Omgaan met moslimkindjes

Ds. A.A.F. van de Weg / geen reacties

23-03-2015, 07:59

Vraag

Mijn kinderen komen regelmatig met vragen over het geloof van de moslims. Dit komt (en dit is niet racistisch bedoeld) omdat mijn kinderen niet buiten durven te spelen als moslimkindjes buiten spelen. Ze worden uit de speeltuin weggepest en krijgen nogal rare opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Vooral naar mijn dochter wordt er geroepen dat zij minderwaardig is en niets voorstelt als meisje. Hoe kan ik mijn kindjes het beste uitleggen wat de verschillen zijn tussen hen en ons? Waarom wij in de Heere Jezus geloven en zij niet? Hoe kan ik hen waarschuwen of er op attenderen dat mijn kinderen wel waardevol zijn en niet bang hoeven te zijn om samen te spelen?  Ik wil absoluut geen vijandige sfeer creëeren.

Antwoord

Beste ouder,

Ik heb je vraag op me in laten werken en geprobeerd om in het zoeken naar een antwoord niet alleen pastoraal naast je te gaan staan, maar me ook als ouder in je te verplaatsen.

1. Zou het niet goed zijn om eerst met je kind te zoeken naar de gemeenschappelijke punten van jouw kind en -zoals ik ze nu maar even aanduid- de moslimkindjes? Alle kinderen zijn schepselen van God, geschapen naar het beeld van God, hoewel dat beeld verbroken is. Door de zonde zijn wij -dus niet alleen de pestende moslimkindjes, maar ook de uitgescholden en getreiterde eigen kinderen- geen volmaakte beelddragers van God. De zonde werkt relationeel door en zorgt voor conflicten, zelfs tussen kinderen. Na en naast de overeenkomsten tussen kinderen van verschillende geloven, zijn er ook verschillen.

2. Die verschillen tussen het christelijk geloof en de islam moet je benoemen. Het verhaal van de put is een goede illustratie om de kern van alle verschillen onder woorden te brengen. Het wordt verteld door een tot geloof gekomen Chinees: “Ik was in een diepe put gevallen en ondanks verwoede pogingen lukte het mij niet om er uit de komen. Confucius, een wijze leraar, kwam voorbij en zei: Mijn zoon, als je mijn lessen had gevolgd, zou je nu niet in die put zijn gevallen. Dat weet ik, antwoordde ik, maar daar heb ik nu niets aan. Help mij, dan zal ik uw voorschriften nakomen. Maar Confucius vervolgde zijn weg en liet hem in wanhoop achter. Toen keek Boeddha over de rand van de put. Hij kruiste zijn armen en zei: mijn zoon, als u alleen maar uw armen kruist, uw ogen sluit en in een toestand van volmaakte rust en onderwerping komt, zult u het Nirwana bereiken. Als u onverschillig bent tegenover alle uiterlijke omstandigheden vindt u de eeuwige rust. Verlos mij, vader, zei ik, en ik zal doen wat u beveelt. Maar Boeddha draaide zich om en ging weg. Met driftige stappen kwam vervolgens Mohammed dichterbij. Man, ga niet zo tekeer, riep hij. Je zit daar wel akelig. ben je soms bang? Niet bang zijn. Het is de wil van Allah dat je in de put bent gevallen. Verzet je niet tegen zijn wil, bedenk dat goed! Zeg slechts: Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. Blijf die belijdenis uitspreken totdat je mond voor eeuwig gesloten wordt. En ook Mohammed redde mij niet. Toen klonk er een andere stem: Mijn zoon! Toen ik omhoog keek, zag ik de Heere Jezus. Zijn gezicht straalde vol liefde en tederheid. Geen verwijt kwam over Zijn lippen. Meteen daalde Hij in de put af, sloeg Zijn armen om mij heen, tilde mij uit de put omhoog en zetten mij op de grond. Hij trok mij mijn vuile kleren uit en kleedde mij met Zijn eigen kleed. Hij stilde mijn honger en zei tegen mij: Volg Mij en Ik zal je voortaan leiden en je voor vallen bewaren.”

3. Omdat je als ouder worstelt met de concrete problemen van je kind, is het goed dit samen in gebed voor de Heere neer te leggen. Breng het samen voor Gods aangezicht en bid om de genade van Christus om dit stukje lijden om Zijn Naam te doorstaan. Als ouder moet je de afweging maken of je je kind blootstelt aan voortgaande conflicten of (voorlopig) beschermt voor deze situaties.

4. Je zou tenslotte kunnen overwegen om eens rond te kijken op de site van Evangelie&Moslims. Daar vindt je ongetwijfeld waardevolle informatie om in gesprek te gaan met ouders van moslimkinderen, indien gewenst en mogelijk.

Sterkte en wijsheid in de Heere toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

islam
geen reacties

Terug in de tijd

Ik kom uit een Hersteld Hervormde gemeente en ging tot voor kort naar deze kerk. Sinds een tijdje heb ik een relatie met...
geen reacties
23-03-2020
Hoe verklaar je een zeer geringe belastbaarheid na een PTSS? Ik heb een EMDR behandeling gevolgd, maar ik ben bijvoorbee...
geen reacties
22-03-2016
Aan mevrouw Rots. Ik ben een jongeman van in de 20 en ik zit op Tinder. Wellicht bent u bekend met deze datingapp. Ik vr...
2 reacties
21-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering