart, dat  de Heere een Profeet zal doen opstaan -uit het midden van uw broeders- zoals hij (Mozes). De Heere God zal Zijn woorden in Zijn mond geven en wij moeten naar die woorden horen. Verder wordt er de opwekking aan verbonden om vooral niet te luisteren naar de stem van valse profeten die te herkennen zijn aan het feit, dat hun woorden niet uitkomen.

Deze profetieën worden in het NT toegepast op Christus (Hand.3:33; 7:37: Christus is die Profeet gelijk Mozes). Hem moeten wij horen/gehoorzamen. Zo zegt Petrus tot het volk na de genezing van de kreupelgeborene; idem de rede van Stefanus. 

Conclusies:

a. De Profeet van genoemde teksten is geen andere dan Christus Jezus. Zijn Woord kwam altijd uit i.t.t. wat de valse profeten ooit verkondigden.

b. Deze Christus wordt DE Profeet genoemd. Hij is de beloofde profeet. Hij is groter nog dan Mozes die de grootste was onder het Oude Verbond (vgl. Deut. 34:10).

c. Er zijn in de wereld vele profeten opgestaan naast de onder a genoemde valse. Maar niemand was zo’n groot profeet als Christus Jezus. Getrouwer in heel zijn huis; vergelijk Hebr. 3:1-6. Christus’ Woord was met macht (Mark. 1:21v) en Zijn woorden en daden kwamen altijd uit (tot en met Zijn dood, opstanding en hemelvaart).

d. Christus was een Profeet uit het midden van de broeders/Zijn volk gelijk Mozes (dat is niet hetzelfde als gelijk aan Mozes). Hij is onzer een geworden. Het NT gaat uit boven het OT (zie 2 Kor. 3). Hij was ook meer dan een (groot) profeet zoals de mensen om Hem heen zeiden. Zie Matth. 16:13vv.

e. De profeet Mozes (zie boven onder b) is niet vergelijkbaar met anderen in de religiegeschiedenis die zich met de naam van profeet aandienden. Dit is ook van toepassing op Mohammed. Niet vergelijkbaar, want: Mozes’ godsdienst was godsdienst van wet en genade en Mohammeds godsdienst is godsdienst van de wet. Gods Woord leert ons evenwel, dat daardoor geen eeuwige zaligheid is te verkrijgen. U moet het ook maar niet proberen. De Heere Christus is in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

Hopelijk heb ik hiermee uw vraag voldoende beantwoord.

Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

islam
1 reactie
franska
14-08-2015 / 14:04
Begrijpelijk dat je in de war bent. Soms is de propaganda van de islam zo sterk dat je zelfs gaat twijfelen of er toch niet een kern van waarheid in zit.
Maar kijk naar het leven van Mohammed en het leven van Jezus Christus! Jezus kwam om leven te geven en te redden. Joh 10:10,11.
Wat voor erfenis heeft Mohammed aan de wereld achtergelaten?
Laat je niet in verwarring brengen en zoek je toevlucht bij God, Hij zal je dan zelf antwoorden geven zoals een Vader zijn kind beantwoord die ergens mee zit.

Terug in de tijd

In de Bijbel staat dat het volk Israel uit 600.000 mensen bestond, exclusief de kinderen. Verder is er sprake van een ta...
14 reacties
13-08-2011
Ik heb nog een vraag voor ds. Goudriaan. Een vraag die me nogal bezig houdt. Geachte ds. Goudriaan: in uw vorige antwoor...
geen reacties
13-08-2008
Ik ben een vrouw van in de 20; geen relatie. Ik ben erg afstandelijk als het gaat om lichamelijk contact. Iemand omhelze...
2 reacties
13-08-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering