De bijdrage van Judas

Ds. M. Baan / geen reacties

28-04-2009, 00:00

Vraag

Wat is nu eigenlijk de bijdrage van Judas geweest in de kring van de dicipelen? Hij was toch de verrader? Dan was hij dus geen kind van God, wat deed hij dan bij de dicipelen, en heeft hij daar wel iets goed kunnen doen?

Antwoord

Beste mensen,
 
Een interessante vraag! De persoon van Judas Iskarioth, hoezeer we negatief over hem moeten denken, is natuurlijk wel hoogst interessant. Hoe je het namelijk ook wendt of keert, hij was volledig een discipel die -net als de andere elf discipelen- door de Heere Jezus was geroepen! En zoals de andere discipelen, zo is ook deze man uitgezonden geweest door de Heiland met de verzekering dat hij wondertekenen in de naam van de Heere kon doen (Matth 10:8).

Dat het verraad door Judas geen verrassing is geweest voor de Heere Jezus, blijkt uit wat we lezen in Johannes 6:70 en 71. Dat Judas de Heere verraden zou, is overigens niet op voorhand duidelijk geweest voor de andere discipelen. Judas ontpopte zich in de discipelkring namelijk steeds als een betrouwbaar man. Zelfs toen de Heere ervoor waarschuwde, dat één van de discipelen Hem zou gaan verraden, wees niemand van de andere elf discipelen meteen naar Judas. Ze vroegen wel allemaal: ben ik het,. Heere? Ook Judas deed dat, dus viel hij op dat ogenblik ook nog niet op! Bovendien was hij de ‘penningmeester’, hij droeg de beurs en liet zijn verantwoordelijkheidsgevoel in geldzaken duidelijk blijken. Maria uit Bethanië heeft de Heiland ooit gezalfd met dure narduszalf, maar dat vond deze penningmeester geldverkwisting (Joh. 12:1-8). Overigens betrof zijn zorg niet zozeer de armen, maar vooral zijn eigen portemonnee! (Joh. 12:6).

Nu blijven wij gemakkelijk zitten met de vraag: maar als de Heere Jezus nu van tevoren wist, dat deze Judas niet deugde (en dat wist de Heere!), sterker nog, dat deze Judas Hem zou gaan verraden, maar waarom heeft de Zaligmaker hem dan ooit tot discipel verkozen?

In elk geval was dat van de Heere geen vergissing! Hij deed dat bewust! Met welk doel? Om al de discipelen en hele kerk die daarna op aarde wezen zou te laten zien hoe het mogelijk is dat de meest intieme vriendenkring rondom de Heere toch heel best een vijand kan bevatten. Sterker nog: dat ook een discipel niet te best is om Christus te verraden!
 
Petrus verloochende de Heere. Was dat minder erg dan wat Judas deed? Nee! Het verschil tussen Petrus en Judas is niet dat de één beter was dan de ander. Of dat de één minder ernstige vergrijpen pleegde dan de ander. Ze waren en deden allebei slecht! Maar in het hart van Petrus had de Heere Zijn (vergevende) liefde uitgestort. Daarom weende Petrus bitter toen hij de gevangen genomen Heere Zijn ogen op hem richtte. Maar die liefde was niet in het hart van Judas aanwezig. Toen hij de droevige afloop van zijn verraad aanschouwde, had hij dan ook wel berouw, maar vond hij geen vergeving. Slechts de weg van de wanhoop bleef hem over.

Heeft Judas als discipel nog wel iets goeds kunnen doen? Het hangt er maar vanaf wat we goed noemen. Hij zal bijvoorbeeld het beheer van het geld van de Heere Jezus (als we zijn diefstallen even niet meerekenen!) verder wel naar behoren hebben uitgevoerd. Ook op ander terrein kan hij zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt in de discipelkring. Wellicht is hij de andere discipelen op bepaalde momenten zelfs zeer tot steun geweest! Maar zijn hart verbleef steeds ver van de Heiland!

Wat denk je: kan de Heere ons beter waarschuwen dan door deze man op deze voorname positie te plaatsen en ons in het Evangelie mee te laten kijken hoe dit afliep?
 
Met een hartelijke groet,
 
Ds. M. Baan, Nijkerk

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Judas
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kun je als je verkering hebt weten of je het uit moet maken of juist weer niet? Heeft dat te maken met aantrekkingsk...
geen reacties
28-04-2003
Ik vind al heel lang een jongen leuk. Gisteravond was ik met een vriendin buiten en hij ook. Mijn vriendin weet dat ik h...
geen reacties
28-04-2003
Hoe betrouwbaar is de Statenvertaling ten opzichte van de Nieuwe Bijbelvertaling? De Statenvertaling is gebaseerd op de ...
2 reacties
28-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering