Behandeld door een bioresonantietherapeute

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

04-12-2005, 00:00

Vraag

Al enige tijd loop ik rond met een vraag m. b. t. bioresonantietherapie. In mijn (grotendeels kerkelijk meelevende) woonplaats spreek ik de laatste tijd regelmatig mensen die met uiteenlopende klachten worden behandeld door een bioresonantietherapeute. Variërend van eczeemklachten die verdwijnen, tot rugklachten die blijven en v.v. Ook in mijn naaste omgeving zijn er een aantal mensen bij haar onder behandeling. Deze therapie richt zich op de energiebanen in het menselijk lichaam. Wanneer deze energiebanen verstoord zijn is dit d.m.v. een BICOM-apparaat af te lezen. Ook kan men (zonder aanwijzingen van de cliënt) aflezen waar men klachten heeft. Dit apparaat werkt met ampullen, wijzers en 'bewegende/stilstaande ijzerdraadjes' en niemand van de mensen die bij haar onder behandeling zijn, kan mij vertellen wat er precies gebeurt.

Verder krijgen de cliënten voedingsadviezen voorgeschreven: bijv. het schrappen van varkensvlees, melkproducten, chocolade, etc. Na enige tijd kan de therapeute aflezen dat deze stoffen uit het lichaam zijn verdwenen. Aan het eind van iedere behandeling krijgt de cliënt een chip mee naar huis die hij ergens op het lichaam moet plakken. Hier kunnen stoffen uit de ampullen in zijn verwerkt, maar ook dingen zoals huisstof.

Zelf ben ik in opleiding tot verpleegkundige en heb mij in het verleden al eens verdiept in alternatieve geneeswijzen. Ook de bioresonantietherapie valt hier onder. Bij sommige alternatieve geneeswijzen heb ik mijn vraagtekens. Ik vind het moeilijk om een standpunt in te nemen m.b.t. de bioresonantietherapie. Hoe moeten wij hier mee omgaan ook gezien in het licht van Gods Woord? Is het af te keuren of kun je hier zonder problemen gebruik van maken?

Antwoord

Beste vriend(in),

Het is goed dat je de vraag gesteld hoe je standpunt moet zijn t.a.v. bioresonantietherapie. Er dient zich in onze tijd zoveel aan dat je niet zomaar alles klakkeloos kunt accepteren. Het is in ieder geval op z’n minst goed om over wat zich aandient aan de hand van de Bijbel na te denken. En dat wil jij doen!

Laat ik meteen maar zeggen: Ik denk niet dat we bioresonantietherapie op grond van de Bijbel kunnen afwijzen. Wat is bioresonantietherapie? Je blijkt er zelf heel wat van te weten, want je schrijft dat resonantietherapie zich richt op de energiebanen in ons lichaam, dat afwijkingen in de energiebanen zijn af te lezen op een zgn. BICOM-apparaat en dat na een of meer behandelingen kan worden afgelezen of de afwijkingen hersteld zijn en eventuele schadelijke stoffen e.d. uit het lichaam zijn verdwenen. Dat is veel! Alleen schrijf je dat de therapeut zonder aanwijzingen van de patiënt meent te kunnen aflezen wat de klachten zijn. Dat laatste is, zover mij bekend, niet altijd het geval. Veel bioresonatietherapeuten vinden lichamelijk onderzoek en bijvoorbeeld ook laboratoriumonderzoek belangrijk, al zal dat per therapeut verschillend zijn. Dat de patiënt een chip mee krijgt om op zijn lichaam aan te brengen was mij niet bekend. Misschien is dat ook niet altijd het geval en is ook dat per therapeut verschillend. En je schrijft dat niemand kan vertellen wat er precies tijdens de behandeling gebeurt. Naar wat mij bekend is heeft het te maken met trillingen in het lichaam, die men door behandeling via het apparaat op de een of andere manier weet te sturen. Hoe dat allemaal precies werkt weet ik echter niet. Je zou eens op Google (www.google.nl/bioresonantietherapie) kunnen kijken. Daar staan verschillende artikelen over bioresonantietherapie, waarvan enkele zeer kritisch voor wat betreft het wetenschappelijk of medisch gehalte. Het lijkt me voor een verpleegkundige-in-opleiding heel interessant om daar kennis van te nemen.

Het is namelijk de vraag of het medisch verantwoord is. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar weinig zinnigs over weet, maar in het algemeen raad ik mensen, die een alternatieve genezer willen raadplegen, aan om niets te doen buiten de reguliere (huis)arts om. Dat zou ik bij resonantietherapie zeker doen, mede gezien de kritische artikelen die je bij Google kunt lezen. Geen probleem zou ik hebben met de voedingsadviezen of -voorschriften: die vindt je bij meer alternatieve genezers, zeker als het gaat om varkensvlees, en soms ook wat betreft chocolade.

Maar nu wat de Bijbel betreft. Waarom zou de gedachte dat er energiebanen in ons lichaam zijn op bijbelse gronden verkeerd zijn? En waarom zou het, als dat niet verkeerd is, op bijbelse gronden verkeerd zijn als ik naar een resonantietherapeut ga? Ondermijnt dat mijn geloof? Word ik er occult belast door, of iets dergelijks? Ik zou er, afgezien van het medisch gehalte (en daar heb ik dus mijn vraagtekens bij!) geen bezwaar tegen hebben. Alleen zeg ik daar wel iets bij: Namelijk dat heel belangrijk is dat de therapie niet in een bepaald religieus vlak wordt getrokken. Of dat ze gepaard gaat met bepaalde rituelen, zoals het aansteken van een kaars, of dat de behandeling plaatsvindt voor een Boeddha-beeld, of -dat spreekt vanzelf- dat het gepaard gaat met het aanroepen van geesten of iets dergelijks. Niet dat dergelijke dingen specifiek bij alternatieve genezers voorkomen. Maar grenzen kunnen soms gauw overschreden worden. En als mensen zeggen: ja, maar je weet nooit wat een alternatieve genezer gelooft? Dat is waar. Maar weten we dat wel van een reguliere arts? En van de vele artsen die in een ziekenhuis werken? Belangrijk is dat we ons vertrouwen niet op de genezer zetten, of dat nu een alternatieve genezer is of een reguliere arts, maar op de Heere. Maar dat wist je natuurlijk al.

Mooi dat je je in het verleden al eens in alternatieve geneeswijzen verdiept hebt, zoals je schrijft. Dat is zeker voor jou de moeite waard. Misschien ken je het (dikke) boek van Paul van Dijk, ”Geneeswijzen in Nederland, compendium van alternatieve geneeswijzen”. Het is in vrijwel iedere wat grotere openbare bibliotheek in te zien. Je zult het niet met alles wat in dat boek staat eens zijn. Maar het geeft wel veel informatie over wat op het gebied van geneeswijzen alternatief is. Overigens staat in de uitgave die ik heb (1993) niets over resonantietherapie.

Ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Sterkte bij je studie. En zegen! Denk aan wat in Mattheüs 10:42 staat over een beker koud water, in de naam van een discipel gegeven. 

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskunde
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-dominee indien mogelijk. Ik lijk maar niet verder te komen in geestelijk opzicht. Hoe kan dat ondanks ...
geen reacties
04-12-2019
Ds. Van Rossem. Ik heb een vraag over je verjaardag houden op zaterdagavond. Mijn schoonfamilie vind het verjaardag houd...
geen reacties
04-12-2006
Ik worstel erg met de volgende situatie: door de Heere is er veel liefde in mijn hart gelegd voor een bepaalde plaats op...
2 reacties
04-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering