Winter Wonder Rock-festival

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

30-01-2005, 00:00

Vraag

Met het oog op het Winter Wonder Rock-festival 2004 zit ik momenteel met de vraag of dit nu verantwoord is om daar als christen te zijn? Kunnen wij daar heengaan, ook als je kijkt naar de hele commercie er omheen? Wat is uw reactie hierop?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je hebt een goede vraag gesteld: of het verantwoord is om naar het Winterwonderrockfestival te gaan, of, ik kan het ook wat breder trekken: of het in het algemeen verantwoord is om naar een rock-festival te gaan, ook al is dat een gospelfestival. Je hebt er je aarzelingen bij. Je noemt de hele commercie erom heen, maar je kunt ook denken aan de muziek en de sfeer die er is, los van de commercie. Als je het mij vraagt, zou ik daar in de eerste plaats naar kijken, commercie of niet.

Laat ik meteen maar zeggen: ik heb moeite met zo’n rock-gebeuren. Ik hoop niet dat ik je nu tegenval, maar ik zeg het eerlijk. Voor mij zou het niet zozeer de commercie, maar vooral de muziek zijn, het instrumentale en de inhoud van de songs, die me ervan zouden weerhouden er heen te gaan. De muziek: ik weet wel, het is de cultuur van heel veel jongeren. Laat ik maar gewoon zeggen: heel veel jongeren hebben weinig of niets met bijvoorbeeld orgelmuziek, ook al zitten we zondags in de kerk en accepteren ze de cultuur van de kerk. En ik weet ook dat de rock of gospel terug te voeren is tot de negermuziek en de negrospirituals in Amerika en Afrika. Negermuziek is nu eenmaal heel anders dan de westerse muziek. En omdat de culturen steeds meer door elkaar zijn gaan lopen, omdat de wereld open is komen te liggen, kwam de negro-muziek ook in het christelijke westen. Er is ook nog een derde lijn te trekken: heel wat rockmuziek is terug te voeren tot de wereld van het amusement en in die wereld gaat het allerminst over ‘gospel’ (= Evangelie), maar over zo’n beetje alles wat de wereld te bieden heeft zonder dat God maar ter sprake komt. Zijn alle vormen van rock en gospel terug te voeren tot de negermuziek, en nu bedoel ik: de christelijke negermuziek (de spiritual), of is het ronduit overgenomen van ‘de wereld’? Ik denk dat dat laatste in veel opzichten het geval is.

Ik zal je een paar dingen noemen: Is de stijl van de muziek in overeenstemming met de ‘stijl van de Heilige Geest’? Dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen; het Oude Testament kent ook muziekstijlen die niet meer de onze zijn (bijvoorbeeld: de cimbalen, ‘deksels’ die tegen elkaar geslagen werden). En toch laat ik de vraag staan. De harde beat bijvoorbeeld, de zware, vaak bonzende maatslag, niet te verwarren met ritme; ritme domineert niet, maar de zware maatslag van de beat wel. En de enorme hoeveel decibels (geluid), die over je uitgegoten wordt, versterkt door de elektronica. De negermuziek, om daarbij te blijven, kent wel de trom en de drum (Psalm 150 ook), maar zonder de elektronische versterking en meestal niet in een besloten ruimte, maar in de vrije natuur of daar dichtbij. Mijn bezwaar is dat de muziekstijlen (harde beat) de woorden overstemmen, en dus de tekst naar de achtergrond duwen. Terwijl muziek die God wil dienen en eren naar mijn mening niet dominerend is, maar bescheiden, zodat de gezongen woorden tot hun recht kunnen komen.

Vind je dat de rockmuziek echt kan troosten, rust kan geven, je tot gebed en omgang met God kan brengen, zoals bijvoorbeeld de psalmen en vele kerkelijke gezangen en geestelijke liederen? Ik weet dat op die vraag een heel subjectief antwoord gegeven kan worden, door de een weer anders dan de ander, maar ik stel die vraag om je aan het denken te zetten. En: staan in de rockmuziek niet heel vaak de artiesten centraal, terwijl iets dat tot eer van God is, niet de mens centraal zet, maar God of de boodschap van God.

Over die boodschap heb ik ook een paar vragen, dat wil zeggen bij de inhoud van de liederen. Ik ken natuurlijk alle liederen niet. Daarom stel ik het vragenderwijs: is de inhoud in overeenstemming met het christelijk geloof? Of is het meer een algemeen religieus denken, waarin natuurlijk wel God ter sprake komt, maar de diepte van bijvoorbeeld kennis van zonde en belijdenis van zonde en van de genade van de Heere Jezus Christus en verwondering over de genade niet of weinig aanwezig is? Denk aan de diepte van vele Psalmen en geestelijke liederen. Ik mag de rockliederen natuurlijk niet over één kam scheren, maar ik wil je een paar gedachten meegeven, waardoor je misschien zelf tot een antwoord op je vragen kunt komen.

Waar ik ook moeite mee heb is, dat zo’n rockmuziek vervreemdend kan werken ten opzichte van de muziekcultuur in de kerk. Nu kun je natuurlijk zeggen: moet dan de kerk niet veranderen en aangepast worden aan de culturen die momenteel gangbaar zijn? Daar zit wel iets in! Maar jij en ik begrijpen best dat dat niet zomaar kan. Rockmuziek in de kerk haalt eerder mensen uit de kerk dan dat ze mensen in de kerk brengt. Bovendien: Hebben we niet onze eigen waardevolle (!) westerse muziekcultuur, waarin bijvoorbeeld het geestelijke lied een grote plaats inneemt? Nederland en West-Europa kennen liederen, koralen, zang in de kerk, zangkoren, enz. Dat poets je niet zomaar weg. Ik zou dat niet graag willen ook. Waarom kunnen we niet zeggen: Afrika heeft zijn muziekcultuur, Nederland en West-Europa heeft die ook. Ik ben dikwijls in Afrika geweest en heb wel eens tussen een Afrikaanse zanggroep gestaan, maar hoe ik mijn best ook deed, dat zingen lukte me niet, en zéker niet al die bewegingen erbij. Wat niet wil zeggen dat ik de Afrikaanse zangcultuur in haar context niet kan waarderen. Andersom kan een Afrikaan soms (vaak?) moeite hebben met onze zangcultuur, hoewel ik ook Afrikanen in onze land heb ontmoet die met grote verbazing en bewondering luisterden naar onze zang- en orgelcultuur. Waarom zou je de muziekcultuur van onze kerken niet hoog waarderen? Misschien doe je dat ook wel. Ik denk aan de vele jongeren die graag kijken en/of luisteren naar “Nederland zingt” op tv en/of radio. Veel jongeren zingen in zo’n programma vaak ook mee. Ik zou niet graag zien dat rockmuziek of een rock- festival deze en andere jongeren vervreemden van de muziekcultuur in de kerk.
 
Beste vriend, ik heb je waarschijnlijk heel wat te denken gegeven. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. Misschien was het trouwens de bedoeling van je vraag. Dat hoop ik maar. Misschien dat, wat ik schreef, je kan helpen om je mening te bepalen ten aanzien van het festival waarover je je vragen hebt.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

gospelmuziek
geen reacties

Terug in de tijd

In 1 Samuel 16 wordt beschreven hoe Saul een boze geest krijgt die hem angst aanjaagt, waarna David gehaald wordt. Ik ...
geen reacties
31-01-2017
Ik betrap mij er vaak zo op dat ik zo weinig van de Bijbel weet. Veel personen en verhalen in de Bijbel zeggen mij niets...
7 reacties
31-01-2018
Ik ben onder behandeling in een ziekenhuis bij de afdeling psychiatrie. Binnenkort mag ik overstappen naar het Riagg. Da...
geen reacties
30-01-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering