Geen witte bruidsjurk

Redactie Refoweb / 3 reacties

09-04-2015, 11:33

Vraag

In zwaardere kerken, zoals Oud Ger. Gem. en Ger.Gem. in Ned. mag je niet in een witte jurk trouwen, maar wel in een witte doopjurk gedoopt worden. Waarom zou je niet in het wit mogen trouwen? De achterliggende gedachte achter een witte bruidsjurk is toch dat je rein, dus geen seks voor het huwelijk, het huwelijk in mag gaan? En niet, zoals die kerken dat zeggen, dat je meent dat je zonder zonden bent? Een kindje dat gedoopt wordt is toch ook al vol zonden? Nog geen dadelijke zonden dan, maar wel de erfzonde.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

bruidsjurk
3 reacties
VrouwkeZondernaam
09-04-2015 / 14:51
Ik hoorde uit de mond van een belijdenis-catechisant van 1 van boven genoemde kerken, dat de predikant op catechisatie had gezegd: Jullie gaan waarschijnlijk nog wel meemaken dat deze (en mogelijk meer van dit soort) "regel" (s) verdwijnt. Maar omdat er nog altijd een grote groep van vooral oudere mensen is die dit soort regels als "heilig" beschouwd, is het verstandiger om het voorlopig maar bij het oude te houden. Omdat je anders mogelijk weer een volgende scheuring in kerkelijk Nederland hebt.
Wellicht fijn om te weten . . . .
Boanerges
09-04-2015 / 15:52
"Wellicht fijn om te weten"........??

Voor Farizeeërs (zij die hun eigen regeltjes belangrijker vonden) had de Heere Jezus een mooie typering in dit verband.

Matteüs 23: 1-5 en 27
Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen [2] en zei: ‘De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. [3] Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. [4] Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. [5] Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden.

[27] Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden.

Het zal je maar gezegd worden. Weg met al die menselijke verzinsels en daarmee gepaard gaande afgoderij!
VrouwkeZondernaam
09-04-2015 / 22:10
Ja, fijn om te weten dat ze daar zelf ook toegeven dat het een "regel" is die beter kan verdwijnen. Dat komt al heel anders over dan dat ambtsdragers het echt nog staan te verdedigen. Eigenlijk zeggen ze tegen de jongeren: Even geduld voor onze ouderen.

Terug in de tijd

In Zondag 6 staat dat Christus de last van de toorn Gods over de mensheid heeft kunnen dragen. Betekent dit dat wij geen...
geen reacties
09-04-2008
In de Twaalf Artikelen komt “nedergedaald ter helle” ná gestorven en begraven. Maar de Heere Jezus heeft tijdens Zijn li...
geen reacties
10-04-2018
Mijn man vindt dat je ook kan geloven zonder naar de kerk te gaan. Ik heb het daar nogal moeilijk mee. Ik vind dat je op...
3 reacties
09-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering