Naar andere kerk gaan (2)

(MA) D. Rosbergen / geen reacties

30-07-2015, 15:28

Vraag

Aan de heer Rosbergen. U zei eens als antwoord op de vraag van iemand dat je om drie redenen je kerk mag verlaten: 1. Als er geen zuivere prediking meer is van Wet en Evangelie. 2. Als de Sacramenten niet zuiver bediend worden. 3. Als de kerkelijke tucht niet wordt gehandhaafd. Momenteel zit ik in de OGGiN. Ik kom uit een hervormde gemeente. De reden dat we daar weg zijn gegaan staat niet in bovenstaande drie punten. Ik voel me echt niet thuis bij de leer van de OGGiN. Mag ik dan niet weg?

Antwoord

Beste vragensteller,

Bedankt voor je reactie. Je beschrijft heel kort je situatie en je vraag. Ik zou eigenlijk meer achtergronden van je weten om het antwoord persoonlijker te kunnen geven. Daarom  nog een aantal vragen aan je die je kunnen helpen. Neem gerust contact op met me.

1. Allereerst moet je ten diepste het antwoord op je vraag of je uit je kerkverband weg mag van de Heere verwachten. Je moet niet tevreden zijn met mijn antwoord. Je moet weten of het Gods weg is. Daarom is het goed om biddend onze keuzes te maken. Zeker als het gaat om waar je kerkt. Leg deze vragen voor de Heere neer. Soms is dan het antwoord al duidelijk.

2. Je beschrijft dat je eerst lid was in een hervormde gemeente en nu OGG in Ned. bent. Wat is de reden waarom je wegging uit de hervormde gemeente als deze niet ligt in de drie punten?

3. In mijn antwoord op de vorige vraag, ging ik uit van iemand die weggaat uit de gemeente waarin hij is opgegroeid. Bij jou ligt het anders. Je was hervormd, nu OGG in Ned. Maar je voelt je daar niet meer thuis. Waarom niet?

4. Het is niet goed om voortdurend van kerk te veranderen. De Heere geeft je ergens een plaats. Een plaats waar Hij tot je wil spreken, waar je mag ervaren dat Hij je een boodschap meegeeft. Daarin is het ook belangrijk dat je je thuis voelt tussen de mensen, maar dit is niet het belangrijkst. Het gaat om het wezen: het Woord dat verkondigd wordt. Probeer een stabiele kerkelijke gang te krijgen. Daarin komt de Heere mee en wil Hij Zijn zegen geven. Over een ongeregeld kerkelijk wandelen kan de Heere doorgaans Zijn zegen niet geven.

Sterkte in je worstelingen.

Hartelijke groet,
D. Rosbergen

(MA) D. Rosbergen

 • Geboortedatum:
  06-01-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ambtsdrager/pastoraal werker Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn 39 jaar en nu een jaar getrouwd. We verlangen naar een kindje, maar dit blijft uit. We zijn daarom naar het zie...
geen reacties
30-07-2013
Ik ben een meisje van 17. Vanaf dat ik 12 was ben ik al te dik. Soms val ik wel af, maar het zit er ook snel weer aan. N...
6 reacties
30-07-2020
Geachte ds. Buijs. Onlangs preekte u bij ons over Openbaringen 6 en naar aanleiding van uw preek is er bij mij een vraag...
geen reacties
01-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering