(...) Er zijn dus mensen die in hun leven al te horen krijgen dat de genadetijd ...

J.W.N. van Dooijeweert / Geen reacties

11-04-2006, 00:00

Vraag

Ik kwam pas het volgende gedeelte tegen: "Weet u of het heden der genade nog een week langer zal duren of niet? Voor sommigen is de genadetijd immers al voorbij eer er een einde aan hun leven is gekomen. Als dat met u het geval zou zijn, zou u dan niet zeggen: O, was ik maar met de wedloop begonnen voor dat genadetijd voorbij was en de poorten van de hemel voor mij gesloten werden." Ik las het in het boekje van Bunyan: Wedloop naar de hemel. Wat wordt hier mee bedoeld? Er staat toch in de bijbel:Het is nu nog het heden der genade; de dag der zaligheid. Het lijkt me dat dit geldt voor iedereen en zo wordt het meestal ook wel gebracht in de kerk. Er zijn dus mensen die in hun leven al te horen krijgen dat de genadetijd voor hen voorbij is en er dus geen mogelijkheid tot zaligheid meer voor ze is? Dit vind ik een enge gedachte! Zou u dit alstublieft uit kunnen leggen?

Antwoord

Psalm 95:7-10. Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden, zo gij Zijn stem hoort, Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn; Waar Mij uw vaders verzochten, Mij beproefden, ook Mijn werk zagen. Veertig jaren heb Ik verdriet gehad aan dit geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen Mijn wegen niet.

“De barmhartigheden der goddelozen Zijn wreed”. Maar de barmhartigheden van veel zogenaamde vromen ook! Wie haalt het toch in zijn hoofd om zo te redeneren over genadetijd. De tijd die je krijgt is genadetijd. Heel die tijd. Ik heb van mijn leven niet gehoord dat iemand voor zijn sterven wist dat zijn genadetijd voorbij was. Het lijkt mij ook een zeer onbijbelse gedachte. Ik voel meer voor de woorden van Paulus (in de Bijbel zelf en niet in een boekje van iemand, hoe bekend en bemind ook), hij zegt in 2 Korinthe 6:2: “Want Hij zegt: In den aangename tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!”

Nu is het de “welaangename tijd”, nu is het de “dag van de zaligheid”, nu het uur van rekenschap nog niet is aangebroken. Nu Christus nog niet is wedergekomen op de wolken van de hemel om levenden en doden te oordelen. Voor alle mensen is er vrije toegang tot de zaligheid in Christus, de deur staat nog open! Hij gaat dicht als Christus wederkomt of.... als je sterft. Dat zijn de twee punten als eindpunt van de genadetijd. Wat mensen allemaal kunnen bedenken is ongelooflijk. Maar geloof het niet. Ga niet negatief worstelen en piekeren over deze gedachte. Jouw genadetijd is nog niet voorbij! De Heere roept, nodigt en  lokt je nog steeds. Dit duurt tot aan je laatste snik. Hij nodigt, Hij wacht op je: “Mijn zoon, Mijn dochter geef mij je hart!

Ik wens je van harte Gods zegen toe en wijsheid om om te gaan met Zijn geliefde Woord.

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

Dit artikel is beantwoord door

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
264 artikelen
J.W.N. van Dooijeweert

Bijzonderheden:

Bekijk ook:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de grote verdrukking. Er staat bijvoorbeeld in de bijbel dat het zeven jaar duurt, waarvan de laatste drie jaren het zwaarst zullen zijn. Maar er staat ook dat het ingekort wordt...
Geen reacties
11-04-2017
Iemand wilde wat aan mij verkopen. We gingen wat onderhandelen en toen vroeg ik: “Waar heb u het vandaan”? Hij antwoordde dat het gestolen was. Is het een zonde om het dan over te kopen? En als ik het...
Geen reacties
11-04-2019
Ik heb een vraag waar ik enorm mee worstel. Ik heb een aantal artikelen gelezen, mensen erover gevraagd, maar ik kom er niet uit. Ik wil van tevoren noemen dat ik niemand veroordeel en mijn ouders ech...
7 reacties
11-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering