Knutselpreek

ir. Raymond H. Warnaar / 14 reacties

01-06-2017, 15:25

Vraag

Ik heb een vraag aan iemand van de Ger. Gem. Vooraf wil ik graag duidelijk maken dat ik totaal niet wil schoppen tegen bepaalde dingen, ik probeer altijd met een houding in de kerk te zitten om Gods woorden te horen en niet te letten op wat de dominee verkeerd doet of zegt. Afgelopen zondag hadden wij een van de studenten van de Theologische School die een dienst heeft geleid en een preek heeft gehouden. Van een student anno 2017 mag je toch wel verwachten dat hij in hedendaagse taal een heldere preek probeert te houden. Dit was helaas echter niet het geval. Ik vind het lastig om het onder woorden te brengen, daarom zeg ik dit nu een beetje scherp: het leek alsof hij op een knutselcursus was waarbij er een grote grabbelton op tafel stond met oude uitdrukkingen, gezegdes en tale Kanaäns, waaruit hij een stapel had gegraaid en die willekeurig aan elkaar had geplakt.

De preek begon met een zin, waar geen eind aan kwam en die pas eindigde bij “Amen”. Als hij aan de ene uitdrukking was begonnen, maakte hij die half af en ging verder met de volgende uitdrukking. Het was een aaneenschakeling van rare zinnen, ouderwetse woorden die niet meer worden gebruikt en waar geen touw aan vast was te knopen. O ja, en met de oud-Hollandsche spelling als der, des en den. Ik weet zeker dat als zo'n student bij ons dominee zou worden (we zijn nu vacant), dan zou de helft van de kerk gillend weghollen. Ik heb serieus medelijden met de gemeente waar deze dominee naar toe gaat. Ik weet zeker dat de helft (in ieder geval de jeugd) hier niets aan heeft en niet meer helder kan weten over het hoe en wat van het evangelie. En dan is hij ook nog geroepen...? Mijn vraag is: kan deze dominee op zo’n manier dominee worden? Is dit normaal?

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik denk dat zulk taalgebruik inderdaad een grote hindernis kan zijn voor de verkondiging en de voortgang van het Evangelie van Jezus Christus. Elke geroepen prediker zal zijn uiterste best moeten en ook willen doen, om deze rijke en diepe Goddelijke boodschap aan te laten sluiten bij de situatie en belevingswereld van de ‘gewone’ hoorder anno 2017.

Nu zal het wellicht zo zijn dat deze student vanuit zijn achtergrond gewend is om zich op een andere manier uit te drukken. Waarschijnlijk een manier die in bepaalde kringen of gemeenten als ‘gewoon’ wordt beschouwd, omdat het overeenkomt met de vertrouwde plaatselijke geestelijke en kerkelijke tradities. Mocht hij daar beroepen worden, dan zullen jouw bezwaren wellicht minder gevoeld worden. 

Toch blijft het overeind staan dat Gods Evangelie waardig en duidelijk verkondigd moet worden, zonder hindernissen. Bid daarom of God deze eenvoudigheid wil geven aan iedereen die geroepen wordt om in onze gemeenten voor te gaan. Daarbij mag je dit (bij herhaling) ook op een vriendelijke en respectvolle wijze bij je eigen wijkouderling of kerkenraad ter sprake brengen. Zij hebben uiteindelijk de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de predikanten en studenten die in jullie gemeente voorgaan.

Tenslotte nog even een spiegel voor jou en mij. Welke woorden en gedachten spelen er in onze levens? Wellicht zijn ze niet ‘oud-Hollands’, maar zijn ze wel zuiver? Zijn ze gericht op Gods eer en het welzijn van de mensen om ons heen? Zijn ze vol liefde en bewogenheid omdat we afgezonderd leven door het werk van Gods lieve en Heilige Geest in onze harten? Ik hoop het! Dan krijgt God de eer die Hij zo waard is. Want Hij stuurde Zijn Zoon naar deze wereld om te leven in het midden van kleine dwaze en goddeloze zondaren die het liefst hun eigen weg en leven uitkiezen. Zo laag en ‘gewoon’ daalde de Heere Jezus af en vernederde Hij zichzelf tot aan de dood van het vervloekte kruis (Filippenzen 2). Maar tegelijk bleef Hij in alles Zijn Vader volmaakt gehoorzaam, vol liefde en overgave. En overwon Hij de dood en de zonde toen Hij opstond uit het graf. Volg deze Koning en maak Hem groot!

Vriendelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

predikantpreek
14 reacties
tulp
01-06-2017 / 16:13
Misschien is het een goed idee om dit aan de student te laten weten?
Je kunt vast ook wel een paar positieve punten noemen en dan dit waar hij nog aan kan werken.
Negatieve dingen zijn nooit leuk om te horen dus hij zal je misschien niet juichend in je armen vallen maar als je probeert het neutraal en niet aanvallend te formuleren dan kan hij er zijn voordeel mee doen.

Voor een grote groep mensen staan is voor veel mensen spannend. Hij was misschien een beetje zenuwachtig en sommige mensen worden van de zenuwen wat onsamenhangend in hun spreken. Hij is nu nog student en kan er tijdens zijn opleiding aan werken dus onthoud hem de feedback niet, zou ik zeggen.
mortlach
01-06-2017 / 17:18
Eens met tulp. Misschien dat je die knul (én zijn toekomstige gemeente!) ontzettend helpt met een flinke portie opbouwende kritiek. Problemen signaleren, oplossingen aandragen, dan kan hij daar verder mee doen wat hij wil.

Verder moet ik bij dit soort verhalen altijd denken aan de periode dat er nog in het Latijn werd gepreekt. Toen begreep de bevolking er ook geen drommel van. Waarom zijn er toch mensen die daar zo nodig naar terug willen?
Lekkerbek
01-06-2017 / 18:28
Hoewel ik ook echt niet zit te springen om ouderwets taalgebruik vind ik de vraag ontzettend negatief. Waar ik dan aan moet denken is dat de student straks verantwoording af moet leggen voor zijn preken, wij voor het luisteren. We kunnen er op de oordeelsdag niet mee wegkomen met: sorry maar hij had geen normaal taalgebruik. De oproep tot bekering is weer geweest, doe er wat mee!
Toen bij ons een student bevestigd werd zei een predikant: gemeente als de preek eens wat tegenvalt, wijs dan niet naar uw predikant, maar vraag je af of je wel genoeg gebeden hebt voor hem!
mortlach
01-06-2017 / 18:32
@Lekkerbek: Ja nou, want oproepen in een taal die je niet/nauwelijks verstaat, die kun je ook echt opvolgen, nietwaar?
RSTHG21
01-06-2017 / 18:59
Spant u een weinig in
denkna
01-06-2017 / 20:10
Wie de GerGem wat beter kent, weet dat er niet alleen een aanbod is in deze wijze van preken, maar ook een vraag. Dus zullen studenten en predikanten van deze stijl ook hun weg (blijven) vinden binnen de gemeenten.

Je ziet dat bijvoorbeeld in weekdiensten, als dit type voorgangers weleens voorgaat. Dan zie je opmerkelijk veel 'volk' van buiten, die deze wijze van prediking prachtig vinden! (en bijna kenmerk van het ware..)

En een eenvoudig economisch principe leert dat, zolang de vraag er is, is er ook aanbod... (en: vraag en aanbod bepaalt de prijs.)

Maar je moet er op kunnen vertrouwen dat een eigen kerkenraad de ligging van de gemeente goed kent. En dus een predikant beroept die niet alleen wat betreft inhoud, maar ook in stijl aansluit bij het kerkvolk!
dorual1
01-06-2017 / 21:12
Ik kan me de moeite en de zorg van de vraagsteller heel goed voorstellen. Paulus gaf er ook blijk van dat hij wist wie zijn toehoorders waren en dat hij hun taal sprak. Toch denk ik dat de vraagsteller bij het stellen van deze vraag niet wezenlijk op Refoweb thuishoort. Je geeft als vraagsteller een door je eigen ogen gefilterde versie van de preek en je laat iemand die er niet bij is geweest hierover een uitspraak doen. M.i. moet je gewoon bij de betrokken student zijn (of bij je kerkenraad; de kerkenraad heeft namelijk de taak om dit soort feedback te geven, zeker aan studenten die nog in hun leerproces zitten) . Dus eens met Tulp!
Het valt me op dat meer van dit soort vragen op Refoweb gesteld worden (recent nog: Bijbel als grabbelton). Ga toch gewoon met de betrokken predikant en/of student in gesprek! Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar je grieven te uiten en door een derde te laten beoordelen (of die deskundige moet met je mee gaan huilen en je standpunt bevestigen) vind ik wat al te gemakkelijk en ik meen ook niet Bijbels.

@ Mortlach ik houd ook van wat ontspannen en informeel taalgebruik, en taalgebruik met een zekere knipoog kan ik zeker waarderen, maar om nu de betrokken student met "knul" aan te duiden vind ik niet getuigen van respect. We hoeven onze voorgangers niet op een voetstuk te plaatsen of onmatig hoog tegen hen opzien, maar de Bijbel roept ons wel op om onze voorgangeren in waarde te houden (Hebr. 13). Jouw taalgebruik geeft geen getuigenis van een gehoorzamen aan deze bijbelse oproep.

@Denkna: ik herken je analyse, maar zijn docenten en kerkenraden nu niet verplicht om studenten erop te wijzen dat zij niet moeten (s)preken naar wat mensen willen horen (waar kennelijk "markt" voor is), maar dat hun (s)preken Woordverkondiging moet zijn? (deze rede is hard, wie kan ze horen; de "markt" hiervoor zal naarmate de dag van onze Heere Jezus Christus nadert, steeds kleiner worden ...)
Jeremiah
01-06-2017 / 22:59
Van harte met dorual1 eens.
Samanthi
02-06-2017 / 11:21
RSTHG21
De Joden een Jood de Grieken een Griek.
Ik span me in om de Bijbel beter te leren begrijpen, maar niet om Vlaams te leren.
Samanthi
04-06-2017 / 07:02
@dorual1
Ben het met je eens, vde tekst uit het laatste kopje wordt heel vaak gebruikt als stokpaardje om een harde prediking voor te staan.
Als je het voorgaande leest zie je dat dat niet het geval is, het is juist het verzet tegen de prediking van Jezus:Mijn Bloed is waarlijk drank en Mijn lichaam waarlijk spijs.
Zalig worden door Christus alleen, daar vallen we over.
Liever de wet dan het evangelie van vrije genade.
dorual1
05-06-2017 / 09:05
@Samanthi Ik heb Joh 6:60 niet geciteerd om daarmee een harde prediking te willen promoten; wel als illustratie van het feit dat woordverkondiging niet een woord is naar de mens. De kanttekenaren bij de SV zeggen hierbij:
Deze rede is hard; dit zeggen zij omdat zij Christus’ woorden niet geestelijk maar vleselijk verstonden. Want zo verstaan zijnde, zou het inderdaad een harde rede zijn, gelijk ook Nikodemus de woorden van Christus van de wedergeboorte alzo verstond;
Ook Jezus praatte de mensen niet naar de mond. Ik denk dat Jezus vandaag van velen het etiket van een onbegrijpelijk prediker zou krijgen ...

Overigens kun je in de valkuil stappen om de mensen naar de mond te praten op een "harde" en een "liefelijke" manier. De mensen kunnen op zoek zijn naar een bevestiging van hun wettiche opvattingen (vgl de rijke jongeling), die genoeg hebben aan een buitenkant godsdienst, maar men kan ook een prediking voorstaan waarin over de wet en het oordeel niet wordt gesproken (het is vrede en zonder gevaar). Voor een vallen in beide klippen worden we bewaard als we werkelijk buigen voor de volledige Schrift: Woordverkondiging! En dat is Wet en Evangelie!
Sammie2016
05-06-2017 / 09:22
1Kor.14 8:12 ...
8 Als de trompet een onduidelijk signaal geeft, wie zal zich dan klaarmaken voor de strijd? 9 Zo is het ook als jullie met de tong geen woorden gebruiken die makkelijk te begrijpen zijn. Hoe kan iemand dan weten wat er wordt gezegd? Je zult in feite maar wat in de lucht praten. .. Als .. de betekenis van de taal niet wordt begrepen.. hoe kan de gemeente dan worden opgebouwd.
Samanthi
05-06-2017 / 18:32
@dorual1
Ben het helemaal met je eens hoor, maar ik hoor deze uitdrukking vaak bij een voorwaardelijke prediking met een karige God, als mensen over de Heere Jezus willen horen wordt deze tekst aangehaald.
het was niet echt commentaar, maar meer een constatering.
Doeterniettoe
14-06-2017 / 10:27
We leven nu in 2017 en ik ben van mening dat er gepreekt moet worden in hedendaags Nederlands. Het soms bijna gregoriaans uitspreken van preken heeft niets te maken met vroomheid. (ik vraag me altijd af of ze thuis ook zo hun vrouw en kinderen aanspreken). Ik zou bijna zeggen: doe normaal dan doe je het goed.

Terug in de tijd

Ik had pas een serieus gesprek met mijn vriend over het geloof. Hij gaat naar een evangelische kerk en ik zelf naar de H...
geen reacties
01-06-2021
In Lukas 6:14-16 worden de namen van de twaalf apostelen genoemd. In Handelingen 1:13 wordt dit rijtje namen herhaald (m...
geen reacties
02-06-2020
Ik heb pas een lezing gehoord en daar werd gezegd dat het woord "de jongste" zoiets betekent als "onderdeur". In 1 Sam.1...
geen reacties
01-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering