Metalmuziek

Johan Vreugdenhil / geen reacties

28-04-2004, 00:00

Vraag

Veel mensen associëren metal met satan en hel. Jammer. Ik ben namelijk een christen-metalfan en luister alleen naar christen-metalbands. Mijn vraag is: wat zegt de bijbel over metal?

Antwoord

Er is in de bijbel natuurlijk niets te vinden over de muzieksoort metal. Maar als je de bijbel biddend gaat lezen en vraagt of God met zijn Heilige Geest het je wil uit leggen... Niet op jouw tijd maar op Zijn tijd. Dus dat vraagt van de bidder een gelovig  afwachten en verwachten in verbroken kleinheid  (want God is zo!!!!!!! Groot en Heilig dat wij maar niet even bepalen wanneer en hoe Hij ons zal antwoorden). Je zult dan gaan ontdekken dat Hij je gaat leiden naar de plaatsen in de bijbel waar je uit op kunt maken wat God van metal vindt. Heel veel zaken zijn niet met naam en toenaam in de bijbel te vinden. En toch, als je je opstelt als een kind die heel afhankelijk steeds vraagt: “Heere wat wilt U dat ik doen zal?” dan zul je ontdekken dat Hij je gaat leiden.

Wat ik er persoonlijk van vind is dit: Voor zover ik het weet zijn er te veel zaken die verwant zijn met de metalmuziek die de satan gebruikt om heel veel jongeren totaal van God af te trekken. God zegt in Romeinen 12:2: En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Een christen moet zich dus heel ver weg houden van dingen die bijna in alles lijken op goddeloze zaken. Alleen al om je te behoeden voor het vallen in de zonde. 

1 Johannes 2:15: “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem”. 1 Johannes 2:16: “Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld”. 1 Johannes 2:17: “En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”.

Maak niet de grote fout, die jammer genoeg door veel mensen gemaakt wordt, dat wanneer er het woordje “christelijk” op staat, het ook wel goedgekeurd zal worden door God. Zie daarvoor 1 Johannes 4:1: “Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.”

Hartelijke groeten en Gods onmisbare zegen, Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  27-10-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Emmeloord
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Specialismen: Media-Muziek en computer

Tags in dit artikel:

muziekmuziekstijl
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan je vervelende beelden uit je hoofd krijgen zonder professionele hulp?
geen reacties
28-04-2007
Hoe betrouwbaar is de Statenvertaling ten opzichte van de Nieuwe Bijbelvertaling? De Statenvertaling is gebaseerd op de ...
2 reacties
28-04-2010
In de prediking wordt regelmatig een oproep gedaan aan ons als mensen. De manier waarop is soms verwarrend. Dit speelt i...
geen reacties
28-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering