Gebed om plan met mijn leven

Ds. A.T. Vergunst / 1 reactie

09-04-2016, 11:58

Vraag

Aan ds. Vergunst. Een heel mooi gebed is dit: “Heer, geef mij een taak om aan te werken, een toekomst om naar te streven, een doel om me naar te richten, en een raad om te volgen. Toon mij een weg om te bewandelen, een bron om mij te laven en een plaats om te rusten. Leer mij een lied om te zingen, een woord om te troosten en een gebed om te danken. Richt mijn handen om te steunen, mijn oren om te luisteren, mijn hart om te beminnen, mijn ogen om te bewonderen. Geef mij een moment om te bezinnen, een brood om te delen, blijheid om door te geven, moed om vol te houden en vrienden om dat samen te doen. Geef mij geloof, hoop en liefde. Geef mij uw Geest. Amen.”

Dit verlang ik erg voor mijn leven, voor waar de plaats die ik nu heb. Maar, kan ik dit wel bidden? Mag het? God heeft misschien een heel ander plan met mijn leven. En ik verlang naar dit, maar misschien wil God eerst wel dat ik me tot Hem bekeer, leer leven uit Hem. Ik vind het moeilijk om iets te doen of om iets te vragen wat Hij verkeerd vindt. De minderwaardigheid waarin ik leef is gewend dat liefde gegeven wordt als je iets goed doet of gedaan hebt. Als de ander tevreden over je is. Ik weet dat God niet zo is. Dat Hij onvoorwaardelijk is. Maar dat is een grote theoretische gedachte die ik niet begrijp, voel, ervaar, vertrouw in mijn leven. Hoe kan ik dat grote mysterie leren? Ontvangen? Dan kan ik ook geloven. Tenminste, op dat moment zal ik geloven, geloof ik, en maakt God mijn hart rein, voor een leven tot Zijn eer. Daar verlang ik erg naar.

Maar ik ben soms bang dat mijn verlangen niet puur is, omdat vanuit mijn minderwaardigheid ook die gedachte komt, dat mijn leven anders niet 'goed genoeg is voor God'. En dat is volgens mij een verkeerd, menselijk verlangen, in plaats van het verlangen dat de Heilige Geest werkt, dat we geen zonden (geloven in de minderwaardigheid) willen doen, omdat het Zijn Naam zo schaadt.

Antwoord

Beste vriend,

Mijn excuses voor de lange wachttijd op dit antwoord.  

Je schreef een heel mooi gebed uit. Treffende verzoeken die daarin verwoord worden. Ik denk zeker niet het verkeerd is dat je de strekking van dit gebed tot de jouwe maakt.  Uiteindelijk is deze reeks van beden niets anders dan een uitleg van de “Uw naam worde geheiligd.” Deze bede is dat door ons leven en wandel het beeld van God de Vader mag worden uitgebeeld in de details die in dit gebed heel duidelijk verwoord zijn. 

Je vraagt je af of God een ‘ander plan’ voor je leven heeft? Maakt het wat uit in welke levens- of werksituatie uiteindelijk dat mag zijn? Zijn deze gebeden niet altijd van toepassing als je een bezem hanteert, voor de klas staat, op een bank werkt, verpleegster, of vader of moeder bent? Ons hele leven zou doortintelt moeten worden met de zaken waar dit gebed om smeekt.

Zonder ware bekering van onze zonden mogen wij niet leven.  Je schreef “misschien wil God wel dat ik me tot Hem bekeer.” Dat is geen misschien. Dat is Zijn wil. Onbekeerd zijn is ongehoorzaam zijn. Laat die waarheid je toch op de knieën brengen, niet alleen om te smeken maar ook om te belijden dat de onbekeerdheid een grote zonde is. Worstel met je onbekeerde hart voor het aangezicht van Hem die alleen bij machte is om het hart te bekeren

Ik merk in je brief dat je worstelt met het geloof in Gods’ liefde als iets onvoorwaardelijks. Je achtergrond schemert door in je woorden: opgegroeid onder de indruk dat je alleen liefde krijgt als je het verdient. Toch is dat niet zo bij God. Hij heeft gekozen om lief te hebben hen die helemaal niet liefelijk waren. Dat is het grote wonder van de liefde Gods.  De minderwaardigheid waar jij mee tobt is ook een misvatting als je jezelf tegenover God ziet. Nooit kunnen we Zijn liefde opwekken of verdienen. Nooit is iets wat wij doen genoeg. Maar God heeft Zijn Zoon in deze wereld gezonden om ‘genoeg te doen.’ De rust voor ons hart is nooit in wat wij doen, maar in wat Hij heeft gedaan. In Hem is Gods’ volk vlekkeloos voor het oog van God de Vader en hemelse Rechter. Allen die in Hem geloven of in Hem hun toevlucht nemen zullen zalig worden, terwijl ze al in Hem vergeven zijn. Toch blijven al Gods’ kinderen in dit leven worstelen met de gevolgen van onze zondigheid die ons aankleeft. Maar de Heere weet ook van die worstelingen af. Hij weet wat maaksel we zijn en hoe zelfs de meest geheiligde in dit leven niet verder komt dan een klein begin. 

O vriend, meet God toch nooit af bij hoe mensen Hem ‘verbeelden’. Maar zie Hem in de Heere Jezus. Daar zien we de volheid van de liefde en de onvoorwaardelijkheid van die liefde.  Hij ontving immers de verloren zoon en tollenaren. Zo is Hij nog steeds Dezelfde. Hij verwacht niet van jou dat je jezelf verbetert en dan tot Hem komt. Hij roept je om tot de Heere Jezus te komen en je hele leven met al het verkeerde dagelijks aan Zijn voeten te leggen. 

Hoe prachtig en Gode vererend het zal zijn als wij het leven mogen uitbeelden zoals het in dat gebed werd verwoord. “Verenig mijn hart tot de vreze van Uw naam”, is eigenlijk de samenvatting van het gebed je schreef in deze brief. 

Hartelijke groeten,
Ds. A. T. Vergunst, 
Waupun, WI,
USA

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
1 reactie
Pol
09-04-2016 / 21:03
Wat een ontzettend mooi gebed... uit mijn hart gegrepen en een heel mooi antwoord van de dominee

Terug in de tijd

Ik ben al jaren als verpleegkundige werkzaam en heb in verschillende ziekenhuizen op een kraam/verlosafdeling gewerkt. H...
1 reactie
08-04-2011
Ik heb een vraag over dansen. Waarom zijn we hier als 'refo's' op tegen? Ik heb het dan niet over dansen op houseparty's...
geen reacties
08-04-2004
Dit gaat over mijn vriendin. Zij is depressief en lijdt aan anorexia nervosa. Als ik haar een avondje vraag bij mij thui...
geen reacties
08-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering