De Bijbel zéker Gods Woord

Ds. J. Prins / 2 reacties

04-12-2009, 12:12

Vraag

Als het gaat over de vraag hoe je ZEKER kunt weten dat de Bijbel Gods Woord is, wordt vaak gezegd: dat getuigt de Heilige Geest in je hart en dan twijfel je niet meer. Een atheïst zal zeggen: dat zogenaamde getuigenis van de Geest waardoor je die zekerheid hebt, is gewoon een bepaald diep religieus gevoel, dus gewoon een psychologisch iets. Wat moet je dan als christen terugzeggen? Vind ik heel moeilijk.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Hartelijk dank voor je vraag. Dit is nu echt een vraag, die opkomt uit een gesprek dat we voeren anno 2009, met onze naaste! Inderdaad, dan kun je horen: "We voelen allemaal iets! De een dit en de christen dat!" Beste vragensteller, het grote onderscheid tussen al onze menselijke gevoelens en het getuigenis van de Heilige Geest is dit: het getuigenis van de Heilige Geest, is het getuigenis in het hart van de gelovige die in het Woord, God zoekt in Christus! Het getuigenis van de Geest in onze harten richt ons dus op het Woord en verbindt ons aan het Woord en geeft o.a.:

-Geloof in de God van het Woord.

-Doet in liefde gehoorzaam buigen voor het Woord.

-Doet zonde en schuld belijden en de Heere Jezus omhelzen in de belofte van het Woord, tot vergeving en vernieuwing.

-Verdrijft de twijfel, wijst ons de weg door het Woord, enz. enz.
 
Dit getuigenis is niet een puur religieus gevoel, dat ieder willekeurig mens wel eens heeft, maar dit getuigenis brengt de zoekende zondaar tot Christus in de belofte van het Woord of verdiept in het ware geloof.
 
Samengevat: Het getuigenis van de Geest, bindt dus aan het Woord en aan de HEERE van het Woord. Religieuze of psychologische gevoelens, binden niet aan het Woord, maar ontstaan door en zijn verbonden met bijvoorbeeld, een religieuze indruk, een mooi landschap, een prachtig muziekstuk, een boek, een mens, mijzelf enz. Dit getuigenis van de Heilige Geest wordt genoemd in Artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het is een aanrader om dit Artikel te lezen. We moeten dit getuigenis van de Heilige Geest wel onderscheiden van het “getuigenis en de verzegeling” van de Geest, waarvan we lezen in o.a. Romeinen 8:16; 2 Korinthe 1:22; 2 Korinthe 5:5; Efeze 1:13; Efeze 4:30.
 
Ik hoop dat je aan dit antwoord wat hebt en mocht je nog verdere vragen hebben, stel ze gerust.
 
Gods zegen in alles, met een hartelijke groet,
Ds. J. Prins, Ederveen

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief
2 reacties
jslabbekoorn
04-12-2009 / 14:33
Hallo vragensteller,

Nogeen aanvuling op de reactie van de antwoorder.
Het kan je misschien helpen. Ik wil je wijzen op het vervolg van de NGB, art. 5:
'en dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben: aangezien de blinden zelven tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden'. Het tastbare bewijs dat de bijbel Gods Woord is, zie je om je heen: vb. Israël is weer in het beloofde land wat God hen beloofd heeft hen te geven.
Ook zijn er uit Israël steeds meer die in de Messias geloven.
Denk ook aan woorden van Jezus over de laatste tijden: 'Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zal de liefde van velen verkouden' (Matth. 24:12). Het gaat velen meer om 'koude' sex, dan warme 'liefde'. En: 'Als in de dagen van 'Noach' (:38) en Sodom (homosexualiteit): Luk 17:26-30. En Paulus woorden, die daar nauw op aansluiten: 'dat in de laatste dagen zullen ontstaan zware tijden'. (zie o.a. 2 Tim. 3:1-4). Nu, sinds de revolutie in de jaren 1960 en daarna is er een gigantische vernadering ontstaan op de wereld, die ons prediken: Haast je, want de dag des HEEREN genaakt. enz.
Joli
07-12-2009 / 20:27
Mooi inderdaad, we waarheid van de Bijbel zien we in het verleden en in het heden bevestigd. God werken en wonderen ook. Dat mag je bemoedigen!

En bid!! voor degene met wie je gesproken hebt, of God Zijn Heilige Geest ook in hem/haar wil laten werken.

Terug in de tijd

Over C. S. Lewis. We hebben als groep/collega's een vraag over zijn boeken en dan met name die van Narnia. Laten we voor...
4 reacties
04-12-2013
Betekent een huwelijk dat je altijd achter je man staat (excessen vanzelfsprekend uitgezonderd)? Mijn man en ik zijn in ...
4 reacties
04-12-2012
Waarom staat "ik" en "mijn" in Psalm 32:8 in de Statenvertaling (GBS-editie) en in de Herziene Statenvertaling niet met ...
8 reacties
04-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering