Hindernis naar God

Ds. J.A. van den Berg / 2 reacties

13-03-2015, 11:54

Vraag

Kunnen er bepaalde dingen zijn die in de weg staan bij het naderen tot God? Als ik tegenwoordig bid, lijkt het alsof er een hindernis tussen mij en God is. Vroeger voelde ik dit nooit en kon ik veel vrijer bidden tot Hem. De duivel fluistert me dan in dat dat zondekennis is (ik zie dat als voorwaarde om bekeerd te worden), maar ik denk zelf dat het een andere oorzaak heeft. Vroeger heb ik een relatie gehad en daarin keek ik (zonder het medeweten van mijn vriendin) porno. Gelukkig ben ik nu (zonder verkering) van deze verslaving af.

Afgelopen week kwam er echter een slecht gevoel, wat ik als hindernis voel tussen God en mij. Kan het zo zijn dat God wil dat ik het alsnog tegen haar vertel en dat ik dan pas bekeerd kan worden? Maar is dat geen voorwaardelijk Evangelie? Of ben ik te eerlijk en is een schuldbelijdenis tegenover God noodzakelijk?

Dan had ik nog een vraag: Ik voel me geestelijk zo ontzettend blind. Alleen verstandelijk dringt het Woord tot me door. In mijn hart ben ik zo dood. Verstandelijk ken ik de bekering uit mijn hoofd en weet precies hoe het moet gaan, maar in mijn hart weet ik er niets vanaf. Ik voel me een Farizeeër, want als ik iets toevoeg in een gesprek over de wezenlijke zaken, krijg ik daarna ontzettend verkeerde gedachten in mijn hart die zeggen dat ik de beste ben. Als ik uit de Bijbel lees, waar God me het verlangen naar heeft gegeven, word ik zo lastig gevallen door de satan die me influistert dat ik er maar mee moet stoppen, omdat ik het toch maar ter verrijking van mijn eigen kennis zou doen. Hoe kan ik de duivel weerstaan? Er is wel een verlangen in mijn hart om het werkelijk te doorleven, maar ik merk dat ik er zo blind voor ben. Misschien is het allemaal wat chaotisch maar ik hoop dat er een antwoord is. Een -volgens de wet- bijna volwassene, die zich een kleintje voelt.

Antwoord

Beste vriend, inderdaad kunnen er dingen zijn die in de weg staan bij het naderen tot God. Petrus zegt bijvoorbeeld (1 Petrus 3:7) dat mannen met verstand bij hun vrouw moet wonen opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Je vraagt je af of er bij jou iets is dat je gebeden verhindert. Vroeger kon je veel vrijer bidden.

Wat je schrijft over zondekennis is me niet helemaal duidelijk. Het lijkt er op dat je ervaart dat de duivel deze belemmering zondekennis noemt. Je ziet zondekennis als voorwaarde. Wanneer je ten onrechte deze belemmering als zondekennis ziet, zou je ten onrechte menen dat de voorwaarde voor bekering er is.

Laat ik eerst iets schrijven over de voorwaarde. Dat is niet het juiste woord. De Heere bekeert mensen in een weg van zondekennis, maar het is niet juist om dit een voorwaarde te noemen. Het is de weg waarlangs bekering plaatsvindt. Zonder zondekennis zien we de noodzaak van Christus niet. We komen dan niet tot Hem om behouden te worden. Zie het niet als een voorwaarde. In dat geval bestaat het gevaar dat je meent die voorwaarde te moeten vervullen. Dan zou genade geen genade meer zijn. Wij zouden dan aan een voorwaarde moeten voldoen om in aanmerking te komen voor verlossing. Buig je knieën en vraag of Christus je wil leren wat nodig is om zalig te worden. Hij is Profeet, Priester en Koning. Hij wil je alles leren, je alles vergeven, je leven regeren.

Uit je brief maak ik op dat je niet de persoonlijke bekering kent. Dit betekent dat je buiten Christus leeft. Je staat voor eigen rekening. Je leeft zonder het ware zaligmakende geloof. Is dat niet de allergrootste belemmering voor het gebed? Zie in dat dit zonde is en kom als een arme schuldenaar aan de voeten van Christus om door Hem behouden te worden. Hij zal je niet wegstoten! Belijd God je schuld dat je zo dood bent in je hart en dat je zo blind bent. Bedenk dat Christus is gekomen om dode zondaren levend te maken. Verwacht het alleen van Hem. Zalig worden betekent dat je alle hoop in jezelf verliest en neerzinkt op het volbrachte werk van Christus. Het is sterven aan jezelf opdat Christus in je zal leven. Geef de moed op dat je ooit enige verbetering in en door jezelf kunt bewerken. Laat je zaligen als een goddeloze door het geloof alleen.

Wat betreft het belijden van je zonde aan een voormalige vriendin. Volgens mij ligt hier niet de oplossing voor je probleem. Het is in het verborgen gedaan en door Gods goedheid heb je er mee gebroken. Je zult het aan God moeten belijden en vergeving zoeken in het bloed van Christus. Ik denk dat het verder van persoon tot persoon kan verschillen. Mocht iemand innerlijk voelen dat hij het moet belijden aan de ander, dan is dat goed.

Met hartelijke groet,
Ds. J. A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Grand Rapids (VS)
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

pornoschuldbelijdeniszondekennis
2 reacties
bastiaan30
14-03-2015 / 19:55
Wat zegt de Heere Jezus:
Matth. 12:41 : …..want zij hebben zich bekeerd op de prediking………
Matth. 13:15 (ook Mark.4:12) : ….. en zich bekeren en Ik hen geneze.
Luk.13:3 (ook Luk.13:5):...maar indien gij U niet bekeert, zo zult gij….
Luk.15:7 (ook Luk.5:32): ....over één zondaar die zich bekeert
Luk.15:10 : …over één zondaar die zich bekeert.
Openb. 2:5 : ….en bekeer U….
Openb.2: 16 : …….bekeer U en zo niet…….
Openb. 2:22: zo zij zich niet bekeren……
Openb. 3:3 : ….en bekeer U……
Openb. 3:19 : … wees dan ijverig en bekeer U.
Openb. 16:9: …..en zij bekeerden zich niet………
Openb. 16:11: ……en zij bekeerden zich niet van hun werken.
Wat zegt Petrus:
Hand.2:38 : Bekeert U, en een iegelijk van U worde gedoopt .
Hand.3:19 : en bekeert U, opdat uw zonden mogen uitgewist worden……
Hand.9:35 : …..dewelke zich bekeerde tot den Heere.
Hand.11:21 : …. En bekeerde zich tot den Heere
Hand.15:19: …..die uit de heidenen zich tot God bekeren……
Wat zegt Paulus:
Hand.17:30 : …verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren.
Hand.26:20 : …dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren,…..
Hand.28:27: ……en zij zich bekeren, en ik hen geneze.
2Kor.12:21 : …..en die zich niet bekeerd zullen hebben……..

Hou deze bijbelteksten goed in gedachten, wanneer je het onbijbelse "je moet bekeerd worden" wordt gepredikt, want dat is volgens mij je grootste hindernis.
Alles wat je moet leren om je te bekeren staat in het nieuwe Testament.
Bambi
17-03-2015 / 21:38
Je weet precies op welke manier je bekering moet gaan?
Dat weet je niet, sterker nog, je beseft niet eens dat je al stapjes hebt gezet.
Je beseft wel dat God je het verlangen naar Zijn Woord heeft gegeven, maar niet dat Hij dus al met je bezig is.
Iedereen denkt dat ze een Paulus bekering moeten hebben.
Dat er ineens een lichtflits uit de hemel komt en hun hart in 1 keer alles inziet.
Maar ze vergeten dat Paulus al een overijverig, godsdienstig man was, die alleen nog niet in de Heere Jezus geloofde, als zijnde God's Zoon.
En die dacht dat hij God diende door de "foute Christenen" te vervolgen en over te leveren in martelingen en de dood. En daarmee dus de duvel diende.
En die dingen waren het enige zondebesef wat hij toen kreeg was, daar werden zijn ogen voor geopend.
Verder niets.
Wel kreeg hij de Heilige Geest, waardoor hij gelijk enkele dagen later kon gaan preken o.l.v. de Heilige Geest.
De meeste mensen, die boeken vol geschreven hebben over de zonde en ellende kennis en hoe een bekering moet gaan en wat er zeker allemaal aan vruchten te zien moet zijn, die horen de Heilige Geest zelf niet.
En als je denkt aan Calvijn, die het normaal vond dat mensen die niet gelovig waren op de brandstapel gingen i.p.v. dat ze bij geen bekering pas op de oordeelsdag in het eeuwige vuur gegooid zouden worden.
Dan zie je dat hij diezelfde bevlogenheid had die Paulus had voor zijn bekering.
En dan snap je wel, dat je alleen de Bijbel moet lezen en al die andere boekjes over bekering e.d. links moet laten liggen.
Lees de Bijbel en vraag God om je in te laten zien wat de Bijbelteksten betekenen.

Jij hebt al gebroken met je verslaving, maar de duvel laat je niet met rust.
Dat doet hij altijd als hij zijn volgelingen kwijt dreigt te raken, maar ook als hij ze al kwijt is.
Hoe je je daar tegen moet wapenen staat in Efeze 6.

Verder denk ik persoonlijk dat de grootste blokkade tussen jou en God je angst is.
Angst kan je hart ook koud en leeg laten aanvoelen.
Vraag aan God of Hij je in wil laten zien, wat die blokkade is.
Een wedergeboren mens, ziet meestal niet al zijn zonden in 1 keer, zeker niet als hij is opgegroeid met de Bijbel en het geloof in de Heere Jezus als zijnde God's Zoon, al gewoon als kind in geloof heeft aangenomen.
Vraag aan God of je Zijn stem mag leren verstaan en dan zal Hij je ook gewoon steeds in liefde laten zien, wat je zonden zijn en je waarschuwen als je de fout in gaat.
En ook liefde geven voor je medemens.
En de hoogmoed, die je jezelf op de borst laat kloppen, ook iedere keer aanstippen.........oh, maar ik bedenk me net dat Hij dat laatste al doet.
Dat betekent dus dat de Heilige Geest al in je woont en je al leidt.
Bid maar zonder ophouden, de hele dag door, vertel alles aan God en leer te luisteren naar Zijn antwoorden.

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 20 jaar. Door de vrouwelijke hormonen is het dagelijks leven doorkomen lastig en soms niet te...
4 reacties
14-03-2018
Ds. Vreugdenhil, ik hoorde uw preek. Hoe kan Lazerus nu gestorven zijn en weer opstaan? Ik bedoel, als hij in de hemel w...
geen reacties
13-03-2009
Vanuit het archief las ik het antwoord van ds. Tigchelaar over christen zijn in het leger (24-11-11). Toch zit ik met ee...
3 reacties
13-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering