Overspel opbiechten

Ds. J. Bos / 2 reacties

03-06-2015, 09:16

Vraag

Ik vraag dit voor mijn broer, hij heeft namelijk een aantal jaren een verhouding gehad met de vrouw van zijn beste vriend. Door omstandigheden gebeurd, zijn vriend ging zelf ook weer vreemd. In elk geval had hij vreselijk veel spijt en heeft hij er jaren geleden een punt achter gezet, God om vergeving gevraagd en is verder gegaan met zijn leven. Nu wil zijn huidige vriendin dat hij dit gaat opbiechten bij zijn vriend, omdat de waarheid vrijmaakt. Mijn vraag is: moet dit bijbels gezien? Het kan zijn dat er hierdoor een huwelijk kapot zal gaan en nog veel meer. Het staat in elk geval hun relatie in de weg. Mijn broer is radeloos, alleen ik weet ervan. Wat is bijbels?

Antwoord

Geachte vrager,
 
Dit is voorwaar geen eenvoudige zaak. Wat kunnen wij in ons leven dingen doen van welke we wel wensten, wanneer de HEERE ons bezoekt, dat we ze nooit gedaan hadden. Paulus schrijft ergens: "De dingen, waarvoor gij u nu schaamt." Dat geldt ons allemaal. We zingen het met de psalm: "Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven" (79:4). Wellicht is ook Psalm 32, waar het gaat om onze schuld voor God, te overdenken en voor de HEERE te brengen. 
 
Wat de vraag betreft: daar is geen eenduidig antwoord op de geven. Wel hebben we ernaar te staan om onze ongerechtigheden en overspeligheden de HEERE te belijden. Als Gods Geest ons eraan ontdekt, zal dat ook zeker gebeuren, want Hij leidt in al de Waarheid! Aan de andere kant schrijft de apostel: "Belijdt elkander de misdaden en bidt voor elkander" Jak. 5:16. Dat zonden beleden moeten worden is onwedersprekelijk. Slechts in die weg wordt vergeving ontvangen: 1 Joh. 1:9. Maar ook naar "elkander" toe is geen eenvoudig te beantwoorden vraag. Wel moet iemand zichzelf onderzoeken of hij of zij de gezindheid heeft om, hoe dan ook, alle zonden te belijden, hoe moeilijk ook. In de praktijk is voor elke partij belijdenis doen en vergeving schenken genezend. In ieder geval moet daarbij ook het vaste voornemen zijn om voortaan tegen alle zonde te strijden om Christus wil en in Zijn kracht.

Maar er kan door al te vrijmoedig alles te belijden ook veel stuk gemaakt worden dat inmiddels door de jaren heen weer goed geworden is. Bid de HEERE als het daarom gaat, om wijsheid en vraag of Hij de weg wil openen om ‘schoon schip’ te maken. Niet alleen naar de HEERE toe, maar ook naar elkander toe. Wat zou het heerlijk zijn als dat zou kunnen. Dat geeft ruimte en ware vrede. Wanneer dat echter niet kan, zonder dat het een, inmiddels, goed huwelijk weer in de storm brengt, kies er dan maar voor om het bij de HEERE te laten.
 
Hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

opbiechtenoverspelschuldbelijdenis
2 reacties
hansa
03-06-2015 / 13:12
“Door omstandigheden gebeurd, zijn vriend ging zelf ook weer vreemd”, schrijft vragensteller.
Als het tussen dat stel weer goed gekomen is, dan heeft die vrouw haar man vergeven. Zou de man zijn vrouw dan niet willen vergeven? Want ze zijn toch allebei vreemd gegaan?
CrA
03-06-2015 / 13:28
Ik denk dat het goed is om naar de onderlinge verhoudingen te kijken. Ik neem aan dat je broer destijds ongehuwd was. Als dat zo was, dan was er geen sprake van overspel, maar van hoererij. Deze zonde belijdt je aan God en als je later een relatie krijgt, zoals nu het geval is met je broer, is het ook goed dat je dit aan hem/haar vertelt. De vrouw van de beste vriend van je broer was wel gehuwd, dus daar was sprake van overspel. Zij dient dit op te biechten aan haar man. Mogelijk heeft ze dat al gedaan en heeft er verzoening plaats gevonden. De huidige vriendin van je broer is geen partij in deze zaak, in die zin, dat zij niet van hem mag eisen, dat hij dit opbiecht aan zijn beste vriend. Het moet voor haar voldoende zijn, dat hij het aan haar verteld heeft. Het ligt voor het geweten van je broer en niet voor dat van zijn vriendin, hoe hij omgaat met: "belijdt elkaar de misdaden".

Terug in de tijd

De zondvloed gebeurde, als we de Bijbelse chronologie volgen, ongeveer 2300 voor Christus. De spraakverwarring vond erna...
geen reacties
02-06-2017
Ik ben een jonge vrouw (begin 20) en verlangde al een tijdje erg naar een vriend/man om mijn leven mee te delen. Kort da...
2 reacties
02-06-2017
Ds. Vreugdenhil, mag ik u een nieuwsgierige, niet-dringende vraag stellen? Wat is de reden dat u vaak populaire taal geb...
geen reacties
01-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering