Predikant met homoseksuele geaardheid (2)

Ds. D.W. Tuinier / geen reacties

17-07-2015, 11:33

Vraag

Waarschijnlijk is bewust de mogelijkheid tot reageren geblokkeerd bij de vraag of iemand met een homoseksuele geaardheid dominee kan worden. Ik begrijp dat discussies hierover niet zinvol zijn en eerder schade aanbrengen bij mensen met een homoseksuele geaardheid. Toch vind ik het lastig om niet te reageren. Uit het antwoord maak ik op dat de dominee bedoelt dat deze geaardheid zonde is. Een bepaalde geaardheid kan geen zonde zijn. Wel kan er zondig met seksualiteit omgegaan worden, dit geldt ook voor heteroseksuele geaardheid. Het raakt mij omdat mensen met een homoseksuele geaardheid vaak een moeilijke weg gaan, inderdaad een worsteling doormaken. Een worsteling om te aanvaarden wie ze zijn en welke weg ze mogen gaan. Daar hebben ze juist nabijheid en steun van anderen bij nodig. Eigenlijk is dit dus geen vraag, ik wil ook niet een concrete vraag terugleggen bij ds. Tuinier omdat naar mijn idee een discussie of deze situaties vanuit de theorie benaderen geen recht doet. Toch wil ik het even noemen omdat vragen en antwoorden veel effect kunnen hebben op bepaalde mensen die dit lezen.

Antwoord

Dag,

Goed dat je reageert. Inderdaad moet je onderscheid maken tussen geaardheid en de praktijk daarvan. Het laatste is zonde. Het eerste gevolg van onze zonde. Sorry als dit in het antwoord niet zo duidelijk naar voren is gekomen. Hieronder een pastoraal stukje dat ik vorig jaar heb geschreven in een pastoraal blad.

Hartelijke groeten,
Ds. D. W. Tuinier
 

Liefdevol oog en open oor

Bijbels pastoraat aan vriend met homofiele gevoelens...

Mijn vriend heeft homofiele gevoelens, hoe kan ik hem helpen?

Een tere vraag... die recht heeft op een Bijbels, pastoraal bewogen antwoord. Vooraf beseft u dat u geen professionele hulpverlener bent. Uw relatie is die van een vriend met een vriend. U bent beperkt. Het is ook uw bedoeling niet om de seksuele voorkeur van uw vriend te veranderen. Als het goed is, Gods liefde is in uw hart, verlangt u niet anders dan het beeld van de grote Herder der schapen, de Heere Jezus Christus te vertonen, ook in de benadering van en het staan naast hem die worstelt met dergelijke gevoelens.  U lijdt mee, hoewel u ook beseft dat er veel is wat u niet begrijpt. Probeer daarom, onder biddend opzien om Gods hulp en leiding, naast uw vriend te gaan staan. Sla (figuurlijk) een arm om zijn schouder. Uw luisterhouding is belangrijk. Neem hem serieus en laat hem zijn verhaal doen. Laat uw vriend er van overtuigd zijn dat u over de inhoud van de gesprekken niet met derden spreekt.
Leef mee, kom niet te snel met pasklare antwoorden. Lees een gedeelte uit Gods Woord en draag elkaar op aan de troon der genade. Dat is het beste Adres. 

Gods Woord open

Mijn advies is: neem, met goed vinden van uw vriend, een ambtsdrager of/en hulpverlener in vertrouwen. Zij willen verder helpen en begeleiden. U kunt dit niet samen dragen. U hebt deskundige hulp nodig. Natuurlijk gaat Gods Woord open. Dat is de enige leidraad en gids. Wees echter voorzichtig met direct citeren van allerlei Bijbelteksten die de homoseksuele praktijk veroordeelt. Belangrijker is dat u in verschillende ontmoetingen en gesprekken het beeld van de Meester vertoont: een liefdevol oog en een open oor houding. Toch zal duidelijk worden dat de Bijbel op geen enkele wijze ruimte laat voor een homoseksuele praktijk. Ook homofiele gevoelens mogen nooit worden goed gepraat. Ze zijn zondig en verkeerd. God, onze Schepper, heeft ons zo niet geschapen. De zonde keuren we daarom af, de zondaar niet. 

Ik besluit met een gedeelte dat u leest in het Johannes evangelie (Joh. 8:1-11). De grote Profeet en Leraar zit rond de klok van 6 uur, als de zon opkomt, naast de schatkist in de tempel te Jeruzalem.  We lezen: “En nedergezeten zijnde, leerde Hij hen” (2). Opeens wordt Zijn preek onderbroken door Schriftgeleerden en farizeeën. Zij hebben in de achterliggende nacht een vrouw in overspel op heterdaad betrapt. Ze hebben haar mee genomen en brengen haar bij Jezus. Ze weten heel goed wat ze met haar moeten doen: naar de wet van Mozes moet ze gestenigd worden. Maar nu willen ze ook wel eens weten wat die Rabbi uit Nazareth daarvan vindt. “En haar gesteld hebbende in het midden” (4). ‘Wat vindt U er nu van?’ Dan geeft Jezus een ontdekkend antwoord, beschuldigend: “Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar” (7). Dat slaat als een bliksemstraal in. Want wat is het gevolg? Binnen korte tijd is niet één farizeeër of Schriftgeleerde meer te zien. De één na de ander verdwijnt. Ze worden in hun geweten overtuigd. Dan staat de Zaligmaker daar alleen met die vrouw die zo gezondigd heeft. Wat gebeurt er ? Wat zegt de Heere Jezus tegen deze zondige vrouw? Gaat Hij haar verwijten? Beschuldigt Hij haar? Veroordeelt Hij haar? Nee, Hij bestraft wel de zonde, maar niet de zondares. Hij zegt: “Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer” (11). Wel haar manier van leven wordt bestraft. Dat praat de Heere Jezus nooit goed. Maar de méns wordt hier niet veroordeeld. Neemt u het ter harte. Wat is dat bij ons vaak anders... Helaas. Laat deze pastorale wijze van Gods Zoon voor ons een voorbeeld zijn. Van Hem lezen we: “Deze ontvangt de zondaars en eet met hen” (Luk. 15:2b).

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Beste predikant, sinds negen maanden heb ik mijn oog laten vallen op mijn collega. We kunnen heel goed en vertrouwelijk ...
geen reacties
17-07-2018
Kunnen wedergeboren christenen afvallen van hun geloof? Met andere woorden; kunnen er wedergeboren christenen zijn die t...
geen reacties
16-07-2004
Er staat in de Bijbel dat als je een vrouw aanziet om haar te begeren, je al overspel met haar gedaan hebt. Mag een man ...
geen reacties
16-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering