Opgehitste menigte bij Pilatus

Ds. P. Koeman / geen reacties

10-04-2015, 08:05

Vraag

Als Jezus door Pilatus aan het volk naast Bar-Abbas wordt gezet, schreeuwt heel de opgehitste menigte: “Weg met Deze, kruisig Hem!” In de klassieke opvatting leren wij dat deze menigte zo'n beetje alle joden uit Jeruzalem zijn die eerst voor en nu tegen Jezus waren. Als toepassing leren we (als bevindelijk gereformeerden) dat ook 'wij' daar stonden en met het volk mee schreeuwden.

Ik heb een beetje moeite met het idee dat de joden Jezus eerst als Koning onder hosanna geroep binnenhaalden en een week later Zijn doodvonnis eisten. Nu zullen er heel wat geweest zijn die nogal teleurgesteld waren over Jezus' aanpak van Zijn koninkrijk maar zelfs een dag voor Zijn dood waren de geestelijke leiders nog bevreest voor 'het volk' dat zich duidelijk schaarde achter de leer van Jezus (Luk 22:2). Hij moest zelfs in de nacht gevangen genomen worden buiten de menigte om (vers 6). Mijn vraag is: omvat deze menigte nu alle joden die nú opeens wel luisterden naar hun geestelijke leiders, of bestond deze groep uit een, zoals ik recent gelezen heb, groep sympathisanten van de priesters en geleerden zoals de tempelpolitie uit die tijd?

Antwoord

Dank voor uw vraag die inderdaad rond het gebeuren van Jezus veroordeling en kruisiging op kan komen. Het is aangrijpend om te lezen hoe de diverse reacties zijn ten aanzien van de Persoon en het optreden van Jezus. Het Joodse volk is aanvankelijk op de hand van Christus, maar haakt gaandeweg af (zie Joh. 6) , wanneer Hij niet voldoet aan hun wensen en Zijn weg naar het kruis opgaat. Zelfs de discipelkring heeft er de nodige moeite mee. Toch blijven en blijken de mensen te manipuleren. Zie de intocht in Jeruzalem. Maar volksgunst is instabiel en verraderlijk. Nog altijd! Dat blijkt wanneer Jezus voor Pilatus staat. Daar staat tevens een deel van de inwoners van Jeruzalem als vertegenwoordigers van het Joodse volk, opgehitst inderdaad door hun geestelijke leiders te roepen om de kruisdood. Het geldt niet alle Joden, want Zijn discipelkring -en die is breder geweest dan wij denken- gaat er niet in mee. Zelfs een Jozef van Arimathea en Nicodemus stemmen er niet mee in.

Het is aan de andere kant echter niet juist om het volk dat om Zijn veroordeling roept te versmallen tot alleen de sympathisanten van het Sanhedrin en de leden van de tempelpolitie.  De kring wordt en voor de stadhouder en op Golgotha veel breder getrokken. En dat spoort met Jezus lijdensaankondigingen. Ook de Pinksterprediking toont het aan, waarin Petrus het Joodse volk met zijn leiders aansprakelijk stelt voor Jezus dood!.

Zelf kunnen wij bij dit gebeuren geen toeschouwers blijven, want ook de heidenen doen volop mee, o.a. Pilatus, zijn soldaten en zij vertegenwoordigen op hun beurt ons met de volkenwereld. Wie zichzelf door de Geest leert kennen, wordt in de lijdensgeschiedenis op heterdaad betrapt en stemt ook met het bekende belijden van Revius in: het zijn de Joden niet die...

Het wonder is dat Christus juist door Zijn kruis Joden en heidenen roept en trekt om hen te redden en te zegenen. En de hemel gaat open als je van Hem te horen krijgt, heel persoonlijk: Ik voor u. Dan ga je de Heiland maar al te graag huldigen. En liefst met vele anderen. En je gebed is dat het grootste deel van het Joodse volk, dat Jezus als Christus nog altijd afwijst en struikelt over Zijn kruis, Hem zal gaan kennen en erkennen. Samen met heidenen die bij Israel zijn en worden ingelijfd.

Ik hoop, dat ik met deze toelichting u van dienst ben geweest.
 
Met hartelijke groet en zegenwens,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

PasenPilatus
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je nog uit elkaar als je in je verkering gemeenschap hebt gehad of geen gemeenschap hebt gehad, maar wel alles hierv...
geen reacties
09-04-2009
Wij zijn op zoek naar een zeer goed vertaalde kinderbijbel met veel verhalen, ook de minder bekende verhalen, het liefst...
geen reacties
09-04-2014
Mijn vraag is: hoe houd ik mijn relatie met God levendig? Ik merk vaak dat het oppervlakkig wordt. Alvast bedankt! (meis...
1 reactie
09-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering