Hertrouwen na scheiding (2)

Ds. C. Harinck / geen reacties

13-04-2015, 10:29

Vraag

Beste dominee Harinck, U schreef in uw antwoord ”Indien dit onmogelijk is geworden doordat deze man hertrouwd is, ligt de zaak anders. De kerk zou dan de eerste man dwingen tot een zonde, namelijk zijn tweede huwelijk verbreken. En hoe gaarne de vrouw ook zou willen terugkeren tot haar eerste man, dat is nu niet meer mogelijk.” In deze situatie schrijft u dat het verbreken van het tweede huwelijk een zonde is. Maar het eerste huwelijk is toch van grotere waarde? In mijn ogen heeft dit tweede huwelijk geen betekenis. Dit hele tweede huwelijk is een zonde op zichzelf toch? Het is toch een ontkennen van je belofte die je in je eerste huwelijk hebt gemaakt? Niets kan toch dat verbond breken(ook niet een tweede huwelijk) alleen de dood?

Antwoord

Ik zal trachten u duidelijk te maken wat bedoeld wordt met het begaan van een nieuwe zonde. Laten we stellen dat dhr. A en mevr. B met elkaar getrouwd zijn. Zij scheiden. De kerk onderzoekt de reden van de scheiding en stelt vast dat hier voor géén van de partijen sprake is van een bijbelse grond om te scheiden ( b.v. voortdurend overspel). Zij komen tenslotte beiden onder de stille censuur te staan. Zij worden vermaand om zich met elkaar te verzoenen en het huwelijk te herstellen.

Dhr. A hertrouwt na verloop van tijd. Indien hij nog lid is van de kerk zal de kerkenraad hem daarover vermanen en de censuur handhaven of uitbreiden. Meestal verlaat men dan de kerk. Dan keren we terug naar mevr. B. Zij wil ook hertrouwen. De kerk kan niet meer zeggen: je moet terug naar je wettige man. Zij kan de breuk niet meer helen. Al komt zij tot inkeer en zou zij dat willen.  Dit wordt dan vergeleken met iemand die een moord heeft gedaan. De moordenaar kan berouw hebben en het ongedaan willen maken. Maar dit kan niet meer. Dit voldongen feit kan de kerkenraad ook alleen bij mevr. B constateren. Na schuldbelijdenis over de eerste scheiding en het niet horen naar de kerkelijke vermaning kan zij hertrouwen. Het gezegde dat het eerste huwelijk zwaarder weegt gaat niet op, want de man is hertrouwd. Indien beiden tot bekering kwamen en de Heere vroegen wat te doen. Zou dan de man zijn tweede vrouw moeten verlaten en terugkeren naar de eerste vrouw? Dan beging hij opnieuw een zonde. Het is een vreemde situatie. Maar de zonde brengt ontwrichting teweeg. 

Dan moet je nog aan iets denken wat in de praktijk nogal eens voorkomt. Stel je voor: man A bedrijft overspel en verlaat ten slotte zijn vrouw om met die ander te trouwen. Zou dan vrouw B levenslang krijgen en nooit meer mogen hertrouwen? Zijn opnieuw trouwen verbreekt de huwelijksband met hem en het opent voor haar de mogelijkheid van een nieuw huwelijk. 
 
Ik hoop dat het wat duidelijk is.
  
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

echtscheidinghertrouwen
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn zus is helemaal weg van oudvaders en als het ware stelt zij de oudvaders boven de Bijbel. Nu komt ze met volgende p...
5 reacties
11-04-2012
Ons zoontje dat enigszins versneld in groep 3 zit, is hoogbegaafd en heeft grote problemen op school. Zo groot zelfs, da...
14 reacties
11-04-2014
Over het thema 'Onze Vader' zijn al diverse vragen beantwoord. In dit dossier over het volmaakte gebed vind je dez...
geen reacties
11-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering