Geestelijke strijd

Ds. W. Pieters / geen reacties

05-08-2014, 13:22

Vraag

Ik heb enkele vragen waar ik niet uit kom. Graag zie ik dat ds. Pieters deze beantwoordt als zijn tijd het toelaat. Vraag 1: Mag men wel over zijn -persoonlijke- Borg, de Heere Jezus Christus (wanneer er vrijmoedigheid is; wat al zo weinig is) spreken, of meditaties schrijven en deze naar enkele bekenden sturen -niet uit oogmerk om er iets mee te worden- maar in de hoop dat het Zijn zegen mag hebben zodat die zielen die Hem nog niet kennen heilig jaloers mogen worden? Vraag 2: Wanneer dit/deze ogenblik(ken) t.a.v. voorgaande vraag er soms mogen zijn is er iets wat tegen me zegt (en sterke vermoeden en/of aanwijzingen zijn er dat dit de satan is) of me wijsmaakt dat ik het maar inbeeld/met het verstand doet/dat ik dit helemaal niet mag doen, dat Zijn Naam dan gelasterd zal worden want immers, zo zegt hij dan: alles wat van jou is, is zonde. Zo ook je schrijven, zo ook je spreken. Maar dan weet ik dat alles wat IN Christus gebeurt geheiligd is, omdat Hij het bedekt en -met grote eerbied- is het zo dat Hij het filtert opdat de zonden hierin er niet zijn als ze in Christus door het geloof gebeurt. Hoe zit dit? Daar het wel mijn lust is geworden Zijn lief Woord te onderzoeken, mijn dierbare Borg uit te stallen. Maar daarvan zegt deze stem dan: “Let maar op, als je hiermee doorgaat dan blijkt het straks dat je een Jehu's ijver had en geen echte oprechte lust om dit te doen tot Zijn eer.” Vraag 3: Dit even van een geheel andere aard. Maar wat betekent het en hoe moet ik het verstaan als er wordt gezegd/of geschreven dat we een wettelijke strijd hebben te voeren, dat we niet onwettig mogen strijden t.a.v. deze woestijnreis in het hier en nu? In dit Mesech? Moet ik eronder verstaan dat we alleen mogen strijden als Hij ons ertoe heeft geroepen door de innerlijke roeping? Graag hoor ik het van u. Een 28-jarige jongeling.

Antwoord

Als antwoord kan dienen:

1. U bent het zout der aarde, het licht der wereld. U wordt verplicht uw licht zo te laten schijnen dat de mensen uw goede werken zullen zien en uw Vader in de hemel te verheerlijken (Mattheüs 5 vers 13-16).

2. Mét de Heidelbergse Catechismus belijden we “...ook onze beste werken in dit leven zijn allemaal onvolkomen en met zonden bevlekt”, maar ook met 2 Korinthiërs 5 vers 17: “Als iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.”

3. Wat betreft de opmerking “Let maar op, als je hiermee doorgaat dan blijkt het straks dat je een Jehu’s ijver had en geen echte oprechte lust om dit te doen tot Zijn eer”, kan niemand weten of uw bedoelingen zuiver zijn, maar mag u wel met Psalm 139 vers 23-24 bidden: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie, of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg.”

4. Wat het wettige karakter van de geestelijke strijd betreft. Dat gaat niet alleen over de bijzondere roeping (tot een ambt of zo), maar ook over heel de opdracht die God ons geeft, namelijk “dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden.” Wat is dan wettig of wettelijk? Dat u zich houdt aan het voorschrift van het Evangelie, u laat gezeggen door Gods Woord.

U hoeft niet eerst te weten innerlijk tot een speciale taak geroepen te zijn om alle dagen te doen wat 1 Petrus 2 vers 9 u zegt: “...opdat gij zou verkondigen de deugden van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” En 1 Petrus 3 vers 15: “Heilig God, de Heere, in uw harten, en wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap van u eist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vrees.”

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

aanvechtinggeloofsstrijdgetuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Kunt u aangeven wat de gevaren zijn van gospelmuziek? Er zijn natuurlijk allerlei vormen, zoals gospelrock en gospelhous...
geen reacties
05-08-2002
Aan Marijke Rots. Vorig jaar heb ik (jonge vrouw, 25 jaar) een paar maanden verkering gehad met een jongen van mijn leef...
geen reacties
06-08-2015
Ik heb een heel aantal vragen en antwoorden gelezen op Refoweb. Ik begrijp echter het volgende niet. Waarom wordt het in...
30 reacties
05-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering