Naar andere kerk gaan

(MA) D. Rosbergen / geen reacties

25-09-2014, 08:26

Vraag

Ik zit met een probleem. Ik ben opgegroeid in de Gereformeerde Gemeente. Ik voel me daar op dit moment niet echt meer thuis. De preken doen mij weinig of niets en ik erger mij erg aan het feit dat er zo veel de nadruk wordt gelegd op (naar mijn idee) nutteloze zaken (zoals kleding ed). Ik hoor heel weinig hoe ik echt God kan leren kennen (het kan ook zijn dat ik door mijn ergernis dit niet meer hoor, maar in ieder geval doen de preken mij weinig meer en ik heb het idee dat ik in deze kerk God niet echt kan vinden). Ik durf hiermee niet naar de dominee te gaan, omdat ik al weet wat hij gaat zeggen. Het komt op mij over alsof hij ervan overtuigd is dat deze kerk een van de weinige goede kerken is, dus hij zal het niet accepteren als ik weg zou willen. Ik denk dat ik dus niet zoveel steun van hem kan verwachten en daarom durf ik hiermee ook niet naar hem toe te gaan. Ik heb het er wel met mijn ouders en met vriendinnen over, maar uiteindelijk moet ik de keuze toch zelf maken om naar een andere kerk te gaan. Wat mij het meest bezig houdt is de vraag wat een goede reden is om naar een andere kerk te gaan en hoe je die keuze kan maken. Ik wil God hier graag bij betrekken, maar weet niet goed hoe ik dat moet doen. Mijn vraag is dus wat een goede reden is om weg te gaan bij de kerk waar je bent opgegroeid en hoe ik dat goed aan kan pakken (zodat ik echt een goede keuze kan maken).

Antwoord

Beste jongere,

Je stelt een heel belangrijke vraag. Fijn dat je nadenkt over je toekomst in de kerk. Je merkt op dat je ’s zondags (naar jouw idee) niet hoort hoe je God kunt vinden. Je geeft zelf al aan dat dit ook kan komen doordat je je ergert aan de prediking. Je vraagt je nu af wat een goede reden is om je kerk te verlaten.

Ik wil je een paar  vragen aan je stellen: 1. Hoelang heb je al voor je predikant gebeden? 2. Wat heb je gedaan om van jouw kant althans de ergernis op te ruimen? 3. Hoe zie je het feit dat jij door Gods goede hand in dit kerkverband (door de doop) geplaatst ben?

Je mag om drie redenen je kerk verlaten:  1. Als er geen zuivere prediking meer is van Wet en Evangelie. 2. Als de Sacramenten niet zuiver bediend worden. 3. Als de kerkelijke tucht niet wordt gehandhaafd.

Als een van deze drie van toepassing is op je gemeente, mag je weg! Ik ontmoet nog wel eens mensen die zich afvragen: “Wat is de kerk waarin ik pas?” Dit hoort geen vraag te zijn. Zonder te zeggen dat de Gereformeerde Gemeente volmaakt is, is dit kerkverband wel een ‘deeltje’ van Gods Kerk op aarde. Daar wil de Heere tot je spreken. De predikant heeft de verantwoordelijkheid om de hoofdzaak van Gods Woord te preken op de manier zoals God wil. De hoorder, jij in dit geval, moet er alles aan doen om die boodschap te verstaan. Daarvoor heb je Licht nodig. Het Licht van Gods Geest. Dat wens ik je van harte toe! Spreek ook eens met een kind van God die dichtbij zit in de kerk. Hij/zij zal je graag vertellen hoe de Heere door deze prediking tot zijn/haar hart sprak.

Hartelijke groet,
D. Rosbergen

(MA) D. Rosbergen

 • Geboortedatum:
  06-01-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ambtsdrager/pastoraal werker Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
geen reacties

Terug in de tijd

Wat vindt u er van dat er in de kerk uitvaarten worden gehouden voor heidenen? Ik hoor regelmatig dat er hier een uitvaa...
geen reacties
25-09-2006
Wat betekent nu precies geloven in Christus? Ik weet dat we een geloofsformulier hebben waarin staat wat we geloven. Maa...
3 reacties
25-09-2017
Een van de tekenen van de eindtijd is dat de Joden weer naar Israël zullen trekken. Volgens velen leven we nu in de eind...
2 reacties
25-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering