God kwijt

C.A. Hoekman / 4 reacties

08-08-2015, 11:45

Vraag

Ongeveer drie jaar geleden kwamen de gedachten waarom ik eigenlijk nog naar de kerk zou gaan. Het zegde me eigenlijk allemaal niets, ondanks dat ik belijdenis had gedaan, getrouwd was in de kerk en mijn kinderen had laten dopen. Nadat ik het besluit had genomen dat ik die zondag voor het laatst naar de kerk zou gaan, gebeurde er iets wat voor een ommekeer zorgde.

Die zondag was het de eerste keer dat ik ging begrijpen waar het nou om ging en leek het wel of de preek over mijn ging. God kreeg opeens een grote plaats in mijn leven en het voelde soms of ik een nieuwe wereld had gevonden waarvan ik het bestaan niet had geweten. Na veel strijd ben ik een jaar later aan het Heilig Avondmaal gegaan en mocht ik weten dat Zijn bloed ook voor mij vergoten was. Ik heb in deze periode veel aan de dominee gehad, gesprekken gevoerd en de nodige vragen die per email werden beantwoord.

Maar nu heb ik het gevoel of God er niet meer is, dat alles een vergissing is geweest. Die strijd die ik in mezelf voel: bestaat God wel en is het niet beter om overal mee te stoppen? Nu kwam er laatst iemand van de Jehova Getuigen aan de deur en ben ermee in gesprek geraakt, deze mensen kennen geen strijd, zijn God nooit kwijt, geen hel en verdoemenis. De uitnodiging kwam om een keer op zondag te komen luisteren maar ik weet niet meer waar ik goed aan doe. Waarom zoekt God je eerst op en verbergt Hij Zijn aangezicht daarna? Er is een soort leegheid gekomen en ik weet niet hoe die op te lossen is. Misschien zijn de Jehova Getuigen de oplossing om God weer te vinden. Ik kom uit de Ger. Gem.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je zegt in een paar regels heel veel. Je bent kerkelijk opgevoed, belijdenis gedaan (van wat ?), je hebt een vrouw van God gekregen, je bent vader geworden en hebt je kinderen laten dopen (verbondsteken en zegel!). Wat een zegeningen heb je gekregen van de HEERE! En alles onverdiend, toch? En hoe heb je deze zegeningen ontvangen? Je zegt het zelf: het zei me eigenlijk allemaal niets. Je gaat zelfs nog verder: je zou die zondag voor het laatst naar de kerk gaan en dan was het over en uit. God, bedankt voor alles, maar nu regel ik het verder zelf wel. En wat zegt God dan? Ga maar? Nee, dan gebeurt het. God grijpt weer in (de eerste keer was het in jouw doop) en Hij laat je zien dat de preek over jou ging. Wat een genade van God, een wegloper wordt in de kraag gegrepen en komt tot zichzelf. Een zondig, klein mensje tegenover een heilig en rechtvaardig God (Luk. 15:17-19). Als je zo voor God staat, ga je door je knieën, letterlijk. Geen been om op te staan voor God en toch kun je God niet missen, een nieuwe wereld. God kreeg een grote plaats in je leven. Je wordt in een strijd op leven en dood getrokken, jouw zonde en Zijn heiligheid combineert nooit. God ziet geen zonde door de vingers. Hoe dan verder? 

Tenzij...! Gods tenzij loopt altijd over de kruisheuvel Golgotha. Na veel strijd mocht je weten dat Zijn bloed ook voor jou vergoten was. Wat een wonder, vrede met God niet door jezelf maar door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon (Rom. 5:1-11). Hij deed alles voor mij en in mij. Liefde van God door de Heilige Geest uitgestort in ons hart. In het leven met God is er echter nooit iets vanzelf. Alle gedachte aan vanzelfsprekendheid moet uitgebannen worden. De grootste bedreiging voor het geestelijk leven, is leven op wat we ontvangen hebben. Dan is het wonder er uit en hebben we God en de Heere Jezus niet meer nodig, al belijden we dat wel. Zondaar voor God worden is een grote genade, maar zondaar voor God blijven is een nog grotere genade.

Je hebt het gevoel alsof God er niet meer is, dat alles een vergissing is geweest. Strijd over: bestaat God wel en is het niet beter om overal mee te stoppen? Je spreekt steeds over je gevoel. Je voelt dit en je gevoelt dat. Maar de grond van de zaligheid is niet ons gevoel, maar de Heere Jezus Christus. Alles buiten Hem is zandgrond. En dat is nu precies wat de Heilige Geest doet, ons alles afnemen wat niet rust op de Heere Jezus en Zijn volbracht werk (lees 1 Joh. 1 en Joh. 15:1-8). Dat is pijnlijk voor ons gevoel, maar zo noodzakelijk om uit Jezus te (leren)leven. Met vallen en opstaan. De Heere Jezus Zelf heeft ons voorgeleefd hoe we vrucht dragen. Hoe droeg Hij vrucht?  Stervend! Hij werd als een tarwekorrel gezaaid. En tarwe draagt dan pas vrucht wanneer de korrel in de aarde sterft en daardoor een nieuwe aar en graan geeft. Zo is het ook in het leven van Zijn gemeente (Joh. 12:24-26). Hij moet wassen (groeien) en ik minder worden (Joh. 3:30). Dat gaat heel ons leven door. Hier ben je nooit gearriveerd. Wil je vrucht dragen, moet je dicht bij de Heere Jezus blijven. Strijd is geen bewijs van leven met de Heere Jezus, maar strijd hoort er wel onlosmakelijk bij. Dat is Zijn erfenis. We zijn gasten en vreemdelingen, en hoe meer je dat bent, hoe meer heimwee er is naar de thuiskomst, naar de stad van God.
 
Is God er niet meer voor je? Bestaat God wel (Psalm 73 en 77)? Vlucht dan met al je zonden en zorgen, met al je vertwijfeling en gevoel van verlatenheid tot de Heere Jezus. Zeg het maar dat het een grote puinhoop is in je hart en dat je dreigt onder te gaan en dat je het niet meer voor elkaar krijgt. O, God, het was zo goed en nu heb ik niets meer. Wat denk je, zou Jezus met zo’n zondaar raad weten? Waarom zoekt God je eerst op en verbergt hij Zijn aangezicht daarna voor je? Wat denk je zelf? Het heeft maar één doel, alles in jezelf verliezen en Hem, Jezus alleen, overhouden. En de Heilige Geest heeft maar één verlangen om zondaren bij de Heere Jezus te brengen. Zie op de Heere Jezus, want zonder Hem kun je niets. Lees Rom. 7 en 8, Joh. 15 en 16, Psalm 42 en 130.

Waar je ook aan twijfelt, twijfel niet aan Jezus’ liefde, trouw en macht. Hij zegt het:  ”Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u , en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” En het geloof stamelt dan: “Heere Jezus, U bent het alleen en volkomen, ook voor mij, en ook nu.”

En wat betreft die Jehova’s getuigen. Ze loochenen de Drieëenheid van God en dus ook dat de Heere Jezus de enige en eeuwige Zoon van God is, die in deze wereld kwam om zondaren zalig te maken. Lees de Geloofsbelijdenis van Athanasius eens, hoe die over de Drieëenheid schrijft. Zo mooi en voluit naar Gods Woord. Graaf dagelijks in de schat van het Woord van God en je zult ervaren dat God door Zijn Woord en Geest ons zo wil leren. 

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelJehovah's Getuigen
4 reacties
mortlach
08-08-2015 / 14:41
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat de JG het antwoord voor je zijn, maar vergeet niet dat de mensen die aan je deur komen verkooplieden zijn. En een goede verkoper heeft het natuurlijk niet over de gebreken of strijd en de twijfel over het eigen 'product'. Laat je daardoor dus niet op het verkeerde been zetten. Hetzelfde geldt uiteraard voor elke vorm van evangelisatie.
Gerard
08-08-2015 / 19:33
Beste vraagsteller,

Je ervaring is er een die veel gelovigen vroeger of later in meer of mindere mate meemaken. Ik heb ditzelfde ook gehad. Ik heb zo ongeveer alles in vraag gesteld. Ik denk wat nodig is een verdieping: weten wat je geloofd en waarom. Ik meen dat de enige weg hiertoe is waar God zich aan ons openbaard: in Zijn Woord door Zijn Geest. Bijbelstudie onder voortdurend gebed om inzicht. Dat vraagt inzet. Niet elke dag gewoon een stukje lezen, maar de grote lijnen en de samenhangen te leren zien. Te leren zien wat Gods wil is, wat Zijn plan is, vanaf de schepping, via Abraham, het volk Israël, David, de profeten, de Heere Jezus, de apostelen, de ontferming over ons heidenen, tot aan het einde der tijden, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: de totstandkoming van het eeuwige paradijs waar geen kwaad meer zal zijn. Dat vraagt inzet en volharding, maar het loon is zo groot. Lees ter bemoediging Spreuken 2. Alhoewel ik nog lang niet uitgeleerd ben kan ik ervan getuigen dat dat waar is.
Als ik je helpen kan met bemoediging of wat dan ook, laat het even weten.
andrew
08-08-2015 / 23:29
Tja, de jehova's geloven dat er letterlijk maar 144.000 mensen naar de hemel gaan, alleen zij natuurlijk. Probleem is dat er al meer dan 144.000 jehova's zijn.
Verder is het helaas een echte sekte, zodra je eruit wil stappen wordt je letterlijk verstoten.
AHHK76
09-08-2015 / 17:49
De duivel weet dat je bij God hebt leren schuilen. Dat Jezus voor jou gestorven is...! Maar hij wil jou niet kwijt! Daarom maakt hij werk van jou, om jou terug te krijgen! Luister niet naar hem! Bid tot God en vraag of hij jou wil helpen om staande te blijven. Vraag anderen om met en voor jou te bidden.
Het feit is dat de Bijbel waar is en dat Jezus gestorven is voor zondaren.
Het geloof omarmt dit en vertrouwt op God!
Het gevoel komt achteraan... en is wisselvallig. Maar de feiten blijven staan en ik hoop dat jouw geloof weer vuriger wordt. Ons gevoel blijft wisselvallig en dat blijft meestal levenslang zo. Maar het gaat om de (heils)feiten en het geloof daarin.
Door genade en het geloof worden we zalig! Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebr. 11.
De Jehovagetuigen hebben geen persoonlijke relatie met God, zoals jij die verlangt. Zij ontkennen dat ze veel dingen moeten. Maar het is wel waar, ze moeten langs zoveel deuren om zoveel folders kwijt te raken enz. Het is een harde dienst om daarbij te horen. Zo heeft de Heere Zijn evangelie echt niet bedoeld. Wij mogen/moeten wel getuigen van de hoop die in ons is, maar het is geen voorwaarde om in de hemel te mogen komen.
Gods zegen toegewenst...!

Terug in de tijd

Stel je wilt zwanger worden, maar je bent bijna nooit ongesteld. Hoe weet je dan wanneer je zwanger bent? Moet ik maar c...
geen reacties
07-08-2002
Een woonleefgroep op zetten is dat bijbels, of moet je alleen blijven? Ik ben een jongen van 32 jaar en niet gehuwd (zie...
geen reacties
07-08-2002
Ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Ik heb tot vorige week bijna een half jaar verkering gehad met een jongen van ...
geen reacties
07-08-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering