Scientologykerk

Ds. H. Veldhuizen / 3 reacties

12-06-2015, 07:56

Vraag

Hoe kan het dat een sekte als Scientology legaal is in Nederland?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je hebt een interessante vraag gesteld, namelijk: hoe het kan dat een sekte als Scientology in ons land legaal is. Je spreekt daarbij van “sekte”, hoewel de Scientology-aanhangers dat woord niet zullen willen gebruiken. Zij spreken van kerk. Zo is er bijvoorbeeld, wat je wel zult weten, in ons land een Scientologykerk in Amsterdam.

Maar ik denk wel dat je gelijk hebt als je van sekte spreekt. Wezenlijke kenmerken van wat een kerk is ontbreken namelijk bij Scientology. In België bijvoorbeeld spreekt men daarom ook van sekte en niet van kerk. En in een land als Nieuw-Zeeland rekent men Scientology tot de charitatieve instellingen en niet tot een kerk, omdat een van de doeleinden van Scientology is de wereld te bevrijden van geweld en misdaad.

Nu ga ik niet in op wat Scientology precies is. Op Internet is daar genoeg over is te lezen. Het punt is echter, wat jouw vraag betreft, dat het feit dat een genootschap een sekte is, dat genootschap nog niet illegaal maakt. En Scientology is kennelijk niet in strijd met het geldig recht in ons land en men begaat er geen misdrijven. Zou je willen zeggen dat Scientology wel illegaal is dan zou je een misdrijf moeten kunnen aantonen. Nu gaan er over Scientology wel allerlei verhalen rond. In België bijvoorbeeld werd Scientology vervolgd wegens uitoefenen van geneeskunde zonder bevoegdheid en wegens verdenking van zwendel en criminele bendevorming. Maar toon dat maar eens aan. In Duitsland zijn er politici die er op aandringen om Scientology als organisatie te verbieden. Maar vind daar maar eens overtuigende argumenten voor. In andere landen werd of wordt bestreden dat Scientology een kerk of sekte is en noemt men het een commerciële organisatie, die geen recht van vrijstelling van belasting, zoals de kerk die heeft, behoort te hebben. Maar in veel gevallen heeft Scientology een dergelijke strijd gewonnen. Gemakkelijk is het dus allemaal niet.

Nog eens: illegaal is in ons land datgene wat tegen het recht ingaat en dat is bij Scientology moeilijk aan te tonen. Waarbij ook nog komt dat de normen en waarden die wij vanuit ons christelijk geloof voorstaan lang niet altijd hun neerslag vinden in het rechtsbestel. Hoeveel is er niet legaal in ons land waarvan wij moeten zeggen dat het op gespannen voet staat met de normen en waarden van het christelijk geloof? Ik noem één voorbeeld: prostitutie van meerderjarigen is in ons land legaal. Illegaal wordt het pas als er sprake is van gedwongen prostitutie en het gepaard gaat met vrouwenhandel.

Of het in ons land wel eens is voorgekomen dat men Scientology illegaal wilde laten verklaren is mij niet bekend. Je zou die vraag eens kunnen voorleggen aan een politicus of een van de christelijke politieke partijen. Het zou interessant zijn het antwoord te horen.                 

Ds. H. van Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

sekte
3 reacties
henkie
12-06-2015 / 09:29
Een enge club, zag ik onlangs op RamBam:
http://www.npo.nl/rambam/20-05-2015/VARA_101373248
mortlach
12-06-2015 / 15:07
Er was laatst ook een documentaire over Scientology op HBO, erg interessant en die liet weinig over van het hele "we zijn een religie" argument. Going Clear is de titel en vast wel op internet te vinden als je geen HBO hebt.
Pbgr
17-06-2015 / 20:57
Het is een gevaarlijke sekte ! Ongeveer 20 jaar geleden heb ik via een krant meegedaan met een Bijbelquis . Die heb ik opgestuurd en kreeg een paar weken later bericht dat ik gewonnen had, maar ik moest daar wel voor naar Amsterdam toe.

Ik heb dat gedaan en kwam terecht in het Scientology gebouw. Kreeg koffie, en ze vroegen mij vriendelijk of ik interesse had om nog een paar Bijbelquissen te doen. Omdat ik er echt in ge-interesseert was heb ik dat gedaan.

Ik won een mooi boek over de leer van de Scientology (kerk). Omdat ik er nog nooit van gehoord had zag ik er het gevaar niet van in.

Maar het heeft heel veel moeite gekost om van ze af te komen.

Terug in de tijd

Waarom wordt er in veel kerken elke zondag de Tien Geboden voorgelezen? In de opvoeding begin je toch ook niet aan het b...
geen reacties
11-06-2018
Tegen mij werd eens gezegd: “De Heere zal brullen in jou leven als een leeuw. Om je al bevende uit Assur te doen komen.”...
1 reactie
12-06-2018
Ik heb een vraag over de gelijkenis van de ponden. De ene won er tien pond bij en de ander vijf, maar de derde had het b...
geen reacties
11-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering