Bang voor zonde tegen de Heilige Geest

drs. I. A. Kole / 2 reacties

05-06-2010, 10:05

Vraag

Ik heb vroeger een zonde gedaan waar ik nu veel last van heb. Ik ben bang dat het net zo'n zonde is als Ananias en Safira hebben gedaan. Ik voel me ook zo'n Kain. Een ouderling van mij heeft vroeger wel eens aan mij gevraagd waarom ik bepaalde dingen/zonden niet meer wilde doen. Ik heb toen gezegd dat ik het niet meer wil, omdat ik God daarmee verdriet doe. Terwijl dat ik dat achteraf niet echt zo heb beleefd. Ik had dus toch geen echt berouw. De ouderling heeft ook eens gevraagd of de Heere nog wel eens sprak tot mij uit Zijn Woord. Ik heb toen een tekst genoemd die mij erg aansprak, maar waarvan ik later moest zeggen dat ik die tekst meer gepakt dan gekregen had. Ik heb tegen hem, maar eigenlijk ook tegen God, gelogen. Ik ben een huichelaar. Nergens in de Bijbel staat een voorbeeld van een huichelaar die bekeerd werd. Nu is mijn hart zo wanhopig, want ik voel telkens dat het niet meer kan voor mij. Ik voel ook dat die wanhoop mijn bekering in de weg staat en dat wil ik niet. Nu las ik pas in een boek dat de zonde tegen de Heilige Geest ook nog op andere wijzen bedreven kan worden, dan door te spotten, etc.; ook door hopeloze pessimisten, die een voorgevoel van hun verwerping hebben en in de vergeving van zonden niet geloven. Nu ben ik zo bang dat ik op die manier de zonde tegen de Heilige Geest heb bedreven. Ik voel ook steeds weer die weerstand in mijn hart, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Ik wil God niet meer tot leugenaar maken, maar het is allemaal verstandswerk. Ze zeggen van binnen dat ik ook maar moet stoppen met bidden. Dat het voor mij allemaal te laat is. Ik wil dat eigenlijk niet geloven, maar ik doe het toch vaak. Hoe moet het toch? Ik weet het echt niet meer en ik word er zo moe van! Kan ik dan ook nog bekeerd worden? Ik voel me de laaste tijd ook best depressief. Zou dit er mee te maken kunnen hebben? Kan een Ger.Gem.-panellid mijn vragen beantwoorden? Bedankt, een meisje.

Antwoord

Fijn dat je je zorgen met ons wil delen. Het is moeilijk om met je vragen te beginnen.

De eerste vaag is of je door je zonden andere mensen hebt gekwetst. Heb je nog schuld naar andere mensen, moet je nog wat uitspreken met andere mensen? Als dat zo is, dan moet je dat eerst doen, want dan is die onrust weg en kan de duivel niet meer zeggen: het kan voor jou niet meer! De duivel heeft niet het laatste woord, dat heeft de God van jouw en mijn leven. De duivel probeert je schuld aan te praten en je tot een huichelaar te maken. Dat zijn we allemaal, maar huichelaars kunnen bekeerd worden. De Heilige Geest ontsteekt in je boze hart het licht van de ontdekking en van het zicht op de Zaligmaker Die ook wenend voor jou staat en zegt: Geef Mij je hart! Dat meent de Heere voor 100 procent!

Maar we leven in bezet gebied ,de duivel krijgt ruimte van de Heere en die misbruikt de satan volop! Verder is er ons zondig bestaan en de boze wereld die ons in bezit wil houden! Als de duivel aan jou merkt dat je serieus wordt en over de levensvragen na gaat denken, dan gebruikt hij ook de gifpijl van de zonde tegen de Heilige Geest die onvergeeflijk is!
 
De zonde tegen de Heilige Geest dat is het werk van de Heere Jezus belachelijk maken en daar grof meespotten; je geweten is dan dichtgeschroeid; je wilt niets meer van de Heere horen, je vloekt het weg! Bewogenheid en verdriet, is er niet meer, je leeft voor het vaderland weg, elke oproep om de Heere te dienen wijs je radicaal af!
 
Je hebt die zonde niet gedaan, want dan zou je niet aangevallen worden door de duivel! Dan hoeft de duivel zich niet meer in te spannen voor jou! Met je onrust naar de Heere gaan. Lees en bid elke dag; lees uit de Bijbel aan de hand van een dagboek. Probeer iemand te vinden die je vertrouwt en vertel de zaken die je bezig houden! Bid om vergeving en vrede in je hart!

Tijdens Pinksteren is er gepreekt over Hand.2:1-21: Jongeren zullen profeteren; die hebben de Bijbel, het profetisch Woord dat zeer vast is en ze zullen gezichten zien, zicht krijgen wat er wacht voor de gelovigen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde! Leven vanuit de Toekomst, met de bede: Neig mijn hart en voeg het te samen tot de vrees van Uw Naam. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden!
 
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
2 reacties
19855
05-06-2010 / 15:48
Beste vraagsteller wat een nood verklaar je in je vraag, maar stel je eens voor dat Drs I.A. Kole of een ander ouderling of dominee zou zeggen: "op basis van wat ik gehoord heb, heb je geen zonde tegen de Heilige Geest gedaan"... (Stel je voor!!) waar brengt dit je dan? in een (valse) rust?

Probeer maar eens in te denken wat het voor een zin heeft om te raden te gaan bij mensen (opzichzelf niet verkeerd) als er hulp en uitkomst bij God alleen is!

Verwacht het niet van vlees en bloed, maar van Hem, Hem alleen! Laat deze nood niet uitdrijven tot mensen maar tot God, dat is de plaats waar de mens op zijn plaats is.

Dat genade werkelijk genade moge worden!
Cloudsadmirer
07-06-2010 / 16:25
Nou 19855, lekker bemoedigend! Wist je dat dominees knechten van God Zelf worden genoemd? Dat ze ons zijn gegeven om ons en dus ook deze vraagstelster bij Jezus te brengen?

Hoe jij het stelt heb ik geen dominee meer nodig geloof ik. God alleen, zeg je, en dat klopt maar er is een weg naar God toe en de Heere Zelf heeft daar mensen op geplaatst die ons bij de hand nemen en zeggen: 'nee, je hebt geen zonde tegen de Heilige Geest gedaan' en daardoor kan iemand zich veel vrijer voelen om tot God te gaan en ik denk dat dit meisje dit echt nodig heeft!

De nood moet inderdaad uitdrijven naar God, MET hulp van anderen, niet IN PLAATS VAN.

Terug in de tijd

Ik heb het moeilijk met hoe ik het beste gekleed kan gaan (om mannen niet op te winden). Het zit zo, ik ben seksueel mis...
11 reacties
06-06-2018
Over de uitspraak begrip “Bedelen aan de genadetroon”, waarbij er volgens mij gedoeld wordt op Gods kinderen die bedelen...
3 reacties
05-06-2014
Ik heb een vraag aan iemand van de HSV. Vanmiddag las ik: "Een bevallige vrouw houdt vast aan haar eer", in Spreuken 11:...
3 reacties
05-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering